Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Hogepriesterlijk gebed-7

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het Hogepriesterlijk gebed-7

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Christus heiligt Zich

Er staat in Joh. 17:19a ‘En Ik heilig Mijzelf voor hen.’ Waar komt de heiligheid van Gods kinderen vandaan? Niet uit de mens of uit zijn werken of uit het houden van Gods wet. Niemand kan immers de Wet van God houden. Luther schrijft dat Gods kinderen door het Woord ofwel de prediking heilig worden. “Het Woord, ofwel de prediking waardoor zij heilig worden, is dit, dat Ik Mij voor hen heilig.” De offers die in de tabernakel gebracht werden worden heilig genoemd. De mensen die deze offers brachten werden heiligen genoemd. Maar dit was alleen een uitwendige heiligheid. Maar Gods kinderen moeten in het bezit zijn van het offer van Christus waardoor zij in waarheid heilig worden en dat kan alleen als Christus Zich voor hen heiligt. Christus was al heilig in de moederschoot. Met het woord heiligen bedoelt Christus dat Hij als priester Zichzelf offert tot een heilig offer voor Gods kinderen. Hij brengt het offer van Zijn leven om Gods kinderen heilig te maken. Christus is hun Priester en heeft Zich voor hen geofferd aan het kruis. “En dat hij nu voor ons bij de Vader tussenbeide treedt, opdat wij verzoend en heilig mogen zijn door het offer dat door Hem gebracht is.”

Heiligheid van christenen

Er staat in vs. 19b ‘opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.’ Het is de mens eigen zichzelf heilig te maken. Maar alleen het bloed van Christus heiligt en niet de werken van de mens. Heiligheid kan niet door de mens verdiend worden, al zou je alle monniksorden bij elkaar nemen en alle heilige vaders erbij. Zelfs de allerbeste werken zijn onheilig en vervloekt. Alleen de heiligheid van Christus geldt voor God. Het heiligste leven wordt geleid door hen die geloven dat alleen Christus hun heiligheid is. Heiligen zijn zij die Gods Woord horen en aannemen en voor dat Woord uitkomen. Het Woord draagt vrucht in hun leven. Is het niet hoogmoedig wanneer arme zondaren zich heilig noemen? Ware heiligen blijven hun leven lang grote zondaren die dagelijks om schuldvergeving moeten bidden. Gods kinderen zijn niet heiig door iets van zichzelf, maar alleen door de heiligheid van Christus.

Het gebed van Christus

We lezen in vs. 20 ‘En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven zullen.’ Christus heeft niet alleen voor Zijn discipelen gebeden, maar ook voor hen die door de prediking van het Woord in Hem zouden geloven. Christus bidt voor de ware christenen tot aan de jongste dag. Dat gebed heeft op heel de wereld zijn uitwerking. Christus heeft voor Joden en heidenen gebeden. “Waarlijk, voor ons, heidenen, is er in heel de Schrift geen troostvoller tekst dan deze.” Door de prediking van de apostelen zullen er velen tot geloof gebracht worden. In de tijd van Luther waren er mensen die het uiterlijke Woord verachtten. Zij zeiden dat de Geest het moet doen. “Uitwendige zaken, zoals de sacramenten en zoals de prediking, zouden volgens hen voor het geloof des harten van geen enkel nut zijn; de innerlijke mens zou moeten wachten op het innerlijke Woord.” Luther stelt terecht dat de tekst ‘die door hun Woord in Mij geloven zullen’ wel andere dingen spreekt. Het Woord horen en geloven met het hart behoren bijeen. Het geloof is niet een zaak van het lichaam maar van het hart. Het Woord is bestemd voor het hart, voor de innerlijke mens. Tegelijk is het wel zo dat niet allen die het Woord horen tot geloof komen. Luther concludeert: “Het Woord Gods is nuttig en nodig, niet alleen voor het oor, maar ook voor het hart en voor de innerlijke mens. Dat sommigen het Woord wel horen, maar niet geloven, dat doet aan deze zaak niets af; het Woord is en blijft hetzelfde. Het blijft toch waar dat het een middel is waardoor er geloof in het hart komt; en het blijft toch waar dat niemand zonder dat Woord geloven kan.” We willen daar deze vraag aan verbinden: Wat heeft het Woord uitgewerkt in uw leven?

Eenheid

Er staat in vs. 21 ‘Opdat zij allen één zijn, gelijk Gij Vader. In Mij, en ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.’ Al Gods kinderen vormen één geheel, één lichaam. Is er iets heerlijkers dan te behoren tot dat ene lichaam? Zoals de Vader en de Zoon één zijn, zo zijn Gods kinderen één in Hen. Zij vormen een eenheid met de Vader en de Zoon. Het is wel zo dat de eenheid tussen de Vader en de Zoon veel hoger en onbegrijpelijker is dan de eenheid tussen Gods kinderen. Wanneer de duivel een zwak lid van de christenheid aanvalt, is dat eigenlijk een aanval op de gehele christenheid, ten diepste valt de duivel dan Christus en de Vader in Gods kind aan. Wat men een christen aandoet, doet men eigenlijk God Zelf aan. Denk aan Matth. 25:40 en 45 ‘Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.’

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Het Hogepriesterlijk gebed-7

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's