Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Theodorus Avinck-1

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Theodorus Avinck-1

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Enige tijd geleden zijn de oefeningen van Theodorus Avinck (1740-1779), een ouderling die als ‘oefenaar’ optrad in de stad Utrecht, opnieuw uitgekomen. Evenals Justus Vermeer had hij toestemming om een stichtelijk woord te spreken. Dat deed hij in godsdienstige gezelschappen. In de komende tijd willen we zaken doorgeven die in deze oefeningen zijn te vinden. De titel van het boek luidt: ‘Wendt u naar Mij toe.’ Deze titel is ontleend aan de eerste oefening die is opgenomen. Deze oefening gaat over Jesaja 25:22 ‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer.’ Dhr. C. Bregman heeft de oefeningen hertaald zodat ze goed leesbaar zijn. Laten we onszelf toetsen aan datgene wat Avinck op grond van Gods Woord naar voren brengt en de lessen ter harte nemen.

Wendt u naar Mij toe

Avinck betrekt dit op het geloof in Christus. Het geloof wordt een komen tot en een zien op Christus genoemd. In de Engelse vertaling staat: ‘Zie op Mij (Look unto me).’ De ziel die zich naar Christus wendt heeft door de verlichting van de Heilige Geest het gevaar gezien waarin zij zich bevindt. Zij staat in de schuld bij God door de erfzonde en de begane zonden. Gods gerechtigheid eist wraak. Schepselen kunnen de ziel niet helpen. Ze ziet dat in Jezus alles is wat nodig is. Ze ziet ook dat Jezus gewillig is zondaren te zaligen. Daarop wendt de zondaar zich tot Jezus. “Als het zo met iemand gesteld is, kan hij het hierbij echter nog niet laten. Hij heeft nu immers de vrijstad in het oog, maar hij moet erbinnen zijn! Daarom werpt hij zich in vertrouwen in jezus’ liefdesarmen neer; zo geeft hij zich aan Jezus over om door Hem in tijd en eeuwigheid gezaligd te worden.”

En wordt behouden

Het doel van het zich wenden tot Christus is het behoud, geestelijke en eeuwige verlossing. Christus heeft die verlossing verworven. De scheiding tussen God en de ziel wordt opgeheven. De ziel wordt verlost van de schuld van de zonde, de straffen op de zonde en van de vloek en de bedreiging van de wet. Behoud betekent ook verlossing van de macht van de satan. Behoud sluit in dat alle dingen medewerken ten goede. De woorden ‘wordt behouden’ vormen aan de ene kant een bevel: laat u behouden, laat u zalig maken. Aan de andere kant vormen deze woorden ook een belofte: u zult behouden worden als u zich tot Christus wendt. Er wordt nog een dringende reden toegevoegd: ‘Ik ben God en niemand meer.‘ Avinck schrijft: “In Mij is gerechtigheid genoeg om de grootste schulden te vergeven, genade genoeg om de meest goddeloze daarmee te voorzien en macht genoeg om de sterkste banden van zonden en ongeloof te verbreken.” De nodiging gaat uit tot alle volken.

Onderwijs uit de tekst

Avinck schrijft “Als we ons tot Christus wenden om ons te laten zaligen, moeten we komen zoals we zijn. We worden geroepen als zondaren. Daarom handelen we helemaal verkeerd als we eerst wat in ons zelf willen zoeken, als we ons eerst wat beter willen maken. Het is immers niet de bedoeling om eerst onszelf wat zalig te spreken en ons dan tot Christus te wenden. Sommigen lijken deze gedachte te koesteren en denken dan bij zichzelf: Als ik nu zo en zo was zou ik wel durven. Maar zo moet u niet denken, vrienden! Jezus is alleen Zaligmaker en niemand meer, dus u kunt uzelf niet helpen.”

Toepassing

Onbekeerden hebben de roepstem vanuit de tekst nog nooit opgevolgd. Er zijn er zelfs die niet of nauwelijks in de kerk komen. Anderen komen wel in de kerk, maar de wereld en de zonde zijn belangrijker dan de zaken van Gods Koninkrijk. Weer anderen weten alleen met hun verstand dat de zaligheid in Christus ligt. Het komt ook voor dat het zich wenden tot Christus alleen plaatsvindt in tijden van ziekte en nood. “U weet niet af van uw ellendige toestand. U bent vijandig en scherp gekant tegen God en Christus. U heb teveel liefde voor de zonde en de wereld.” Avinck spreekt ook Gods kinderen aan. “Gelovige kinderen van God! Dit hebt u ondervonden, toen u zich in eerbied en geloof tot Christus hebt gewend. Wat was Hij bereidwillig om u zalig te maken! U kwam beladen met het pak van onnoemlijk veel zonden en schuld tot Christus, maar die last werd van u afgenomen! En ook de scheiding die er tussen God en uw ziel was, werd weggenomen! Wat ondervond u dat hij door Zijn komst vrede verkondigt! Wat merkte u dat u door uw geloof behouden wordt van de toekomende toorn! Wat mocht u in alles Gods gunst en liefde bespeuren.” Avinck roept ook op de Heere te danken voor Zijn genade. Christus heeft hen levend gemaakt. Gods kinderen worden al meer binnengeleid in de schuilhoeken van hun hart. Er zijn weinig vruchten van heiligmaking. Er is sprake van veel tekortkomingen. “U moet armer en slechter worden in uw gevoel, en Jezus moet toenemen.” De Heere zal zeker doen delen in de eeuwige zaligheid.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 november 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Theodorus Avinck-1

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 november 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's