Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Paulus’ getuigenis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Paulus’ getuigenis

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de Bijbel staan veel persoonlijke getuigenissen.

Allereerst van de drie Goddelijke Personen. Persoonlijk en gezamenlijk. Getuigenissen uit het verleden. Maar getuigenissen die overwegend niet behoren tot het verleden. De drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest zijn onveranderlijk in hun spreken. In hun doen en werken. We kunnen ervan lezen in de Bijbel, in Gods Woord.

Vanaf het begin van Genesis tot en met Openbaring spreekt de Heere. Alle Schrift is van God ingegeven. Van God ingegeven. Als Paulus Timotheüs daarop wijst, dan bindt hij Timotheüs op het hart: Mijn zoon, leef bij, uit en naar het Woord. Biddend. Wat er staat is voor geen andere of tweeërlei uitleg vatbaar. Gaat het om de eerste hoofdstukken van Genesis, dan zijn de gedachten en stellingen toegenomen. Maar het eindigt niet met Genesis 3. Wat we in de Heilige Schrift lezen van de komst en de wederkomst van de Heere Jezus roept ook heel wat vragen op. En in de diensten toch de apostolische geloofsbelijdenis uitspreken. Men doet zich voor als gereformeerd, maar men is het niet. Wie nu voor 100% de Bijbel ziet als van God gegeven mag geloven en troost putten uit Gods waarheid. Ook bij het gebeuren in de eindtijd, levend naar de grote dag toe. Moed scheppend uit de beloften van de Heere die bijzonder spreken in de eindtijd. Daar behoren de Oud- Testamentische getuigenissen ook bij. We kunnen ze lezen.

Geloofsperspectief spreekt ook in diverse profetieën. En wat kunnen we niet zingen. We mogen aan Jezus’ woorden niet voorbijgaan. En waartoe heeft de God aller genade Saulus van Tarsen geleid. Welk een heilsgetuigenissen lezen we van hem. Denk aan 1 Korinthe 15.

Welk een opstandingsjubel. Een geloofszekerheid omtrent de toekomst. Als we even de cel te Rome ingaan: welk een genadevolle geloofswerkelijkheden worden daar beleden. Ik word nu tot een drankoffer geofferd. Zo Paulus in het leven was, zo wil hij ook in het sterven zijn: zichzelf offeren in en voor de dienst van het Evangelie van God in Christus en zo tot heil en zaligheid van zondaren. Paulus ziet dat de ankers van zijn levensschip gelicht zullen worden. Zijn schip ligt op stoom. De laatste reis wacht. Timotheüs staat nog op de kade van het leven. Paulus weet dat hij afgelost wordt van zijn post en toch wil hij blijven werken voor de dienst hem door de Heere opgelegd. Paulus overdenkt het gebeuren op zijn wegen en hij overdenkt zijn omstandigheden. Hoe hij alles verwerkte. In de brief aan Timotheüs wijst hij erop, en zo wijst hij ook u en mij erop. ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden.’ 2 Tim. 4:7. Dit belijden dienen we goed te lezen. Dit belijden is wars van eigen roem. We kunnen weten dat Paulus niet voor de goede strijd gekozen heeft. Juist het tegendeel. Strijdlust was hem eigen. Een vreselijke strijd bezielde hem. Was hem eigen. Algeheel zette hij zich in om de Naam, de leer en zo de gemeente van Jezus Christus van de aarde te verwijderen. Welk een blijdschap vervulde hem toen de stenen op Stefanus neerkwamen en hij Stefanus bloedend zag sterven. Maar we weten het: het strijden tegen werd veranderd in het strijden voor. Niet met de bezieling van een Jehu, maar vervuld met en gedreven door de liefde van Christus. Die werkelijkheid, die Goddelijke wil zou vandaag moeten spreken en het gebed om in onze tijd zo gezamenlijk te staan. In kerk en wereld. Hoe wordt er gedacht en gesproken over Genesis 1-3. Er wordt anders gedacht over de ambten en ethische zaken worden aangepast. Het lijkt op de midden- orthodoxie.

Postmodernisme. De moderne tijdgeest waait in kerken. Jezus, de Koning van de Kerk, wijst op de eindtijd waarin we leven en vraagt een leven, een levenshouding naar Zijn Woorden. Kan Hij de woorden nog spreken: Gij hebt Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend.

Openb. 3:8. Laat de periode van niet kunnen vergaderen een tijd van bezinning zijn. De strijd des geloofs, de strijd om en met het Woord vraagt om soldaten als Paulus. Strijden met de wapens der gerechtigheid. Strijden zoals de Catechismus aangeeft tegen de duivel, de wereld en eigen vlees.

Strijden tegen de dwalingen die ook in de eindtijd met de Bijbel in de hand hun werk doen. Strijd behoort tot het levenskenmerk van een christen. We mogen niet voorbijzien, nog minder laten liggen of nalaten erop te wijzen wat voor onszelf en voor kinderen of kleinkinderen is gebeden in het uur van de doop. We kunnen het nalezen. Het aanspreken van ’s Heeren heilige Naam en de dankzegging. Heerlijk is het slot.

Om onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus te leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk te strijden en te mogen overwinnen om U en Uw Zoon Jezus Christus mitsgaders de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Naast de Bijbel heeft de Heere rijke erfstukken gegeven. Erfgetuigenissen geput uit het Woord. Geschreven naar het Woord. Ook voor onze tijd die vol onzekerheid is. Laten we betrachten en niet nalaten 2 Petrus 1:19. De Heere schenke ook nu de juiste geloofshouding met verwachting.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Paulus’ getuigenis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's