Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoor! Vergeef! Doe!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hoor! Vergeef! Doe!

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

“Als er … pest wezen zal, …of enige krankheid wezen zal; Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, van al Uw volk Israël geschieden zal; als zij erkennen een ieder de plaag zijns harten, en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, Hoor Gij dan in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en vergeef, en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk Gij zijn hart kent; want Gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen; Opdat zij U vrezen al de dagen die zij leven zullen” (1 Koningen 8: 37-40)

Gods Woord bevat een boodschap voor alle omstandigheden. Ook voor de moeilijke tijd waarin wij ons bevinden. De tekst boven deze meditatie verplaatst ons naar de dag waarop de tempel van Salomo wordt ingewijd. In gedachten zien we hoe de machtige en wijze koning zich voor het oog van het volk vernedert voor de Heere. Hij knielt neer – teken van ootmoed. En tegelijk breidt hij zijn lege handen uit naar de hemel – teken van zijn eigen armoede én van zijn verwachting van de Heere. Bent u zo al neergeknield voor de Heere in deze bewogen tijd?

In het gebed dat de koning dan bidt, ziet hij in gedachten verschillende situaties voor zich, waarin het volk zal bidden tot de Heere. Over een van die situaties lezen we in de tekst: Als er pest of enige krankheid wezen zal. Salomo denkt aan omstandigheden van allerlei besmettelijke ziekten. Die kwamen in Israël nogal eens voor. We weten dat Israël op een knooppunt van handelswegen lag. En reizigers uit den vreemde konden zomaar een ziekte overbrengen op de Israëlieten. Toch spreekt de Bijbel niet zó over de reden van besmettelijke ziekte. Als er pest of andere ziekte is, zal het volk zich in het licht van Deuteronomium 28: 15-22 moeten onderzoeken op de vraag, of er geen sprake is geweest van ongehoorzaamheid aan de Heere. En of de Heere die ongehoorzaamheid niet bezoekt met Zijn straffen en plagen. Die vraag moeten wij onszelf ook stellen: Wat heeft de Heere in deze besmettelijke ziekte te zeggen over mijn leven? Over ons land en volk? Over deze wereld? Welke redenen zijn er bij ons dat de Heere niet zou komen met Zijn oordelen en straffen?

Wat is het nodig, dat de huidige omstandigheden ons op de knieën brengen. In alle gebed, alle smeking, zoals de tekst het zegt. Met het woord gebed wordt onder andere voorbede bedoeld. Laat die voorbede er bij ons allen zijn. Voor degenen die al door het coronavirus getroffen zijn. Voor rouwdragenden. Voor hen die bijzonder kwetsbaar zijn. Voor onze overheid die belangrijke beslissingen moet nemen. Voor degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en in andere vitale beroepen. Voor landen die nog ernstiger dan Nederland getroffen zijn. Voor elkaar.

Met het woord smeking wordt een smeekgebed om Gods genade bedoeld.

Wat hebben we ook dat gebed nodig! Het is de Heilige Geest, Die dit gebed aan zondaren leert: een hartelijk en vurig gebed of de HEERE in de toorn aan Zijn ontferming wil gedenken. Een gebed om eerlijkmakende genade, een gebed om schuldvergevende genade.

In de erkenning van de plaag van ons hart. Want Salomo zegt, dat het nodig is, dat we juist in tijden van ziekte een ieder de plaag zijns harten erkennen. Daarmee wordt de natuurlijke verdorvenheid van ons hart bedoeld. De zonde is een ‘besmettelijke ziekte’ die nog veel ernstiger is dan het coronavirus. Ze is doorgegaan tot alle mensen en veroorzaakt de drievoudige dood. Laten de huidige omstandigheden zo mogen worden geheiligd aan ons hart, dat we door ontdekkende genade bij de kwaal van ons hart gebracht worden.

Dan zullen we het niet kunnen nalaten om onze handen uit te breiden naar de Heere. Om onze eigen lege handen, ons gebrek, onze onmogelijkheden aan de Heere te laten zien. Voor Hem te belijden. Maar om ook als een arme tot Hem te roepen. Om in het gebed te vluchten naar de grote Heelmeester. Met die drievoudige bazuinstoot waarvan we lezen in vers 39, en die we ook lezen in Daniël 9: Hoor! Vergeef! Doe!

We mogen de Heere bidden om bewaring voor de ziekte of door de ziekte heen. Maar met welk doel vragen we dat? Met welke bedoeling willen we eigenlijk blijven leven? Om door te gaan met zondigen en om een leven zonder de Heere voort te zetten? Dan zouden we misschien niet ziek worden. Of wel weer beter worden. Maar om uiteindelijk te sterven zonder God en voor eeuwig verloren te gaan. Laat dat niet zo zijn! De Heere geve dat de woorden van Salomo het gebed van ons hart mogen zijn: Opdat wij U vrezen al de dagen die wij leven zullen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 april 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Hoor! Vergeef! Doe!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 april 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's