Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Theodorus Avinck-2

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Theodorus Avinck-2

Krachtige, onwederstandelijke, inwendige roeping

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Niemand kan komen

Avinck spreekt hierover bij de behandeling van Johannes 6:65 ‘En Hij zeide: Daarom heb Ik gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.’ Het komen tot Christus betekent in Hem geloven tot zaligheid. Maar zonder de krachtige, inwendige roeping zal niemand tot Christus komen. Christus heeft gezegd dat niemand tot Mij kan komen tenzij het hem door Mijn Vader gegeven wordt. Door de zondeval kan de mens niet geloven. Niemand kan uit en van zichzelf tot Christus komen. Dat geldt niet alleen de heidenen, maar ook kerkmensen die onder het Evangelie leven. Tenzij God de Vader het geeft. “Dit gebeurt als de Heere in en door de inwendige roeping een zondaar van dood levend maakt en hem het geloofsvermogen instort, waardoor hij weer in staat gesteld wordt om te geloven.” Dit vindt ook plaats wanneer de Heere het ingestorte vermogen opwekt en levend en werkzaam maakt. Zonder de werking van de Heilige Geest kan de zondaar niets doen. De Heilige Geest is de Bewerker van de inwendige roeping, Hij maakt dode zondaren levend. Als de Vader niet trekt, is er geen komen tot Christus. Dit geldt voor het begin van het geestelijke leven en ook voor het vervolg ervan.

De Heilige Geest

Om te komen tot Christus is een inwendig, bijzonder en krachtig werk van de Heilige Geest nodig. God de Heilige Geest verlicht het verduisterde verstand. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn. Als je een blinde uitlegt wat kleuren zijn, zal hij zich daar een voorstelling van maken, maar het toch niet echt begrijpen totdat hij die kleuren werkelijk met eigen kan zien. Een onbekeerd mens kan zich een voorstelling maken van God, van de zonde en van Christus, maar verstaat er pas echt iets van als de Heilige Geest het verstand verlicht. De Heilige Geest buigt ook de wil om. De Heilige Geest werkt geloofskracht in de wil. De Heere werkt soeverein door Zijn Geest in wie Hij wil en wanneer Hij wil. Het is vrije genade. De Heilige Geest schrijft Gods wet in het hart, geeft een nieuw, een vlezen hart. Zonder de werking van de Heilige Geest werkt de prediking niets uit. Veel hoorders bleven onder de prediking van Jesaja, Paulus en Christus ongelovig. Zo is het ook nog in onze tijd.

Komen tot Christus

De ziel waar de Heilige Geest zaligmakend in werkt komt daadwerkelijk tot Christus. Dit werk van de Heilige Geest is krachtig en niet te weerstaan. Het komen tot Christus is alleen genade, er komt niets van de mens in aanmerking. De prediking is nodig, want het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God (Rom. 10:17). De Heere zegent de prediking en geeft kracht om zich te wenden tot Christus. De mens die blijft weigeren te komen wil niet komen en is daar verantwoordelijk voor.

Onderwijs uit de tekst

Wat de tekst leert komt overeen met de belijdenis. Laten we eenvoudig geloven wat Gods Woord ons leert en wees niet al te nieuwsgierig om te ver in bovengenoemde zaken in te dringen. Wij kunnen immers niet alles begrijpen en ons inzicht is gebrekkig. “Wat ons begrip te boven gaat, zullen we dan gewillig geloven, aanbidden en prijzen.” Pleeg geen afgoderij met begaafde predikers. De werking van de Heilige Geest is immers onmisbaar nodig. “Laten we nooit iets van de middelen verwachten, omdat God het moet geven door Zijn Geest.” Smeek om zegen op de prediking. God werkt het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Dat geeft hoop en verwachting.

Toepassing

Onbekeerden, klaag niet over God en zeg niet dat God onrechtvaardig is. U bent onwillig en vijandig. God is er niet de oorzaak van dat u graag zondigt en kerkdiensten verzuimt. Dat doet u zelf. Wie de genademiddelen verzuimt, verzwaart het oordeel. Gebruik ijverig de genademiddelen waarmee en waaronder de Heere wil werken. Tot ontwaakte en verontruste zondaren zegt Avinck: “Want dat willen geloven, dat hartelijk verlangen naar het geloof is al een beginnend werk van de Heilige Geest, Die zowel het willen als het werken tot stand moet brengen. Hij Die aan het werk begonnen is, zal het ook voltooien.” Er is hoop voor de meest goddeloze en machteloze in zichzelf. Steek uw verdorde hand uit en er zal kracht van Jezus uitgaan. Gods kinderen hebben veel stof tot dankbaarheid. Zij kennen het inwendige en krachtige werk van de Heilige Geest in hun hart. Zij hebben niets in en van zichzelf.

“Niemand is zoveel spot waard als een hoogmoedige bedelaar.” Gods kinderen hebben vrije, onverdiende genade ontvangen. De inwendige roeping heeft een nieuw beginsel van geestelijk leven gewerkt. Heb medelijden met onbekeerde medemensen. Verwacht het niet van uw woorden en gebed als het gaat om hun bekering. Geloof dat de Heere Zijn Woord niet ledig zal doen wederkeren, maar zal zegenen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Theodorus Avinck-2

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's