Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Generale Synode week 2

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Generale Synode week 2

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Daags na terugkomst van de 2e vergaderweek van de Generale Synode en vol van gedachten en gevoelens zet ik mij tot het schrijven van dit verslag. Het was een intensieve week waarin veel werk is verzet. Ik ga een aantal dingen na die zijn besproken dan wel besloten.De zendingsconsulent hield een presentatie over het zendingswerk, dat in 1928 begon in Sulawesi, Indonesië. Ds. Silas Nefefe uit Zuid-Afrika sprak vervolgens de Synode warm toe. Hij vertelde dat hij een traditionele, behoudende gemeente dient en dat bleek ook wel uit wat hij ons kerkverband meegaf aangaande vrouw en ambt: ‘Wij moedigen u aan om trouw te blijven aan Gods Woord.Wij blijven voor u bidden, zodat de kerken één in Christus blijven.’ Verschillende rapporten werden behandeld, onder andere aangaande de geestelijke verzorging van militairen, de kerkelijke archieven, de permanente educatie voor predikanten, de landelijke kerkendag, de kleine kerken, evangelisatie, eredienst, De Wekker, kerkorde en kerkrecht, gezondheidzorg en nog veel meer.

Schaduw

Boven al het werk bleef deze week echter een schaduw hangen. Namelijk die van de onderlinge verdeeldheid, die bleek uit kwesties zoals vrouw en ambt en homoseksuele relaties. Onder andere bij de behandeling van de voorgestelde drie oplossingsrichtingen van deputaten Eenheid kwam dat weer openbaar. De commissie die dit behandelde, kon niet tot één rapport komen. Er werden twee rapporten gepresenteerd: een meerderheidsrapport en een minderheidsrapport. De meerderheid adviseert de synode om onverkort vast te houden aan synodebesluiten. Gemeenten die een eigen weg zijn gegaan, moeten worden vermaand en zo nodig moeten er tuchtmaatregelen worden genomen. De minderheid vindt dat de synode zich over geen enkele oplossingsrichting moet uitspreken, omdat dit altijd tot scheuring leidt. Uitgebreid heeft de Synode over deze rapporten gesproken. Zo is er verschil van mening of dit alleen gaat over het Schriftverstaan of ook over het Schriftgezag. Sommigen menen dat je op het punt van vrouw en ambt en homoseksualiteit de Schrift verschillend kunt verstaan, terwijl je toch alle-bei het gezag van de Schrift kan erkennen. Veel afgevaardigden menen dat dit niet mogelijk is. Er is door sommigen duidelijk uitgesproken dat zij hopen dat de Synode hierover duidelijke uitspraken zal doen. Zij zullen het niet kunnen (ver)dragen als er ruimte zou komen voor de vrouw in het ambt.

De schaduw strekte zich ook uit over een rapport van de adviescommissie ambtsstructuur. Deze commissie bestaat uit prof. A. Huijgen, prof. M.J. Kater en ds. R.G. den Hertog. Zij pleitten voor meer nadruk op de eigenheid van de verschillende ambten, met name dat van de predikant. De bedoeling was dat alleen de hoofdlijn van dit rapport zou worden besproken. Daar kwam het niet van, mede door een aantal prikkelende gedachten uit het rapport. Zo werd geopperd om de diaken uit de kerkenraad te halen. Eén van de motieven was om zodoende ruimte te creëren voor de vrouwelijke diaken. Immers, -zo werd gesteld- er is in het Nieuwe Testament sprake van ten minste één vrouwelijke diaken: Febe uit Romeinen 16:1. Door ondergetekende en anderen zijn hier vragen bij gesteld. Je kunt uit het gebruik van het woord ‘diakonos’ in Romeinen 16 immers niet zomaar een lijn trekken naar de ambtelijke diaken zoals wij die kennen. Engelen worden ook diaken genoemd, evenals de overheid en bedienden. En zo was er -naast waardering- vooral een stroom aan allerlei vragen en opmerkingen, die duidelijk maakte dat (de hoofdlijn van) dit rapport niet zomaar zal worden overgenomen.

Buitenlandse afgevaardigden

Opnieuw werden buitenlandse afgevaardigden ontvangen, nu uit Engeland, Schotland, (Noord)Ierland, Brazilië en de Verenigde Staten. Het moderamen had hen gevraagd om mee te denken over de kwestie vrouw en ambt. En daar kwamen enkele stevige toespraken uit voort. Op de website en in ons blad zijn verschillende van die toespraken te lezen. Onder andere van dr. William M. Schweitzer van de Evangelical Presbyterian Church in Engeland en Wales. Hij waarschuwde de Synode ernstig dat als de vrouw in het ambt wordt toegestaan, onze orthodoxe reputatie te gronde zal gaan. Maar ook dat kerken met wie wij een relatie hebben, zich van ons los zullen maken. Vooral vreest hij dat God ons zal verlaten.

Klemmend appèl

De laatste dag werd nagenoeg geheel besteed aan de bespreking van de vragen die gerezen waren naar aanleiding van het meerderheids- en minderheidsrapport over de verschillende oplossingsrichtingen. Ds. A. van der Zwan legde uit dat het meerderheidsrapport een halt wil toeroepen aan kerkelijke ongehoorzaamheid. Prof. Baars onderstreepte dat gemeenten die gezondigd hebben, vermaand moeten worden. Ds. Procee legde de vinger bij het feit dat deze gemeenten een symptoom zijn van een geestelijk probleem. Weten wij wat het is om zondaar voor God te worden? Na de oproep van sommigen om geen woorden als scheuring en breuk te gebruiken, heeft ondergetekende erop gewezen dat er al decennia lang allerlei scheuren en breuken te zien zijn. Hoeveel plaatselijke kerken zijn gescheurd, hoeveel gesloten kansels zijn er en hoeveel predikanten en gemeenteleden hebben ons kerkverband al verlaten? Juist daarom is Bewaar het Pand ooit opgericht. Om niet alleen het Pand te bewaren, maar ook de Band. Maar wel in die volgorde.

Tenslotte werd unaniem een voorstel van p rof. Selderhuis overgenomen om een klemmend appèl te doen uitgaan naar de kerken om gaandeweg de Synode geen besluiten te nemen of uit te voeren die tegen de landelijke afspraken ingaan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De Generale Synode week 2

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's