Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Prof. L.H. van der Meiden over: Waarom is er zo weinig verzekering van het geloof?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Prof. L.H. van der Meiden over: Waarom is er zo weinig verzekering van het geloof?

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Regelmatig wordt zijn naam ook in ons blad nog genoemd. Toen ik zelf nog maar kort in mijn eerste gemeente, Damwoude, stond, ontving ik van een van onze emeritipredikanten verschillende van zijn pennenvruchten. Ze vormen een kostbare schat – ook voor onze kerken in deze tijd. Ik bedoel wijlen prof. L.H. van der Meiden. Deze keer een eerste artikel van zijn hand over ‘oorzaken van weinig verzekering van het geloof’. Het verscheen op 9 juli 1954 in De Wekker. | ds A.J.T. Ruis

Oorzaken aan Gods kant

Hoe komt het dat er zo weinig christenen zijn, die de geloofszekerheid bezitten? Meen nu niet, dat wij vandaag alleen te klagen hebben. Voor mij ligt het reeds meer genoemde boekje van Petrus Immens, over De Godvruchtige avondmaalganger. In dat boekje schrijft Immens ook over de oorzaken van het gemis van de genoemde verzekering van het geloof en vraagt ook naar de oorzaken van dat gemis. Hij betoogt tevens dat er in zijn dagen zo weinig christenen zijn, die deze zekerheid bezitten. Hij wijst allereerst op oorzaken, die wij aan de zijde Gods moeten zoeken.

[1] Om Gods vrijmacht te tonen

Ten eerste behaagt het de Heere om Zijn vrijmacht te tonen in de bedeling der genade. Naar Zijn welbehagen geeft Hij dezen veel licht en blijdschap des geloofs en leidt Hij anderen door veel duisterheid en beproeving. Hij geeft geen rekenschap van Zijn daden. Er is veel genade nodig om Hem te aanbidden op zulke wegen. Wij moeten niet vergeten dat de Heere altijd handelt in wijsheid en liefde. Wij kunnen zijn wegen niet begrijpen; wij moeten leren volgen in geloof en dus gehoorzaam leren volgen.

De Schrift leert ons duidelijk dat de kinderen des Heeren niet allen delen in hetzelfde rijke licht. Na Pasen lezen wij een Johannes: hij zag en... . geloofde; Thomas sprak van: geenszins geloven. Heman was worstelend voor God werkzaam bij dagen en bij nachten. Hij gevoelt de dood nabij en gevoelt zich overladen met rampen. Hij klaagt er over dat de Heere hem in de diepste kuil gelegd heeft en Zijn grimmigheid op hem rust. Hij vraagt waarom de Heere hem verstoten heeft? En toch spreekt hij: HEERE, God van mijn heil.

De oude godvruchtigen spraken wel eens over kinderen des Heeren, die het licht op hun rug droegen. Inderdaad zijn er lieve, godzalige christenen, die bij dagen en bij nachten klagen als Heman. Wij denken aan een zeer nauw levende christin, die ‘s nachts opstond om in de eenzaamheid te worstelen met de Heere, te smeken om licht. Zwart waren de bladzijden, waar de klaag- en boetepsalmen te vinden waren in haar Psalmboek. Maar het treuren in droefheid naar God, werd niet gemist. Wel werd altijd geklaagd over het niet genieten van de zekerheid des geloofs. En wie naast Psalm 88 Klaagliederen 3 leest, hoort nog een klager. Het is dus wel een Bijbels kenmerk wat die klagers openbaren. De Heere handelt zo in Zijn Vaderliefde, in Zijn grote wijsheid. Die kinderen moeten leren: het is goed, wat Vader doet.

[2] Opdat de gelovigen zich niet zouden verheffen

Immens noemt nog een tweede zaak van de zijde Gods bezien. De Heere wil Zijn volk, door het onthouden van de geloofszekerheid klein en ootmoedig houden, opdat het zich niet op de ontvangen genade zou verheffen. Ach, wij weten wel hoe gemakkelijk Gods kind zich op de genade gaat verheffen. De apostel Paulus had grote genade ontvangen van de Heere, maar, opdat hij zich niet zou verheffen, was hem een scherpe doorn in het vlees gegeven; een engel des satans, welke hem met vuisten sloeg. De Heere heeft lust in ootmoedig wandelen voor Zijn aangezicht.

[3] Om de goddelozen te laten zien dat de gelovigen nauwelijks zalig worden

Immens noemt in de derde plaats: de Heere doet dit om de goddelozen te tonen dat men niet zo gemakkelijk zalig wordt. De poort is eng, de weg is nauw, welke leidt tot het leven. De goddelozen moeten dit leren bedenken. Herinnerd wordt dan aan het „nauwelijks zalig worden”, beschreven in 1 Petrus 4: 18. Die tekst zegt niet, dat de zaligheid wankelbaar staat voor de kinderen Gods, maar betekent dat zij niet zalig worden ,,zonder smartelijke, scherpe loutering door het vuur van beproeving en benauwing, 1 Petrus 1: 7; 4: 12.

Nu is het niet zó, dat wie veel lijdt, heel godvruchtig is. Alleen zij, die gelouterd worden door het lijden dragen vrucht. Er zijn onherborenen, die een voorbeeld zijn van stil lijden. Maar Gods kinderen gaan in Zijn vijzel, opdat het licht des geloofs helderder zou schijnen. De Heere stoot de Zijnen iedere dag. Telkens werpt Hij hen in Zijn vijzel. De doorn steekt iedere dag; de satan slaat iedere dag; het vuur brandt iedere dag; de wond schrijnt iedere dag; de moeheid door het gebroken lichaam of door de benauwde geest, drukt iedere dag. De slaap wijkt van de ogen; het lichaam rust niet; de wegen Gods worden niet begrepen. Ach, het kan zo bang, zo zwaar zijn voor het kind des Heeren. En als dan het licht niet rijk doorbreekt, dan gaan zij in het zwart en menen dat de Heere hen vergeten heeft, Psalm 42: 10. Dat alles moet nu medewerken om de kinderen des Heeren heel klein te houden. Zekerheid en rust leiden zo haast tot onwaakzaamheid en verslapping in de strijd, tot een zich verheffen op de eens ontvangen genade en tot een valse rust. Daarom beproeft en loutert de Heere, werpt Hij in de diepte en in de duisternis, en onthoudt Hij de zekerheid des geloofs. Maar ook dit alles zal strekken tot Zijn eer. Ds. A.J.T. Ruis

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Prof. L.H. van der Meiden over: Waarom is er zo weinig verzekering van het geloof?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's