Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Genadetijd voor Kain.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Genadetijd voor Kain.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kunnen wij op grond van hetgeen we weten over Kain, de zoon van Adam en Eva, zeggen dat voor hem de genadetijd al voor zijn dood voorbij was? De Heere sprak immers een vervloeking uit? Is het waar dat de hemel zich voor Kain voorgoed sloot, toen hij zijn broer Abel dood sloeg? Duurt de genadetijd dan niet tot onze laatste snik? Het is wel even een vraag om over na te denken! Zeker als we lezen van die ernstige vervloeking. Kunnen we echter op grond daarvan stellen dat Kain niet meer bekeerd kon worden?

Laten we eens zien wat de bijbel ons zegt over Kain. God liet hem zien en gevoelen dat zijn offer Hem niet behaagde. Dat was geen willekeur van God. Het was evenmin omdat Hij de offerande van weinig waarde achtte. God zag het hart van Kain aan. Hij wist dat zijn hart boos was en dat wist Kain zelf ook. Natuurlijk wist hij dat. Je weet immers of er liefde tot God in het hart is of niet! Hoe had Kains reactie op Gods afwijzing moeten zijn? Inkeer, bekering, terugkeer tot God. In plaats van in de schuld terecht te komen, werd hij heel erg boos. Het was hem aan te zien. Het feit dat God zijn broer Abel wel aanzag, deed hem niet smeken om diezelfde genade, maar veroorzaakte bitterheid en jaloezie. Alles voortkomend, niet uit haat jegens zijn broer, maar uit haat jegens God. En uit haat jegens de Heere haatte hij ook Diens kind, Abel.

God waarschuwde hem daarop voor de zonde. Want de zonde is een hellend vlak en jaloezie en haat is in de wortel der zaak al doodslag! Maar Kain, doe het goede, bekeer u, zoek Mij en leef, want anders komt het tot de daad van de doodslag zelf! Een waarschuwing is altijd genade! Kain verhardde zich echter en toen kwam het inderdaad tot die gruwelijke moordpartij. Nog liet God hem niet los maar riep hem ter verantwoording: Wat hebt gij gedaan? Die vraag moest hem in duizend stukken breken. Maar het tegendeel gebeurde. God had zijn daad ontdekt en confronteerde hem ermee, maar hij reageerde afwijzend en onverschillig. Wie in de schuld komt zal Gods barmhartigheid ervaren, maar wie zich tegen God verhardt zal de gevolgen moeten dragen! Daarom klinken dan die vreselijke woorden van vervloeking! Wat zegt de Heere eigenlijk? Dit: En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft open gedaan, om uws broeders bloed van uw hand te ontvangen!

De vloek treft inderdaad Kain zelf, maar als een oordeel, niet als het oordeel. Hij blijft immers nog leven? Een moordenaar heeft toch het eigen leven verbeurd? Hem trof echter een vloek, die blijken zou uit tegenspoeden en misoogsten en onrust. Is met die vreselijke woorden nu de genadetijd voor Kain voorbij? De vloek, die de aarde als het ware uitspreekt over deze dwaze man, is nog niet de eeuwige vloek in de buitenste duisternis. Zij is er wel een voorspel van, tenzij er bekering komt! Tenzij er bekering komt. Want God verleent Zijn genade altijd en alleen in de weg der bekering, de inkeer tot jezelf en de wederkeer tot God met smeking en geween. En de wederkeer tot God gaat altijd gepaard met een inleving van de vloekwaardigheid, een belijdenis van die doemwaardigheid, maar ook een smeken om verlossing van de toekomende toorn.

Let nu op: zeg nu niet dat Kain niet meer tot bekering kon komen. Bij God zijn alle dingen immers mogelijk? En de bekering van elk mens, wie dan ook, is altijd een wonderlijke Godsdaad van genade, en genade alleen. Niemand maakt zich Gods genade waardig en elk mens derft de heerlijkheid Gods. Zeg nu zelf, u die God vreest, het kon voor u, durft u nu tegen Kain te zeggen als u hem op zijn doolweg tegen zou komen, dat het voor hem niet meer kan?

God zei dat ook niet tegen Kain. Maar Hij waarschuwde hem wel! Als de zonde over u heerst, Kain, ga je voor eeuwig verloren! En zo is Kain, zo vrezen wij, omgekomen. Maar omdat hij de dag der genade heeft veracht en God niet in zijn ellende en schuld heeft aangeroepen!

Kain mocht na Gods bestraffing zelfs nog in Gods algemene goedheid delen. En ook dat is genade. Want als Kain in onzekerheid over zijn eigen leven verkeert en vreest door de een of ander te worden doodgeslagen, wil God hem door middel van een bepaald teken, wat dat dan ook geweest moge zijn, beschermen en bewaren voor zulk een dood. Dit is niets anders dan een verlenging van de genadetijd. En daar moest dat teken Kain voortdurend aan herinneren! Een teken van Gods bemoeienis met zijn leven. Zal dat teken uiteindelijk nog wat goeds hebben uitgewerkt in zijn leven? De bijbel zwijgt erover in alle talen. Wij dus ook maar. Maar als we van hem lezen dat hij weg ging van het aangezicht des HEEREN, dan vrezen we wel, zelfs met een grote vreze. Door Gods goedheid werd Kains levenstijd nog verlengd, maar je kunt je er ook welbewust voor afsluiten en jezelf buiten sluiten. Waarschuwt Gods Woord ons enerzijds ons niet te verharden, hetzelfde Woord zegt ook dat God je kan overgeven in de begeerlijkheden van het hart, Rom. 1:24. En daar kun je wel eens bang voor zijn!

In de verlenging van de genadetijd, terwijl wij toch allen zondaren zijn die de eeuwige verdoemenis ons waardig maken, laat de Heere zien hoe groot Zijn verdraagzaamheid en hoe taai Zijn geduld is. Opdat er op tijd inkeer kome en we de genade deelachtig mogen worden die Abel smaken mocht!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 januari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Genadetijd voor Kain.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 januari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's