Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nabetrachting

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nabetrachting

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zichzelf aansporen

Avondmaalgangers dienen zichzelf aan te sporen het kwade te vermijden en het goede te doen. Er dient sprake te zijn van een zichzelf aan God offeren en het leiden van een nieuw leven. Door het gebruik van het sacrament van het Heilig Avondmaal verbinden we ons aan een leven in een nieuwe gehoorzaamheid. Veel christenen blijven echter op twee gedachten hinken. Door het minste of geringste worden ze van de nieuwe gehoorzaamheid afgetrokken. Daniël had zich vast voorgenomen in zijn hart zich niet te verontreinigen met voedsel van de tafel van de koning. Avondmaalsgang verplicht tot een nieuw godzalig leven. Bedenk dat ware avondmaalgangers het eigendom zijn van Christus. Bedenk ook dat de Heere kracht wil geven om dat nieuwe leven te leiden. Kracht om zich te weer te stellen tegen de satan, de wereld en het eigen vlees. Doe het werk dat de Heere wil dat u doet. “Als wij ons gereedmaken om de Heere te gaan dienen in een nieuw godzalig leven, wil Hij met ons optrekken om tegen onze geestelijke vijanden te strijden.” De Heere geeft kostelijk en versterkend voedsel aan de avondmaalstafel om Hem te dienen. Wees dan niet traag en slap in het dienen van de Heere. De Heere wil sterken in de strijd tegen alle zonden. Wie kan plezier hebben in de zonden waardoor het lichaam van Christus verbroken werd? “Zal ik dan ook niet graag omwille van Christus mijn zondige lusten kruisigen en doden?”

Verwachten in geloof

Verwacht het van Gods zegen na het Avondmaal. “Die zegen moeten wij nu in geloof verwachten als we aan de tafel des Heeren geweest zijn. Hij heeft immers Zijn hulp en bijstand beloofd, opdat we daardoor versterkt een nieuw leven zullen leiden.” In alles zijn we van Gods zegen afhankelijk. Vertrouw erop dat de Heere meer en meer het stenen hart zal wegnemen en een nieuw hart en een nieuwe geest zal geven. De Heere wil ook kracht geven tegen de zonden waartoe we ons het meest voelen aangetrokken en waardoor we ons het meest gekweld voelen. Verwacht het in het geloof alleen van de Heere in de strijd tegen goddeloze zonden en gebreken. De Heere wil kracht geven om goede vruchten voort te brengen. Teellinck noemt het voorbeeld van een dode man die in het graf van Elisa werd geworpen en door aanraking met de beenderen van Elisa weer levend werd. Zo mag nog veel meer een opwekking in het geestelijke leven verwacht worden na aanraking van het lichaam en bloed van Christus in het Avondmaal. Het huis van Obed-Edom werd gezegend door de aanwezigheid van de ark. Wie in zijn hart de Heere Zelf heeft ontvangen mag rijke zegen verwachten. De bloedvloeiende vrouw werd genezen door aanraking van de zoom van Jezus’ kleed. “Wat mag ik door het geloof dan niet voor heerlijke genezing verwachten van de Heere, mijn God, waardoor de vloed van mijn zonden en vele, vele gebreken wordt weggenomen! Ik heb door het geloof immers niet alleen de zoom van Zijn kleed, maar de Heere Christus Zelf aangeraakt en in mijn hart ontvangen.” Wie een klein geloof heeft, ontvangt een kleine zegen. Wie geen geloof heeft ontvangt uit het Avondmaal geen zegen.

Besluit

Er zijn veel Avondmaalgangers die na het Avondmaal helemaal niet meer nadenken over het Avondmaal. Anderen denken er alleen oppervlakkig aan. In 1 Korinthe 11 lezen we dat er velen ziek werden of stierven omdat ze het Heilig Avondmaal hadden misbruikt. Teellinck schrijft dat dit ook in zijn tijd gebeurde. “Laat ieder van ons hierdoor toch een gewaarschuwd mens zijn en laten we op onze hoede blijven.” Alle genoemde werkzaamheden dienen naar ons vermogen in praktijk gebracht te worden. Geef u geheel aan de Heere Jezus Christus over om voor Hem te leven en Hem te dienen. Laat Hem geheel de heerschappij hebben in het hart. Vertrouw alles aan Hem toe. Offer u geheel aan Hem op. Wie dat mag doen zal veel zegen uit het Avondmaal ontvangen. “Zo moet dit alles ten slotte dienen om al degenen te bemoedigen die het Heilig Avondmaal des Heeren met een oprecht geweten gebruiken zoals het behoort. Zij spannen zich in om na hun avondmaalsgang te genieten van de vruchten die hieruit worden verkregen en ze doen hun best om de kracht ervan in hun leven tot uitdrukking te brengen.” Langs de weg van een heilig leven zal de vrucht van het Heilig Avondmaal verkregen worden. Ongelovigen zijn dood in hun zonden. “Bij hen is het net als bij een dood lichaam dat men wat voedsel in de mond stopt: dat heeft geen enkel effect.” Soms verlaten Gods kinderen met veel verdriet de tafel des Heeren omdat zij duidelijker hun zonde en onwaardigheid hebben leren inzien in de nabijheid van God. Dat dient tot beproeving van het geloof en oefening in lijdzaamheid. Teellinck bemoedigt zulken: “Wees ervan verzekerd dat de Heere niet zal falen. Hij zal op Zijn tijd ook u in genade ontmoeten en onder Zijn vleugels zal tot uw eeuwige troost zaligheid zijn. Amen.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 april 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Nabetrachting

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 april 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's