Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nabetrachting

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nabetrachting

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een inniger beleefde gemeenschap met Christus

Wie vaak met elkaar aan de maaltijd zit, leert elkaar steeds beter kennen. Je wordt vrijmoediger en openhartiger tegenover elkaar. Zo dient er door het aanzitten aan het Heilig Avondmaal een inniger gemeenschap met Christus te komen. “Die gemeenschap vindt plaats als we door middel van het Heilig Avondmaal net zo’n eenheid met de Heere Jezus Christus ervaren als met het voedsel en de drank die bij een gewone maaltijd helemaal een worden met ons lichaam. De geur en de wezenlijke kracht en inhoud van de Heere Christus moeten – met eerbied gesproken – in ons leven ook meer en meer openbaar komen als we aan de tafel des Heeren geweest zijn.” Het gewone eten geeft het lichaam kracht. Het Avondmaal is tot versterking van het geestelijke leven. Het vlees en bloed van Christus is waarlijk spijs en drank. Het is erg als niet uit de daden van de Avondmaalganger blijkt dat hij wil leven in gemeenschap met Christus. Avondmaalgangers dienen daar juist naar te staan. Het middel om dit te bevorderen is het gedenken aan de Heere Jezus Christus. Het Avondmaal wil sterken om een christelijk leven te leiden.

Een vernieuwing en versterking van de gaven van berouw, geloof en liefde

De Heere zorgt ervoor dat de geestelijke gaven van berouw, geloof en liefde toenemen. Wie niet op de juiste wijze is aan geweest aan het Avondmaal, ondervindt niet de groei van berouw, geloof en liefde. Teellinck schrijft dat er veel mensen zijn die geestdriftig naar de tafel des Heeren lopen terwijl ze er ondertussen geen enkel besef van hebben dat genoemde geestelijke gaven versterkt moeten worden. Hij noemt het voorbeeld van een huisvrouw die naar de markt gaat en telkens zonder boodschappen terugkeert. Zo zijn er avondmaalgangers die met lege handen naar huis terug keren. De ware christen moet erop gericht zijn dat de geestelijke gaven van berouw, geloof en liefde groeien. Het middel daartoe is gedenken aan de Heere Jezus Christus. Hij heeft het Avondmaal ingesteld tot versterking van berouw, geloof en liefde. Wie gelovig aanzit zal daarin zeker versterkt worden. Het berouw neemt toe door het overdenken van het lijden en sterven van Christus. Het neemt ook toe als Gods grote goedertierenheid overdacht mag worden. Teellinck gebruikt het voorbeeld van een koning die een vroegere verrader vergeeft en hem zelfs aan tafel nodigt. Als hij van de tafel weggaat moet die man toch des te meer zijn verraad verfoeien en daarover bedroefd zijn? Zo moeten Gods kinderen na het avondmaal des te meer berouw krijgen over hun zonden. Het dient ook rust te geven in het hart te bedenken dat Jezus Christus de schuld ten volle betaald heeft. Hij is een volkomen verzoening voor al onze zonden (1 Joh. 2:2). Laat de duivel en het geweten dan maar beschuldigen. Christus is de Borg Die de schuld heeft betaald. Hij heeft Zichzelf uit enkel liefde overgegeven om verbroken te worden vanwege de zonden der Zijnen. Wie dat mag overdenken na de avondmaalsgang zal willen breken met alle zonden.

Een nieuwe gehoorzaamheid

“Als we aan het Avondmaal des Heeren zijn geweest, moeten we een nieuwe gehoorzaamheid aan de dag leggen.” De weg van Gods geboden dient gelopen te worden en het werk van de Heere moet met kracht ter hand genomen worden. Door het Avondmaal wil de Heere kracht geven om des te meer naar Zijn geboden te leven en Hem des te meer te gehoorzamen. Het komt aan op een wandelen in nieuwigheid des levens (Rom. 6:4). In een nieuw leven wandelen, dat is de opdracht voor Gods kinderen. Het brood en de wijn hangen als zegels aan het verbond der genade waardoor Gods kinderen verplicht zijn de Heere, hun God, met vernieuwde krachten te dienen. De Heere schrijft Zijn wet in het hart en brengt tot een wandelen in de weg van Zijn geboden. Door het brood te eten en de wijn te drinken hebben de avondmaalgangers zich verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Na het aanzitten dient daar werk van gemaakt te worden. Het is erg dat er avondmaalgangers zijn die een werelds leven leiden. Zij denken er niet aan een nieuw leven te beginnen en daarmee door te gaan. De avondmaalsgang verplicht tot een nieuw leven en gehoorzaamheid aan de Heere. Wie dat blijft weigeren zal door de straffende Hand des Heeren verbroken worden. De Heere strafte de gemeente van Korinthe voor misstanden rondom het Avondmaal. Teellinck schrijft dat slechts weinigen na deelname aan het Heilig Avondmaal een ander en beter leven zijn gaan leiden. De Heere klaagde over het volk Israël. De Heere heeft veel reden tot klagen over avondmaalgangers die Hem ontrouw zijn en in de wereld leven. “Zij kennen de Heere, hun God, minder dan een rund zijn eigenaar en weten minder van de tafel des Heeren dan een ezel van de krib van zijn meester.”(Jes. 1:3).

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 maart 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Nabetrachting

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 maart 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's