Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De honderdjarige jongeling en de honderdjarige zondaar.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De honderdjarige jongeling en de honderdjarige zondaar.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dank voor een aantal vragen vanuit Langerak! Er zijn enige vragen bij over de woestijnreis, maar die hoop ik te combineren met een andere vraag over de tijd van de woestijnreis van het volk Israel, op weg naar het beloofde land. Maar eerst de vraag over Jesaja 65 het tweede gedeelte, waarin de profeet de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde mag aankondigen.

Een heerlijke profetie die met zoveel woorden en beelden wordt herhaald in het laatste bijbelboek. Wij kunnen ons van de nieuwe schepping geen enkele voorstelling maken. En daarom sluit de bijbel aan bij ons voorstellingsvermogen en noemt dingen waaraan wij als het ware gewoon zijn, dingen die ons in deze bedeling bekend zijn, maar dan wordt er bijvoorbeeld bij gezegd: en zo zal het straks niet zijn. Hier weten we bijvoorbeeld van ziekte. De toekomst wordt daarom zo beschreven: Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, Jes. 33:24. Wij weten van vergankelijkheid, van sterven en van de dood. In de toekomst zal het anders zijn: En de dood zal niet meer zijn, Openb. 21:4.

Dat wil zeggen dat er aan alle gevolgen van de zonde voor Gods kinderen een einde zal komen. Omdat de zonde is overwonnen door hun Koning, de Heere Jezus, zal Hij ook aan de gevolgen van de zonde eenmaal voorgoed een einde maken.

De gevolgen van de zonde zullen dan wel verdwijnen, maar de gevolgen van Christus’ werk juist niet! Als vrucht van Christus’ Borgwerk zal er een nieuwe hemel boven een nieuwe aarde komen, waar gerechtigheid zal wonen en allen vervuld zullen zijn van de kennis des Heeren!

De vraag die nu ter beantwoording voor ons ligt, gaat echter over de wonderlijke raadselwoorden uit Jesaja 65:20. Daar lezen we: “Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden”.

In het eerste deel van dit vers gaat het over het verdwijnen van de macht van de dood. Kindersterfte, zuigelingen die sterven, soms al in de moederschoot, jonge mensen die door de dood worden getroffen, zijn een bange realiteit in de huidige wereld. In de nieuwe wereld zal er geen sprake meer zijn van de dood. Hier dreigt de dood zelfs al in de moederschoot. Worden we ouder, 70 of 80 jaar, dan betekent dat niet dat de dood niet meer komen zal. Die komt gewis. Maar op de nieuwe aarde zal er geen dood meer zijn, voor niemand.

Hier is opnieuw sprake van beeldspraak. Hetgeen ons hier bekend voorkomt, tot en met de dood van jong en oud, is daar uitgesloten.

Als het eerste deel van de tekst ons belooft dat de dood zal zijn uitgebannen door de macht en de genade van God, en dat alles vanwege het Offer van Christus, Die de dood wilde sterven, dan zegt het tweede deel van dit vers natuurlijk niet dat de dood er op een of andere manier toch zal zijn. De dood hoort bij deze bedeling, niet bij de toekomende.

Wat hoort dan wel bij de nieuwe bedeling? Het leven, eeuwig leven, leven van de meest volmaakte kwaliteit. Onbedreigd leven, een leven zonder schaduwen. Bij deze heerlijke gedachte past het beeld van een jongeling, een jonge man van 100 jaar. Wie onder ons de leeftijd van 100 bereikt, wordt in ieder geval niet tot de jeugd gerekend. Op de nieuwe aarde is 100 jaar (bij wijze van spreken) niet oud. Daar wordt trouwens niet meer geleefd in tijdvakken van uren, dagen, maanden jaren. De tijd is een schepping en straks is er geen tijd meer in de zin zoals wij die kennen en wordt er niet meer gesproken van gisteren, vorig jaar, volgende maand en dergelijke. Johannes op Patmos heeft de engel horen zweren bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid ‘dat er geen tijd meer zal zijn’, Openb. 10:6. We zeggen dan ook van iemand die overleden is: nu is het eeuwigheid voor hem of haar geworden. We kunnen ons daar, evenals bij al die andere zaken die nieuw zullen zijn, niets bij voorstellen.

Als het in Jesaja 65 gaat over het sterven van 100-jarige jongeling, is dat een vorm van beeldspraak, waarmee niet de macht van de dood wordt getekend, maar de macht van het leven. Wie, bij wijze van spreken, 100 jaar op de nieuwe aarde woont, is nog steeds jong. Verouderen is een teken van sterfelijkheid. Tekenen van sterfelijkheid vertoon ik daar niet meer, ongelooflijk toch?

Maar dan zitten we nog met de laatste zin: een zondaar, 100 jaren oud zijnde, zal vervloekt worden. Hoe moeten we dit dan verklaren? Naar mijn gedachte moeten we bij het lezen van deze woorden nog steeds uitgaan van de gedachte dat de dood er in Gods nieuwe schepping absoluut niet meer zijn zal. Op de nieuwe aarde wonen ook geen zondaars meer. Gods kinderen zijn gered, gereinigd, geheiligd, vernieuwd. God heeft met de dood definitief en voorgoed afgerekend, de dood is verslonden. Dat is zo waarachtig waar, als God Zelf waarachtig is.

Zoals nu de Zijnen nooit meer zullen sterven, zo waar is het ook dat zij die niet tot Gods Koninkrijk behoren, de eeuwige dood zullen sterven. Wie geen verlossing en genade in Christus zocht, zal, wie hij of zij ook is, omkomen onder de eeuwige toorn en vloek van God. Een vreselijke gedachte. Daar is geen ontkomen aan. Wie vervloekt wordt zal vervloekt wezen. Hier wil ik het dan bij laten. Reacties en eventuele andere, betere gedachten over deze tekst zijn welkom!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De honderdjarige jongeling en de honderdjarige zondaar.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's