Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jona en de pinda

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jona en de pinda

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Jona 1:1 En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai

Hoe moeten wij Jona lezen? Als een allegorie (beeldspraak), als een fabel die niet echt is gebeurd, maar waarin het alleen om de boodschap gaat?

Er zijn veel mensen die er zo over denken. Wat er in Jona beschreven wordt, kan natuurlijk niet echt gebeurd zijn. Dat je als mens door een grote vis wordt opgeslokt en na drie dagen er weer levend uitkomt. Zulke vissen bestaan niet eens. Die een keelgat hebben dat groot genoeg is om een mens levend op te slokken. En al zou dat mogelijk zijn, dan is het nog nooit gebeurd dat iemand na drie dagen weer door die vis wordt uitgespuugd. Dus, in dit boek staan zulke ongelofelijke dingen, dat kan gewoon niet waar zijn.

Is dat zo? Dat het hier om een allegorie gaat, zoals in de Christenreis van John Bunyan? Waarin allerlei beelden worden gebruikt om een bepaalde boodschap over te brengen. Is het boek Jona een verpakte boodschap, die we eerst als een pinda moeten uitpellen, voordat we bij het nootje komen? Of is alles eetbaar?

Jonge mensen, in het boek Jona lezen we een echt gebeurde geschiedenis. Van begin tot eind. Het gaat hier om een echte man, die echt geleefd heeft. Die in een storm echt overboord is gegaan, die in een echte vis heeft gezeten en die in de echte stad Ninevé heeft gepreekt. En hoe dat allemaal kan wat er in dat boek geschreven staat? Dat weet ik ook niet. Maar we belijden met artikel 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) dat wij geloven wat in de Bijbel staat, ‘zonder enige twijfel’.

Waarom geloven we dat? Nou alleen al omdat de Heere Jezus het ook geloofde. En als de Heere Jezus het geloofde, wat voor vragen zouden wij dan durven stellen? De Heere Jezus heeft de profeet Jona verschillende keren aangehaald in Zijn prediking. Denk maar aan wat Hij gezegd heeft in Mattheüs 12:41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier!

Dan geloofde de Heere Jezus toch echt dat er iemand is geweest die Jona heette en die in Ninevé heeft gepreekt.

In hetzelfde hoofdstuk zegt Hij: Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.

Zou de Heere Jezus Zijn eigen opstanding vergelijken met een fabeltje? Als Hij dat zou doen dan zou Zijn opstanding ook fabelachtig worden. Dan blijft daar ook niks van over. Nee, als de Heere Jezus Jona aanhaalt, dan zegt Hij daarmee dat het allemaal precies zo gebeurd is, zoals het beschreven staat. En er is voor ons geen enkele reden om daar vraagtekens bij te zetten.

Het is nog veel ernstiger. De Heere Jezus zegt in Markus 8:38 Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen.

Dat geldt ook van Zijn woorden over Jona. Er zijn mensen die zich schamen voor het boek Jona. Die het beter weten dan Jezus en die de wonderen weg-interpreteren. Welnu, de Heere Jezus zal Zich dan ook schamen voor zulke mensen. Dat wil zeggen: Hij zal het niet voor ze opnemen. Hij zal geen Borg voor hen zijn. En als je geen Borg hebt, dan kom je eeuwig om in het oordeel.

Dus er hangt nogal wat van af welke waarde wij toekennen aan het boek Jona. En dan zegt artikel 5 van de NGB heel treffend dat het niet genoeg is dat wij aannemen dat wat er in het boek Jona staat, echt gebeurd is. Want het verstandelijke geloof is niet genoeg om zalig te worden. Zalig wordt je alleen als de Heilige Geest ‘getuigenis geeft in onze harten’.

En laat dat nu jouw gebed zijn. Dat het boek Jona voor jou tot geestelijk nut mag zijn.

In dit boek kun je zien dat God zo’n ruim hart heeft. Dat Hij geen lust heeft in de dood van het goddeloze Ninevé. Maar dat Hij aan goddeloze mensen genade wil geven en ook hoe Hij dat geeft.

Ds. M.A. Kempeneers

www.bewaarhetpand.nl

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 maart 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Jona en de pinda

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 maart 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's