Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Paulus en Christus Jezus

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Paulus en Christus Jezus

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In mijn jeugd hoorde ik al de opmerking: Niet ieder kent een Paulus bekering. De catecheet ging tijdens de catechisatie op die opmerking in. Zeker heeft niet iedereen dezelfde bekering als Paulus. De Heere werkt onderscheidenlijk, mede gelet op de levensomstandigheden. Maar er zijn wel degelijk punten van overeenstemming. Dat laatste las ik ook bij Calvijn. Jezus zet Paulus in verblindend hemels licht en spreekt hem aan. Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? (Hand. 9:4). Tegen dit licht en tegen die stem kan Paulus niet op. Wij dienen te onthouden dat Jezus ook waarachtig en rechtvaardig God is. Eén met de Vader en met de Heilige Geest. Kennen wij het beven en vrezen voor Hem? Jezus zegt: Ik ben Jezus. Bedenk dan: Deze stem klonk vanuit de hemel. Het bewustzijn moet dus in het hart van Paulus doordringen dat hij tot nu toe tegen God gestreden had. Het moest hem ineens tot ware verootmoediging brengen wanneer hij bedacht dat hij niet ongestraft zou blijven indien hij voortging met zich te verzetten tegen de Heere aan Wiens hand hij toch niet kon ontkomen. Scherp, indringend, overtuigend, maar niet zonder liefde sprak Jezus: Ik ben Jezus, Die gij vervolgt. Het is u hard de verzenen tegen de prikkels te slaan (Hand. 9:6). De spreekwijze van Jezus is bekend. Hoewel hier, aldus Calvijn, alleen gesproken wordt over de vijanden van het Evangelie, kunnen wij deze vermaning toch toepassen. Wij moeten niet denken dat zo dikwijls wij met God te doen hebben iets zullen winnen door op de teugel te bijten. Wij moeten ons als gewillige paarden laten besturen en regeren door ’s Heeren hand. Verder hebben we in deze geschiedenis als het ware een algemeen voorbeeld van de genade, welke God elke dag openbaart in het zoeken van een iegelijk van ons. Want wel verzetten niet allen zich met zo grote woede tegen het Evangelie, maar toch is in allen de trots ingeboren en het verzet tegen God. Wij zijn allen van nature boos en woest. Wanneer wij dus tot God bekeerd worden door de wonderbare en verborgen kracht Gods, dan is onze wil geen haarbreed gewilliger om Gode te gehoorzamen dan Paulus was, totdat God door de verbreking van de hoogmoed van onze harten ons niet alleen buigzaam maakt, maar ook gewillig om Hem te volgen. Zodanig is dus het begin van onze bekering dat God, zonder in het allerminst daarom gevraagd of gebeden te zijn, terwijl wij zwervende en dwalende zijn, uit Eigen beweging opzoekt, zodat Hij onze weerspannige harten zo verandert dat wij gewillig zijn door Hem geleerd te worden. Ook dient deze geschiedenis vooral tot bekrachtiging van de leer van Paulus. Indien Paulus altijd tot de discipelen van Christus behoord had, zouden de goddelozen het gewicht van zijn getuigenis kunnen verkleinen. Maar nu is hij als een verwoede vijand van Christus, als een opstandeling tegen het Evangelie, opgeblazen door het vertrouwen op eigen wijsheid, brandend van haat tegen het ware geloof, blind door geveinsdheid en meer en meer hardnekkig in het verdelgen van de waarheid, plotseling op ongewone wijze tot een nieuw mens veranderd. De wolf wordt veranderd in een schaap, ja zelfs in een herder. Nu is het alsof Christus een engel uit de hemel gezonden en met Eigen hand in hun midden gesteld had. Want nu zien wij hier niet langer Saulus van Tarsen, maar een nieuw mens, door de Heilige Geest geschapen, zodat God Zelf door zijn mond als uit de hemel spreekt. Wat Calvijn geschreven heeft is niet overdreven. Het is de moeite waard om te overdenken en meer dan dat. Want het is het werk des Heeren in een zondaar door de Heilige Geest en dat om en door de verdienste van Christus, naar Gods welbehagen. Daardoor bloeit de Kerk. Ook vandaag is dat de begeerde vrucht op de prediking dat er navolgers van Christus komen, net als Paulus. Hij wilde navolger zijn en wilde dat ook blijven. Naar aanleiding van de vraag van Paulus: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal, schrijft Calvijn: De vrucht van Jezus’ spreken en werken is de gewillige aanbieding aan Jezus en de bereidheid de bevelen te volbrengen van Hem, Die hij vroeger verachtte. Paulus kende Jezus recht en macht toe. Het hart van Paulus is van een ijzeren een vlezen hart geworden, nadat hij door de Heilige Geest de vertedering ontvangen had, welke hij van nature in het geheel niet bezat. Al onze hulpmiddelen hebben niet de kracht om ooit bij iemand onze goede vruchten voort te brengen, indien de Geest Gods van binnen onze harten niet vertedert, aldus Calvijn. Maakt deze leer lijdelijke mensen? Beslist niet. Het leidt tot: Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen. Psalm 89:8.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Paulus en Christus Jezus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 januari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's