Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een noodkreet

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een noodkreet

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zo wil ik de vraag die nu tot ons kwam echt noemen. Een jongeman weet zeker dat hij verloren zal gaan. Hij weet wel van het Evangelie, hij is er bij opgevoed, maar hij hoort ook duidelijk stemmen die tegen hem zeggen dat hij vandaag of morgen buiten de poort gegooid zal worden en in de poel van het verderf terecht komt.

Dank je wel voor je vraag, je noodkreet. Fijn dat je er mee naar buiten komt, maar ik hoop dat je er vooral mee naar de Heere gaat! Ik zal proberen je te helpen. Ik ben heel blij dat je in de Heere Jezus gelooft. Maar je moet ook leren geloven in de duivel. Op een andere manier natuurlijk dan dat je in de Heere Jezus moet leren geloven. Want die stem die jij gehoord hebt en die tegen je zei dat je buiten de poort gegooid zou worden en in de poel van ellende terecht komen, die stem is van de duivel. Jezus zegt zulke dingen niet, althans nu niet, nu je mag verkeren in het heden van Gods genade. Nu zegt Hij dingen, ook tegen jou, die je in de bijbel kunt terug vinden.

Met andere woorden: ga af op wat Hij, Die ons nooit bedriegen zal, in de Bijbel tot ons zegt. Ik zal je een paar voorbeelden geven.

Een heel mooi verhaal vind je in Johannes 4. Zoals de Heere Jezus was tegenover die vrouw, zo is Hij nu nog tegenover zondaren. Die vrouw leefde ook in de zonde en dat wist Hij. Hij wist precies wie zij was. Maar hoor je Hem zeggen: jij bent iemand die in de hel gegooid wordt? Nee, Hij wilde haar juist van de hel verlossen. Lees het verhaal maar eens langzaam en aandachtig door. Door die liefde van de Heiland kon en wilde die vrouw breken met haar zondeleven. De liefde van de Heere Jezus is zo sterk dat Hij alle zondemacht en verslaving en wat dan ook verbreekt!

En wat zei de Heere Jezus tegen Zacheus, de tollenaar, Lukas 19? Dit, Zacheus, ik moet heden in uw huis zijn. Terwijl Hij wist wie Zacheus was, wilde Hij toch juist bij hem naar binnen. Want, zo zegt de Heere Zelf van dit bezoek: De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.

En wat denk je van die moordenaar die terecht zijn leven moest eindigen aan een kruis? Toen die ellendige man dat eerlijk voor de Heere beleed opende de Heere Jezus terstond voor hem de poorten van het paradijs.

Je bent eerlijk en vertelde mij dat je angst wel eens zou kunnen komen door je opa, die je gedrag afkeurde en dreigen kon met de hel. Maar je zegt zelf: doet de Heere Jezus dat Zelf ook niet? Je hebt gelijk. Hij waarschuwt ernstig voor het verderf. Maar Hij doet het altijd in liefde en spreekt tegelijk ook van de noodzaak om tot Hem te komen, omdat Hij verlost van het verderf, zie Johannes 3:16. Door een dreigement met de hel breken mensen echt niet met de zonde. Ze kunnen er wel een poosje bang voor worden, maar dat gaat weer over! En juist dat is de bedoeling van die gemene duivel. En hij fluistert je deze gedachten in met de bedoeling je van Jezus af te houden! “Als jij toch verloren gaat, nou, geef je dan maar over aan je zonde. Waarom zou je daar mee breken? Geniet er nog een poos van!” Echt hoor, dat is de tactiek van de duivel. Hij kan je bang maken door teksten uit de bijbel te gebruiken. Maar hij zal nooit hoop geven op Gods genade. En dat doet de Heere juist wel.

Belijd eerlijk tegenover Jezus dat je aan de zonde vast zit. Dat je er misschien wel een poosje mee breken kunt, misschien uit angst of omdat je geweten zegt: stop er mee. Maar vraag of je de liefde van de Heiland mag ervaren. Dan komt er een innerlijke breuk met je zondig leven. Dan komt er een hartelijke keus voor Hem! Dan ga je leren goed en groot van Hem te denken Die de zonde haat, maar zondaren Zijn liefde wil bewijzen. Je ervaart zelf dat de angst voor de dood en de hel je leven tot nu toe niet veranderd heeft. Het kan wel eens wegzakken, maar het komt soms in alle hevigheid weer terug. Dat zal best zwaar en vermoeiend voor je zijn. Maar juist tot mensen zoals jij zegt de Heiland: Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven, Matth. 11:28.

Je hebt last van een schuldig geweten zeg je. Je hebt gezondigd terwijl je wist dat het niet mocht. Maar dat is het karakter van elke zonde. Zonde is ongerechtigheid, een keus. Je ziet het bordje: verboden toegang echt wel hangen, maar je gaat toch naar binnen. Dat is de zonde. En juist dat erge, dat gemene, dat opzettelijke van de zonde kostte de Heere Jezus nu het leven! Voor zulke mensen ging Hij de dood in. Als dat geen liefde is! Ik hoorde op de radio over een mogelijk tekort aan beademingsapparatuur. Zou het niet kunnen gebeuren dat het ziekenhuis voor de keus komt te staan, om de beademing van een 80-jarige te stoppen en in zijn plaats een 40-jarige te helpen? Ik zie dit nog niet gebeuren, maar zeg nooit nooit vandaag de dag. Ik geloof dat een 80-jarige zich daar tegen verzetten zou. Maar stel eens dat hij oog krijgt voor de nood van die jonge man en zich opoffert, die man zou postuum nog geëerd worden misschien. Maar wat te denken van de Heere Jezus Die voor vijanden en goddelozen, en daar hoor jij ook bij, gewillig de zware last van Gods toorn wilde dragen. Opdat er voor zondaren ontkoming en vrijheid en leven zou zijn!

Vraag aan de Heere of je Zijn liefde mag ervaren. Doen hoor! Er is nog nooit een arm en schuldig mens van de genadetroon weggejaagd. Hij wil je leven vernieuwen. Maar: dat betekent niet dat je dan nooit meer zondige dingen doet. Maar je gaat er uit liefde tot de Heere tegen vechten. En val je weer in de zonde, dan niet moedeloos blijven liggen. Maar weer naar Jezus gaan en weer je zonde belijden. Zo ervaar je de kracht van Zijn oneindige zondaarsliefde en ga je Hem dienen. Niet omdat je bang bent voor de hel en ook niet om in de hemel te komen. Maar gewoon, omdat je Hem lief hebt gekregen.

Lees de woorden van de Heere Jezus allemaal aandachtig door. Dan hoor je Zijn stem. En het is de stem van de goede Herder, Die Zijn schapen, hoe dom en dwaas ze ook kunnen doen, vast houdt, leidt, beschermt en… Thuis brengt!

Geloof in de duivel en leer zijn goddeloze tactiek kennen en…haat hem! Geloof in Jezus en heb Hem lief. Fijn dat ik je persoonlijke vraag en strijd in ons blad met anderen mocht delen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 april 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Een noodkreet

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 april 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's