Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

“Daarom noemt men die dagen Purim”

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

“Daarom noemt men die dagen Purim”

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Esther 9:26a

Sinds de dagen van koningin Esther en haar oom Mordechai vieren de joden elk jaar het zogenaamde purimfeest. De grote vijand van God en Zijn volk, Haman, had door het werpen van het lot, het pur, een dag aangewezen waarop alle Joden moesten worden omgebracht. Een verschrikkelijk plan dat uitgedacht was door de duivel zelf. Maar de Heere in Zijn trouw had een heel ander plan, namelijk om juist dat volk te sparen. Niet omdat het beter was, maar omdat de Messias uit dat volk geboren zou worden. En Gods raadsplan wordt altijd vervuld, ondanks het woeden van de hel. Laat Gods kind dat tot zijn troost altijd bedenken: hoe de hel ook woedt, zoals zeker in onze dagen, Gods Raad zal bestaan en Hij zal al Zijn welbehagen doen! Indien dat ergens duidelijk en heerlijk blijkt, dan blijkt het wel uit het boek Esther. Naar Hamans berekening moest de sterfdatum van de Joden zijn de dertiende van de maand Adar, dat is de laatste maand van het jaar. De eerste maand valt in onze tijd rond maart-april, het voorjaar. De twaalfde maand valt dus in februari/maart. En op de dertiende van die maand moest de grote slachting plaats vinden! Maar God heeft het dwaze plan verijdeld en Zijn volk gered. En nog eens, waarom redde Hij dat volk? Was het niet omdat naar Zijn Raad en belofte de Messias uit dat volk zou voort komen? En vergeet een mens vaak de beloften van God, de duivel niet hoor! Al kan hij beter dan iemand anders weten dat God Zijn beloften altijd vervult, ondanks al Zijn pogingen om alles te doen mislukken. Hoe heeft hij niet gewoed in de dagen dat Gods Zoon onder ons was. En hebben al zijn verwoede pogingen enig succes gehad? Neen, Christus is als Overwinnaar uit de strijd gekomen. Ja, de overwinning stond van eeuwigheid al vast. Zo leert ook de geschiedenis van Esther en de geschiedenis van de Zaligmaker hier op aarde ons in kinderlijk vertrouwen aan de regering van God over te geven, al grijnst de hel ons aan! Vandaar dat Israel door alle eeuwen heen dit moest gedenken op het zogenaamde Purim (meervoud van pur) feest. De dertiende dag van de maand Adar werd in plaats van een dag van rouw een dag van vreugde omdat de Joden al hun vijanden mochten ombrengen. Ook nog eens op de veertiende dag van die maand! Daarom wordt het purim feest op de veertiende van die maand gevierd en men doet het uitbundig! Men geeft elkaar geschenken en er zijn feestmaaltijden. En het is natuurlijk de bedoeling dat God alle eer ontvangt! Hij is het immers Die voor Zijn volk strijdt, niet omdat het volk der Joden maar in een enkel opzicht beter zou zijn dan welk ander volk ook, maar omdat de HEERE Zich in genade aan dat volk had verbonden, daarom! Bij de uitverkiezing moeten we altijd aan eenzijdige verbondstrouw en vrije genade denken en niet aan enige verdienste van de mens! Daarom is het zeer ongepast als het purim feest slechts een feest van blijdschap, feest en kado’s is, maar waar de HEERE niet de lof en eer wordt toegebracht! Ook wij mogen ons wel afvragen of ook onze gedenkdagen dankdagen zijn, dagen waarop we mogen eindigen in de onverdiende gunst des HEEREN. Het is toch immers om de verdienste van de Messias, Die uit de Joden is voortgekomen, en Zijn bitter lijden en sterven dat een zondaar vrijuit mag gaan? Hem werd Gods toorn niet gespaard, opdat anderen door een waar geloof zouden mogen delen in het heerlijk geschenk van Gods genade! Dat zowel wij zelf als onze Messias belijdende vrienden iets van dat wonder mogen verstaan, ja dat de schellen van de ogen der ongelovige Joden zouden mogen vallen en zij samen met Gods volk uit de heidenen eeuwig zouden eindigen in Gods vrije gunst alleen: Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen! En wij mogen ons afvragen of we iets van dat heilgeheim verstaan. Dan wordt de Heere onze enige Hoop in leven en sterven!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

“Daarom noemt men die dagen Purim”

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's