Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nabetrachting

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nabetrachting

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vermaning

Na de avondmaalsgang dienen een nieuw leven en een nieuwe gehoorzaamheid openbaar te komen. Teellinck schrijft dat de vloek komt als dit niet wordt aangetroffen. Gods heilige geboden en instellingen doen goed of kwaad, brengen vloek of zegen. Bij het juiste gebruik volgt zegen, bij onjuist gebruik volgt vloek. Zo is het ook met het Avondmaal. Uitwendig aangaan zonder geloofswerkzaamheden brengt vloek. Gods kinderen kennen geloofswerkzaamheden door de kracht van Gods Geest in hen. Gods kinderen dienen zich door de werking van Gods Geest tot het uiterste in te spannen om de kracht van het Heilig Avondmaal in het hart vast te houden en dienen het nieuwe leven tot uiting te laten komen. Het middel daartoe is: gedenken aan de Heere Jezus Christus.

Overdenken

“Nadat we aan de tafel des Heeren geweest zijn, moeten we er voor alles een gewoonte van maken om herhaaldelijk en ijverig te overdenken wat we in het Heilig Avondmaal aan God beloofd hebben en wat hij ons heeft toegezegd.” Daarbij moet vooral de inhoud van het genadeverbond overdacht worden: de Heere laat zien dat hij een genadige God en Vader wil zijn omwille van de gekruisigde Christus. Avondmaalgangers dienen Zijn gehoorzame kinderen te zijn die de Heere met alle krachten dienen en aanhangen. Het Avondmaal verplicht dit om te doen. De nieuwe gehoorzaamheid dient in praktijk gebracht te worden. Het genadeverbond mag niet vergeten worden. Als God voor één ogenblik Zijn genadeverbond zou vergeten zouden Gods kinderen vergaan. Het aangaan aan het Heilig Avondmaal betekent eigenlijk het verbond met God vernieuwen.

Zichzelf onderzoeken

In de tijd die er ligt tussen twee avondmaalsbedieningen dienen Gods kinderen zichzelf nauwkeurig te onderzoeken of ze zich daadwerkelijk inspannen om te doen wat de Heere van hen vraagt. Wordt de nieuwe gehoorzaamheid betoond in de praktijk van het leven? Wordt er met meer geestelijke kracht gestreden tegen geliefkoosde zonden? Wordt de gierigheid bestreden? Zijn we met grotere vreugde de Heere gaan dienen? “Zijn we ook ijveriger in het luisteren naar de prediking uit Gods Woord, in het doen van de huisgebeden, in het catechisatie geven aan onze kinderen, in het bezoeken van de zieken, in het helpen van de armen, en wat er meer aan heilige verplichtingen te noemen valt?” Mag er sprake zijn van geestelijke groei tussen het ene en het andere Avondmaal?

Zich verootmoedigen

Het is mogelijk dat er Avondmaalgangers zijn die uit hun zelfonderzoek moeten concluderen dat ze niet gedaan hebben wat ze behoorden te doen. “Misschien heeft iemand onder ons gemerkt dat hij gewoon z’n oude gang is gegaan nadat hij aan het Avondmaal des Heeren is geweest. Hij is niet tot een nieuwe gehoorzaamheid gekomen maar in oude zonden vervallen. Hij is weer wereldsgezind en lichtzinnig, maakt ruzie en scheldt anderen uit of is weer aan het liegen en bedriegen geslagen. Misschien gokt en dobbelt hij opnieuw, is hij een opschepper of drinkt te veel, en meer van dergelijke slechte gewoonten. Hij is in ieder geval niet ijveriger en nauwgezetter geworden in het dienen van de Heere en hij is zijn heilige verplichtingen niet nagekomen. Hij heeft daardoor Gods Naam ontheiligd en zich niet aan Zijn verbond gehouden, terwijl dat in het Heilig Avondmaal juist vernieuwd en bevestigd was.” Dan is het nodig zich te verootmoedigen voor de Heere en vergeving af te smeken.

Dankbaar zijn

Het is ook mogelijk dat uit zelfonderzoek blijkt dat door Gods genade en kracht de beloften enigermate zijn nagekomen. Door het gebruik van het Heilig Avondmaal is kracht ontvangen om tegen de zonden te strijden. De nieuwe gehoorzaamheid mocht blijken. U werd meer en meer aangespoord om heilig voor God te leven en om Zijn wil te doen. Dan is er alle reden de Heere daarvoor hartelijk te danken, te loven en te prijzen. Bedenk evenwel dat uw hart wispelturig is. De traagheid kan gemakkelijk toeslaan. Smeek de Heere dat Hij Zijn werk in stand houdt.

Zichzelf aansporen

Avondmaalgangers moeten zichzelf steeds aansporen tot een nieuwe gehoorzaamheid. Met veel ernst dient het goede gedaan te worden en het kwade te worden bestreden. Wie te kort is geschoten dient de vernieuwing van het leven met kracht ter hand te nemen. Anders volgt Gods oordeel. Wie de nieuwe gehoorzaamheid in praktijk mocht brengen dient van kracht tot kracht daarin voort te gaan. Het gaat om Gods beloften en onze beloften. Brood en wijn in het Heilig Avondmaal zijn de zegels aan Gods beloften. De Heere wil kracht geven om onze beloften na te komen. “Ik heb plechtig beloofd dat ik de Heere wil dienen en daarom ben ik niet langer meer van mezelf. Ik moet het kwade dus geheel en al nalaten en het goede doen. Dat kan niet anders! Ik heb geen keus: Ik moet me hieraan houden.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 maart 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Nabetrachting

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 maart 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's