Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Paulus. Woord ook voor nu!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Paulus. Woord ook voor nu!

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Titus 2:11-14

In heel wat huizen wordt gelukkig elke dag de Bijbel nog gelezen. Het blijve zo. Want we lezen toch het Woord van God. Nu is er naast de Bijbel de krant. Ook een dagelijks gegeven. Elke dag komt er een in huis. Het blad ligt op tafel of bij de hand om gelezen te worden.

De vraag ‘waar is de krant’ is geen onbekende. Nieuws is aantrekkelijk. In de krant staat nieuws. Nieuws dichtbij of veraf. Nationaal. Internationaal. Plaatselijk. Het nieuwsblad is van betekenis. Vandaar dat het een betrouwbaar blad behoort te zijn. Waar Bijbelse eisen en normen niet ontbreken.

Alhoewel het geen tweede kerkblad behoeft te zijn. Verslagen uit kerken kunnen we ook lezen. Aantrekkelijk zijn verslagen van conferenties en vergaderingen. Onderwerpen en actuele zaken worden toegelicht. Wat de kerkdiensten betreft staat er donderdags in het R.D. een hele lijst. Dat is een goede zaak. Niet in de eerste plaats voor informatie.

We worden erop gewezen dat er in Nederland op zoveel plaatsen dienst wordt gehouden. Het moge zo blijven. Twee diensten op zondag. Wie het moet hebben van de zondagse diensten en er niet buiten kan is getroffen door de neergang van de tweede dienst en de vulling van de dienst. Over het gezag van de Schrift wordt verschillend gedacht.

En wat is er theologisch- ethisch gaande. Zelfs het gemeentelijk zicht domineert. Het gemeentelijk eisen staat boven de kerkelijke verplichting ten opzichte van elkaar. Het onderling overleg, gesprek ontbreekt. Allereerst bij kerkenraden. Laten we de nood der tijden waarin we als kerk staan niet onderschatten. We zouden moeten zijn een stad op een berg. Een licht op de kandelaar. Waken en bidden opdat we niet in verzoeking komen. De beleving van het Paulinische woord in de eindtijd waarin we staan, zij onder ons. Er is wat gebeurd. De zaligmakende, de heil aanbrengende genade is verschenen aan alle mensen. Heilvol. Steun gevend aan het leven. Alle soorten van mensen delen in de verschijning. Hoe moeten we dit zien? We kunnen denken aan een ziekenhuis. Dat ziekenhuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Gelijk ook Jezus zegt: Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Matth. 9:12.

Zoals nu een arts thuis of in het ziekenhuis werkt en hoop wil geven en zich daarvoor inspant. Zo werkt de heilbrengende genade. Vast en zeker. Maar voor die genade zijn er geen mogelijkheden. Eens riepen de discipelen op Jezus’ woord uit: Wie kan dan zalig worden? Jezus zeide: De dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God.

Lukas 18:26 en 27. De werking van de zaligmakende genade brengt een nieuw leven tot stand en de functionering ervan. Het wilsleven staat daar niet buiten. In de genoemde genade zit ook onderwijs. Dit onderwijs gaat gepaard met een pedagogische werking. Het voedt op. Het doet veel ten goede. Verzaken. Neen zeggen tegen alle goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden. Tegen alles wat in strijd is met Gods Woord en Wet. Geen aanpassen, geen inpassen mag er zijn. Verloochening is een werkelijkheid. Dit alles gaat gepaard met een heilig, rechtvaardig leven. Dit wordt gezien in de samenleving. Het belijden in woord en bijzonder met de daad. De Schrift wijst ons op personen die ook een zalig leven hebben gekend. Niet gierig, maar verantwoord. Zo leven in de wereld van nu. Gedreven en geleid door de zaligmakende genade Gods. Met uitzicht. Genade schittert in de nacht der tijden als een helder licht. Moedgevend. Sterkend. Vertroostend. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus Die Zichzelven voor ons gegeven heeft. Titus 2:13-14. Daar staat wat geschreven. Een leven naar Gods geboden en inzettingen. Vrezende God de Heere en Jezus Christus Zijn Zoon. Met een gerichtheid op de toekomst. Met verwachting. De zalige hoop. Ontvangen zal worden de volle, rijke gemeenschap met de drie-enige God. Rijk is het als leeft: Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt Uw lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw Godd’lijk beeld. Psalm 17:8 berijmd.

Wat zijn de Psalmen rijk. Voor de diensten hebben we aan de Psalmen genoeg. De verwachting mag ook gericht zijn op de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus. De eerste verschijning van Christus Jezus in het geboorteuur bracht genade. Door Jezus’ Zelfovergave verworven en als heerlijke uitstraling gekend. De tweede verschijning doet delen in ’s Heeren volle heerlijkheid. Psalm 68 vers 4 is daar een getuigenis van. De rechtvaardigen zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Leg daarnaast Psalm 68:2. Wat wordt dit verduisterd door wat er leeft in het kerkelijk leven. Daarover zou het moeten gaan zelfs in een synodale vergadering. Wie is er die leeft bij de vraag: Wat is het oordeel van de Koning van de Kerk en wat behoort prioriteit te hebben in het kerkelijk leven en daarbuiten? Bijzonder behoort de zichtbare situatie, de neergang van het kerkelijk leven, voorgangers van gemeenten tot gebed en handelen te leiden. In Titus 2 staat wat. Jezus’ Zelfovergave. Zijn voldoening aan de eisen van Gods recht heeft ten doel verlossing van alle ongerechtigheid en zo Zichzelf een eigen volk te reinigen ijverig in goede werken. Titus 2:14. En roept op om te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Judas:2. Laten foto’s van overleden broeders ons niet aanklagen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Paulus. Woord ook voor nu!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's