Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Belijdenis doen (1)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Belijdenis doen (1)

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

En zij traden in een verbond, dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, zoeken zouden, met hun ganse hart en met hun ganse ziel. (2 Kronieken 15: 12)

Het is allemaal wel anders gegaan, dit jaar. Misschien heb ook jij wel belijdeniscatechisatie gevolgd. Maar belijdenis doen voor in de kerk kon nog niet. Hopelijk is het in de komende tijd mogelijk!

Misschien denk je erover na om het volgende seizoen belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Maar je hebt nog wel de nodige vragen. Want wat is belijdenis doen eigenlijk?

Nog een andere mogelijkheid: U hebt korter of langer geleden belijdenis gedaan. Maar hoe is het nu – in uw persoonlijke leven? Met die vragen in gedachten luisteren we deze keer en Deo volente volgende keer naar de tekst boven deze meditatie.

Beloven – wat?

De tekst neemt ons in gedachten mee naar de stad Jeruzalem ten tijde van koning Asa. Op en rondom het tempelplein heeft zich een grote menigte mensen verzameld. Naar alle waarschijnlijkheid is het ter gelegenheid van het Pinksterfeest dat velen in Jeruzalem bijeen zijn. Dat was in het Oude Testament niet alleen een oogstfeest, maar ook het feest waarop de wetgeving en verbondssluiting op de Sinaï herdacht werden.

Intussen blijkt het Pinksterfeest deze keer wel een heel bijzonder karakter te dragen. Want het volk herdenkt niet alleen, hoe de HEERE Zijn verbond met Israël gesloten heeft. Maar de Israëlieten vernieuwen dit verbond ook op plechtige wijze: En zij traden in een verbond, dat zij de HEERE, den God hunner vaderen, zoeken zouden.

Waarschijnlijk moeten we ons het zo voorstellen, dat koning Asa samen met de priesters een verklaring heeft opgesteld. Deze verklaring, met daarin verschillende plechtige beloften aan de HEERE, heeft hij aan het volk voorgelezen. Vergelijk het maar met de belijdenisvragen. En het volk neemt die beloften over. Plechtig beloven ze dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, zoeken zouden. Welnu, dat is ook een belofte die je aflegt als je belijdenis doet. Dat je de HEERE zult zoeken.

De HEERE zoeken. Allereerst onder de prediking van het Woord. Bij je belijdenis verklaar je – in je jawoord op de eerste belijdenisvraag – dat je de leer die je in de prediking hebt gehoord en op (belijdenis)catechisatie hebt geleerd, ‘houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schriften’. Maar je belooft ook, dat je onder die prediking trouw en biddend tweemaal per zondag zult opkomen. En dat je daar maar niet onverschillig je tijd komt uitzitten, maar dat je gekomen bent om God te zoeken. Tussendoor de vraag: Kenmerkt dat ook uw en jouw luisteren naar de prediking?

De HEERE zoeken… in het bidden, Bijbellezen én overdenken van de Bijbel. Ook dat beloof je bij het doen van belijdenis. Je belooft namelijk dat je, ‘door Gods genade, in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven, en in haar zult leven en sterven’. En hoe zal dat gaan zonder het gebed? Hoe zal dat mogelijk zijn zonder het trouw lezen en biddend overdenken van Gods Woord? De HEERE zegt toch Zelf: ‘Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte; zoekt Zijn aangezicht geduriglijk’? Belijdenis doen – of belijdenis gedaan hebben! – heeft alles te maken met ons persoonlijk gebed en een dagelijkse omgang met de Bijbel! Hoe is het daarmee?

De HEERE zoeken… in Zijn inzettingen. Ja, want belijdenis doen is ook: beloven dat ik ‘overeenkomstig deze heilige leer mijn leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zal inrichten, en dat ik mijn belijdenis met goede werken zal versieren’ (derde belijdenisvraag). Ik beloof mijn leven in te richten naar Gods heilzame geboden. Met het gebed: ‘Laat mij in ‘t spoor van Uw geboden treên. Schraag in dat spoor mijn wankelende gangen’.

Beloven – waarom?

We keren terug naar het volk van Juda in de tijd van Asa. Waarom treden de mensen hier in een verbond dat ze de HEERE zullen zoeken? Drie antwoorden.

Allereerst is er een verband met de prediking van de profeet Azaria in die dagen. We kunnen over deze profeet lezen aan het slot van 2 Kronieken 14 en aan het begin van 2 Kronieken 15. Azaria had gepreekt: ‘…zo gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden, maar zo gij Hem verlaat, Hij zal u verlaten’ (2 Kronieken 15: 2). Dat ernstige woord van Azaria heeft ingang gevonden in de harten van het volk. Het heeft hen getroffen. Ze zijn tot een besef gekomen dat er ten diepste inderdaad maar twee mogelijkheden zijn: De HEERE zoeken of de HEERE verlaten. Hoe diep dat besef is geweest? Dat zal de eeuwigheid openbaren. Maar het heeft hen er in elk geval toe gebracht om plechtig in een verbond te treden. Belijdenis doen blijkt hier een vrucht op het Woord te zijn!

Het is van tweeën één: of ik zoek de HEERE of ik ben bezig Hem te verlaten. Heeft de ernst van deze prediking van de twee wegen jou al getroffen? Heeft het je in de klem gebracht en uitgedreven tot het gebed: HEERE, ik heb een hart om u te verlaten. Maar geeft U mij toch wat U beveelt: een hart om U te zoeken en U te vrezen! (wordt vervolgd)

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juli 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Belijdenis doen (1)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juli 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's