Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het virus

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het virus

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ik hoefde niet lang te wachten op een vraag over het corona virus dat ons nu al maanden bezig houdt. Dank voor de vraag van een trouwe lezeres, die iemand hoorde zeggen dat de Heere het virus heeft beschikt. Ze kwam het woord beschikken enige malen tegen in het bijbelboek Jona, stuitte daarbij op een andere vraag over het manna, en klom in de pen om er een vraag over te stellen. Waarvoor dank!

Nu is er juist een brochure uitgekomen onder de titel “Als de Heere roept”. Het boekje heeft als ondertitel ‘Luisteren naar Gods stem in de Coronacrisis’. Een 6-tal bekende scribenten werkte aan dit boekje mee, waaronder onze ds. J.M.J. Kieviet. Ik heb de brochure met grote instemming doorgenomen en hoewel we voor ons blad een andere recensent hebben, kan ik het toch niet nalaten dit werkje hartelijk aan te bevelen. De lezers van de brochure worden er op gewezen dat de coronacrisis (opnieuw) een roepstem van de Heere is om tot Hem weder te keren. En, zo we al kind van God zijn, het verbond als het ware met de Heere te vernieuwen.

Het virus dat wereldwijd al honderdduizenden getroffen heeft en vele duizenden ten grave heeft gesleept, is, net als alle andere ziekten een gevolg van de zonde. De zonde heeft vele gevolgen en alom groeien doornen en distelen. Die zijn bedoeld om ons tot inkeer te brengen: We hebben God verlaten! Maar ze zijn daarmee even zo vele roepstemmen om tot de Heere terug te keren. Bovendien laat God in de gevolgen van de zonde zien hoe Hij over de zonde oordeelt. Met de bedoeling dat ook wij zo over de zonde leren denken als de Heere daarover denkt.

Roepstemmen zijn genadestemmen. Wie terugkeert zal Gods genade ervaren en delen in de vergeving van de zonden. Om Jezus’ wil, Die het oordeel over de zonde droeg, Hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen, opdat er voor die onrechtvaardigen vergeving en vernieuwing zou zijn. Wie dit virus een oordeel noemt, bedenke dat het dus nog niet het definitieve eindoordeel is. Een oordeel moet leiden tot inkeer, om zo te mogen ontkomen aan het oordeel, nog eens, om Christus wil.

God kondigt Adam en Eva doornen en distelen aan. Die worden dus door Hem beschikt. Zo moeten we ook het drama van het coronavirus zien. De persoon die onze briefschrijfster in de pen deed klimmen heeft naar mijn mening gelijk. Overigens is het niet onjuist om over een oordeel ter spreken, als we maar bedenken dat we zelf ook een, ja het oordeel waardig zijn. Zijn we verzoend met onze Maker? En hebben we medelijden met een wereld die in het boze ligt?

God beschikte een storm om Jona weer op zijn plaats te brengen. Hij beschikte een vis om Jona op te slokken. Jona mocht overleven. De Heere beschikte een wonderboom en daarna een worm om Jona opnieuw op zijn plaats te brengen. In al dat beschikken en besturen van de Heere had Hij niets anders dan het behoud en het welzijn van Zijn ontrouwe knecht Jona op het oog. Allemaal blijken van Gods goedertierenheid die in der eeuwigheid is! Terwijl velen vanwege het rondwarende coronavirus van de tijd naar de eeuwigheid zijn gegaan, ook kinderen Gods, die ten hemel mochten binnengaan, waren er ook velen die verloren zijn gegaan, zoals met iedereen gebeurt, wie hij ook zij, die niet in de Heere Jezus gelooft. Laat het voor een ieder van ons een wonder mogen zijn of worden als we nog in het land der levenden zijn, in de dag der genade! God roept terug. En wat een wonder als Hij ook terug trekt. Met koorden der liefde!

Inderdaad verwijst de kanttekening van de Statenvertaling bij het woord beschikken naar het manna, zoals onze vraagstelster opviel, maar dat is dacht ik vanwege het feit dat er in het hebreeuws dezelfde consonanten, medeklinkers, worden gebruikt. Al is het natuurlijk ook waar dat God in plaats van een welverdiend oordeel, bij het schenken van het hemelbrood, een onverdiende zegen beschikte. Het manna was ook een sprake Gods, om maar weer een andere term te citeren die we in deze dagen tegen komen. Het liefelijk zonlicht, de bloei in het voorjaar, het gras voor het vee en ons dagelijks brood, zijn alle ook een sprake Gods te noemen. God spreekt er door. Met de bedoeling dat ook wij gaan spreken. Woorden van dankbaarheid, inkeer, verootmoediging en lof aan God. Want God heeft geen lust in onze dood. Hij bewijst dat in duizend dingen. Maar vooral in de prediking van Zijn genade, overvloeiende voor de grootste der zondaren. Wat een sprake Gods!

De volgende keer moet ik de vraag beantwoorden of we ook bidden mogen tot de Heilige Geest. De vraagsteller kan daar namelijk niet zo gauw een voorbeeld van vinden in de bijbel.

Misschien dat onze lezers daar ook vast naar op zoek gaan!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juli 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Het virus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juli 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's