Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aan de tafel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Aan de tafel

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Werkzaamheden

Tijdens het aanzitten aan de tafel dienen de zonden overdacht te worden. Dit geldt vooral van zonden waarvan heel moeilijk kan geloofd worden dat zij door God vergeven willen worden. Het betreft ook de zonden die het meest kwellen en die het moeilijkst losgelaten kunnen worden. Het geldt ook de lievelingszonde. De algenoegzaamheid van de Heere Jezus Christus dient overdacht te worden: Hij is in staat om al onze zonden te vergeven en al onze gebreken te genezen. Het bloed van Jezus Christus is krachtig genoeg om al onze zonden te reinigen. Het is gestort om vergeving en genezing van zonden te verwerven. “Er is daarom geen zonde zo groot, al zou ze als bloedrode verf in een dubbeldikke laag zijn aangebracht, of ze kan door het bloed van Christus vergeven worden als wij daarover berouw hebben en er afstand van willen doen (vgl. Jes. 1:16).” Christus geeft kracht om te strijden tegen de zonden. Er dient ook aan gedacht te worden dat de Heere het Avondmaal heeft ingesteld tot een betrouwbaar teken en zegel van alle beloften van het genadeverbond: de vergeving van de zonden en de genezing van de zwakheden.

Er dient ook gestreefd te worden naar verzegeling. Zo zeker als het brood wordt gegeten en de wijn wordt gedronken, zo zeker vergeeft de Heere Zijn kinderen de zonden en geneest hun overtredingen. Dat is de sluitrede, de conclusie van het ware geloof. “Dat is het eten van de Heere Jezus Christus in het Heilig Avondmaal met de mond van het geloof.” Zo wordt de kracht van de verdiensten van Christus toegepast aan de ziel.

Gebed

Het geloof is nooit volmaakt en dikwijls heel zwak. Daarom is gebed om vermeerdering van het geloof nodig. Gewoon voedsel geeft kracht aan het lichaam. Zo sterkt de Heere het geestelijk leven door brood en wijn in het Heilig Avondmaal. Door Zijn spreken heeft de Heere Jezus zieken genezen en doden opgewekt. Zo wll de Heere door de eenvoudige tekenen van brood en wijn het door Hem gewerkte geloof versterken. Teellinck geeft een voorbeeld van het gebed. In dat gebed wordt onder meer beleden: “Ach, Heere Jezus, ik ben van nature meer dood in mijn zonden dan Lazarus ooit dood was in het graf. Ik ben van mijzelf meer blind in mijn ziel dan Bartimeüs blind was. Van nature ben ik doof, stom, kreupel en geheel en al vol zonden en overtredingen als het over de vermogens van mijn ziel gaat…. Open mijn oren; doorboor ze, zodat ik Uw Woord werkelijk hoor (Ps. 40:7). Open mijn ogen opdat ik de wonderen van Uw wet mag zien (Psalm 119:18).” Vlees en bloed zijn onderpanden van de liefde van Jezus Christus. Zondaren zullen door Hem niet wor-den weggestuurd. Er is reden aan de tafel de Heere te loven en te prijzen.

Gemeenschap der heiligen

Teellinck roept op om te zien op de andere aanzittenden. Heb hen lief, wie het ook zijn. Span u in om alle bitterheid en twist ver van u weg te doen. Wees niet jaloers op hen die het beter hebben dan u. Veracht hen niet die het minder goed hebben dan u. “Doe uw best om allen op dezelfde manier als leden van één lichaam van harte al het goede toe te wensen en met hen voortaan ook in christelijke liefde, eensgezindheid en behulpzaamheid samen te leven.” De ware christenen vormen een heerlijke en voortreffelijke gemeenschap. De Heere nodigt hen aan Zijn eigen tafel. Avondmaalgangers dienen elkaar lief te hebben en waardevol te achten.

Samenvatting

“Als we aan tafel aanzitten moeten we grote aandacht hebben voor alles wat daarop te vinden is. We moeten daar aanzitten in grote eerbied, in diepe nederigheid, met oprechte dankbaarheid, met een vurig verlangen en met een ingespannen ijver. Dat alles is nodig om de kracht van het Heilig Avondmaal daadwerkelijk tot aan en in het hart te brengen.”

Teellinck schrijft dat er velen aanzitten zonder enige emotie of aandoening in het hart. Velen komen zelfs in de kerk na de preek en gaan dan toch aan het Avondmaal en gaan soms direct nadat zij zijn aan geweest weer de kerk uit. Hun straf zal niet uitblijven. Zij eten en drinken zich een oordeel. Goddeloze avondmaalgangers zullen in het verderf geworpen worden. Is het gezien de beschikbare tijd wel mogelijk alle verplichtingen waar te nemen terwijl men aanzit? Wie goed kan lezen kan snel lezen. Wie zijn geestelijke zintuigen geoefend heeft kan de vereiste zaken snel in praktijk brengen. Niet alleen als men zelf aan zit, maar ook als anderen aan zitten kunnen de verplichtingen worden waargenomen. Strijd tegen verstrooiende gedachten en probeer uw hart te richten op de verplichtingen. De Heere zal Zijn werk in stand houden. “Ga dan met dat vertrouwen naar de tafel des Heeren. Doe daar uw mond wijd open en wees ervan verzekerd dat Hij die zal vervullen. Hij zal u niet leeg naar huis sturen, maar u uit Zijn volheid genade op genade laten ontvangen. Dat zal u tot eeuwige troost zijn. Amen.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Aan de tafel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's