Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus voor de goddelozen gestorven

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus voor de goddelozen gestorven

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Romeinen 5:6

We zijn de lijdenstijd weer ingegaan. De zeven weken voor Goede Vrijdag waarin we stil staan bij teksten en geschiedenissen uit Oude en Nieuwe Testament. Die ons het hart tonen van de Bijbelse boodschap: Sion zal door recht worden verlost. Heel kernachtig predikt Paulus die boodschap in de Romeinenbrief.

In hoofdstuk 5 zegt hij: Christus is te Zijner tijd gestorven. Dat kan alleen maar van Hem worden gezegd. Wij mensen sterven niet op een tijd die wij zelf uitkiezen. Wij sterven wanneer het Gods tijd is. Geen dag eerder en geen dag later. Maar Christus stierf op Zijn tijd. De mensen hadden dat al veel eerder willen laten gebeuren. Maar, zo lezen we in Johannes 10, Zijn ure was nog niet gekomen. Te Zijner tijd heeft Hij geroepen: het is volbracht! Hij had macht om toen te sterven.

Krachteloos

Dat vond plaats toen wij nog krachteloos waren, zegt Paulus. Dat woord houdt een veroordeling in. Want voor de zondeval was de mens niet krachteloos. De mens bezat daar de kracht van het beeld Gods. Bij machte om de duivel te weerstaan, bij machte om de boom der kennis des goeds en des kwaads te laten voor wat hij was. Bij machte om volmaakt God te dienen, om Hem lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf.

Goddeloos

En het is allemaal weg. De mens dacht als God te worden. Maar in plaats daarvan werd hij krachteloos. Dood in misdaden en zonden. Krachtelozen zijn daarom ook goddelozen. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De heerlijkheid Gods, dat is de aanwezigheid Gods. Die derven we, die missen we. We zijn goddelozen.

Rechteloos

En een goddeloos mens is ook een rechteloos mens. Rechteloos voor Gods heilig aangezicht. En met een rechteloos mens kan God doen en laten wat Hij wil. Zo iemand kan geen enkel recht meer laten gelden. Geen recht om gehoord te worden. Geen recht op vrijspraak, zelfs geen recht op strafvermindering.

Reddeloos

Dat betekent dat we niet alleen krachteloos, goddeloos en rechteloos zijn, maar ook nog reddeloos. Paulus zegt dat het in de wereld nog voorkomt dat er iemand zijn leven geeft voor een goede zaak of persoon. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Er zijn voorbeelden uit de geschiedenis van bekend. In de oorlog hebben mensen hun leven over gehad voor een ander.

Waren wij dus rechtvaardig en goed, dan zouden we nog hoop kunnen hebben dat iemand voor ons zou kunnen sterven. Maar we zijn het niet. Niemand die leeft zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn. We zijn dus reddeloos verloren.

God gelijk geven

En als Christus nu voor de goddelozen is gestorven, is er dan wel een andere gestalte mogelijk om tot Hem te gaan? Als een krachteloze, goddeloze, rechteloze en reddeloze zondaar?

Hebt u God al eens gelijk mogen geven? Of zoals Luther dat noemt: Gott recht geben. God rechtvaardigen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig.

Voor wie dit begint te leren, wordt de tekst zo’n wonder. Christus stierf in de plaats van een schuldig zondaarsvolk. Als een krachteloze, als een goddeloze, als een rechteloze en reddeloze. Als Borg droeg Hij al die kwalificaties.

Hij in mijn plaats

Als ik niet zie dat Christus daar in mijn krachteloosheid en goddeloosheid aan het kruis hing, dan ben ik nog zo sterk en zo vroom. Dan kan ik nog aan God beloven dat ik het voortaan beter zal gaan doen.

Maar iemand die ontdekt wordt aan zijn krachteloosheid die heeft niet veel meer te vertellen en die heeft nog veel minder te beloven. Ach wat zullen wij beloven?

Maar als u nu in beginsel uit die Borg mag gaan leven. Uit wat Hij heeft gedaan. Dat Hij nu dat oordeel van mijn krachteloosheid heeft gedragen, dan wordt het anders.

En dan kun je verder, dan kun je het leven aanvaarden zoals God het geeft en dan ga je misschien al struikelend in alle gebrek wenend je weg. Maar dan zeg je, ondanks al je krachteloosheid: en toch geloof ik dat het nog eens goed komt. Want Hij is te Zijner tijd gestorven, toen ik nog krachteloos was.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Christus voor de goddelozen gestorven

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's