Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nabetrachting

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nabetrachting

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Houding

Gods kind moet na het aanzitten aan de tafel heel goed op zichzelf letten. Na het aangaan moet hij zich waardig gedragen. Ook is er sprake van het nakomen van christelijke verplichtingen. Dat komt overeen met de grootheid en heerlijkheid van de Heere Jezus Die aan Zijn tafel heeft doen aanzitten. Er moet sprake zijn van een christelijk leven. Als het goed ligt wil het hart de Heere dienen. Dan noemt Teellinck de volgende zaken: 1.een hartelijke en christelijke vreugde, 2.een gepaste ontvangst voor Christus, 3.een opnieuw in herinnering brengen Wie de Heere Christus is en wat Hij doet, 4.een inniger beleefde gemeenschap met Christus, 5.een vernieuwing en versterking van de gaven van berouw, geloof en liefde, 6.een nieuwe gehoorzaamheid en volharding in al het goede.

Een hartelijke en christelijke vreugde

Als twee partijen zich verzoenden met elkaar werd er een maaltijd gehouden die gepaard ging met veel vreugde. Het Avondmaal is met zo’n verzoeningsmaaltijd te vergelijken. In het Avondmaal wordt het Paaslam ter verzoening voor ogen gesteld. Het bittere lijden en sterven van Christus wordt uitgebeeld. Hierbij dient vreugde te zijn omdat de Heere om Christus’ wil de zonde nooit meer zal toerekenen aan Zijn kinderen. God zal in alles naar lichaam en ziel genadig verzorgen. Bij de geboorte van Christus was er vreugde in de hemel en op de aarde. Simeon was zeer verheugd toen hij het Kindeke in zijn armen mocht nemen. Gods kinderen kunnen Jezus niet in de armen nemen, maar zij ontvangen door het geloof Jezus in het hart. Zouden Gods kinderen dan niet van vreugde opspringen? Veel avondmaalgangers kennen deze vreugde niet omdat zij het ware geloof niet kennen. Anderen zijn terneergeslagen vanwege klein geloof en moedeloosheid. Als iemand u heeft uitgenodigd de maaltijd bij hem te gebruiken en u gaat niet vrolijk en blij daar vandaan, hoe zou hij dat vinden? Ook voor Jezus Christus is het erg als er bij Gods kinderen geen vreugde is na het aanzitten aan het Avondmaal. Het middel om die vreugde op te wekken is aan de Heere Jezus Christus te gedenken. Blijdschap wordt een vrucht van de Geest genoemd (Gal. 5:22). Christus wil hen die treuren over hun ongelovigheid vertroosten en vreugde schenken. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken en de rokende vlaswiek niet uitblussen.

Een gepaste ontvangst voor Christus

De Heere dient op een geestelijke wijze ontvangen te worden. “Allereerst moeten we de woning van ons hart goed schoongemaakt hebben en ook goed opgeruimd houden.” Het hart dient bekleed te zijn met heiligheid, met barmhartigheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, ootmoed, geduld en liefde. In zulke harten wil de Heere Jezus graag wonen. Vervolgens moet het hart geheel aan de Heere toevertrouwd en in bezit gegeven worden. Het hart moet een troon voor de Heere Jezus zijn zodat Hij regeert in hart en leven. “We moeten ons hart dan helemaal richten naar Zijn wil en het bestuur ervan aan Hem overlaten.” Er zijn avondmaalgangers die precies het tegenovergestelde doen. Zij gaan na het avondmaal de wereld weer in en hebben vermaak in allerlei zonden. Mondchristenen dienen hun eigen afgoden: wellust, gierigheid of wraakzucht. De wereld weegt hen zwaarder dan Christus. Gods kinderen dienen er naar te staan de Heere Jezus Christus zo hartelijk mogelijk te dienen. Zij moeten ernaar streven dat hun hart vervuld wordt met heilige gedachten, verlangens, aandoeningen, overdenkingen, voornemens en beschouwingen die de Heere Christus aangenaam zijn. Het middel daartoe is het gedenken aan de Heere Jezus Christus. Aan wie kunnen we ons hart en ziel beter toevertrouwen dan aan de Heere Jezus Christus? Christus komt de heerschappij in hart en leven toe. Christus heeft Gods kinderen duur gekocht opdat zij God zouden dienen en verheerlijken.

Een opnieuw in herinnering brengen Wie de Heere Christus is en wat Hij doet

Het Avondmaal wordt ter gedachtenis van Christus gehouden. Het gaat om Zijn lijden en sterven en de vruchten die daaruit voortkomen. Hier behoort altijd aan gedacht te worden. Gods kinderen dienen ervan vervuld te zijn. Zij ontvangen aan het Avondmaal de Heere Jezus Christus door het geloof in het hart. Dan is het onmogelijk niet steeds aan Hem te denken. Er zijn avondmaalgangers die binnen een week na het Avondmaal niet meer aan de Heere Christus denken. Zij gaan helemaal op in de dingen van deze wereld. Soms zetten Gods kinderen ook de Heere jezus Christus op de tweede plaats. Een middel hiertegen kan zijn een vast moment op de dag te nemen om te denken aan de dingen die met Christus te maken hebben. Waardeer de weldaden van Christus, dan zullen ze beter in uw gedachten blijven. Christus heeft om uw ziel te voeden het Avondmaal ingesteld. Aan het kruis heeft Hij aan u gedacht. Denk ook aan Hem.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Nabetrachting

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's