Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rein water

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Rein water

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water (Hebreeën 10:22).

Een opmerkelijk woord!

De Heere spreekt over het hart, ook over het lichaam. Het lichaam moet gewassen zijn met rein water. Dit zou in de reinheidswetten van Leviticus niet opvallen, maar hier in het Nieuwe Testament wel. Is het nog een herinnering aan de voorschriften van het Oude Verbond?

Het gaat hier om rein water. Het zet ons zo maar ineens midden in onze werkelijkheid. Rein water moest dienen ter ontsmetting en reiniging. De wetten van het Oude Testament worden nu meer dan actueel. Allerlei voorwerpen konden onrein zijn. Ook bepaalde dieren waren onrein. Het werd een verfoeisel genoemd. Water, een huis, ons lichaam, alles kon onrein zijn. Denkt u ook aan de melaatsen. Deze moesten voor zich uitroepen: Onrein!

Ging het over een virus?

Nee, maar het had er wel mee te maken. Soms had het te maken met het tempelleven. Maar lang niet altijd. Mensen mochten ook in hun eigen huis of op hun werk niet onrein zijn. Dus moest het gehele leven feitelijk rein zijn.

Gaat het hier slechts om hygiëne? Dat is een eerste praktische les die we hieruit kunnen trekken. Als het over de ziel van een mens gaat, kunnen we dat geestelijk duiden. Maar het geloof heeft blijkbaar ook met het lichaam te maken. Dat brengt ons midden in de wereld van de corona. Lichamelijke reinheid is ook een uitvloeisel van Gods wet. Die gedachte staat ver van ons af. In de Bijbel gaat het om je ziel. Sommigen denken dat het lichaam er niet zo veel toe doet.

De Farizeen schoten op dit punt weer te ver door. Zij reinigden de bekers en hielden zich vaak op met handen wassen, maar het bleef meestal tot de buitenkant beperkt. Zowel binnen als buiten is van belang.

De lichamelijke reinheid had echter ook te maken met de innerlijke reiniging van de zonden. Dat zegt de tekst hierboven ook al. Het hart moest gereinigd zijn van het kwaad geweten, dus van de aanklachten van ons hart. Ons geweten beschuldigt ons en verklaart heel ons leven, vooral ook ons hart, onrein.

Dat kon niet zonder meer met rein water verholpen worden. In veel gevallen moest er bloed stromen. Alle dingen worden door bloed gereinigd. Hier komen we aan de geestelijke betekenis. In de tempel ging het vooral om bloed, maar evenzeer om water. Denkt u aan de wasvaten. De dienst van God was een reine dienst.

Jesaja’s woorden worden nu belangrijk en klemmend: Wast u, reinigt u, doe de boosheid uwer handelingen voor Mijn ogen weg (1:16). U begrijpt dat het hier niet gaat om handen wassen. Handen en voeten zijn wel belangrijk, maar de Heere Jezus heeft Petrus duidelijk gemaakt dat het om reinheid voor het gehele bestaan ging. Gijlieden zijt geheel rein. Die reinheid had te maken met het Woord, dat Hij gesproken had.

Reinheid ligt dus in Christus, in Zijn bloed, in Zijn Woord.

Leert de noodzaak van ontsmetten en reinigen ons niet de dieperliggende oorzaak van de onreinheid der zonde? Het is nuttig om te beseffen dat ook ons lichaam rein zijn moet. Maar Gods Woord laat het niet bij handen wassen of een mondkapje. Deze crisis bepaalt ons bij dieperliggende oorzaken. Wat is de zonde een vreselijke besmetting. Kijk naar uw handen, maar zie ook vooral op uw hart. Daaraan kleeft een dodelijk virus. Je ziet het niet, het is er wel. De dood wenkt ieder uur. Dat is het onderwijs uit deze crisis, bij het licht van Gods Woord.

En als we bang zijn voor besmetting, kom dan tot deze Zaligmaker. De vrees voor de dreigende dood moge een middel zijn om te vluchten tot het reine water, waar Ezechiël van spreekt: Ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein zijn.

Wat is uw enige troost? Dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van Jezus Christus.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Rein water

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's