Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bijbellezen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bijbellezen

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Als je op catechisatie onze jonge vrienden uit de bijbel laat lezen schrik je soms van het gehakkel. Dat is niet bij iedereen zo. Bijbellezen moet je leren en een goed middel daartoe is het hardop lezen. Je moet de Bijbel leren lezen maar ook de bijbeltaal moet je leren lezen. Het is nu niet mijn bedoeling in te gaan op de vraag welke bijbelvertaling we (menen te moeten) lezen, persoonlijk of in gezinsverband. Van belang is de vraag: lezen we wel uit de Bijbel en hoe? Op een vraag van een catechisant hoe we de Bijbel dan moeten lezen ben ik ingegaan en ik ga er ook nu op in.

Het klinkt wellicht als een gemeenplaats, maar uitgangspunt moet zijn dat we de Bijbel moeten zien als het levende Woord van God. Het is de Heere Die spreekt en Hij spreekt tot mij, de bijbellezer.

Dit besef doet ons met eerbied Gods Woord ter hand nemen. Bijbellezen moet dus op een eerbiedige wijze gebeuren. Bij luid voorlezen enerzijds niet afraffelen, anderzijds waken voor een bepaalde toon. Bij het stil voor ons zelf lezen mag hardop lezen aanbevolen worden om wegdromerijen te voorkomen. De eerbied voor Gods Woord moet ons er toe brengen tijd vrij te maken voor het lezen.

Als we beseffen dat de Bijbel het Woord van de Heere is, zal bijbellezen vergezeld moeten gaan van gebed, een speciaal gebed: Uw Geest kome bij ons wonen (uit de bedezang voor de predikatie). In het gebed om de Heilige Geest erkennen wij dat wij Gods Woord van nature niet verstaan, maar ook dat de Heere gewillig is Zijn Woord voor ons hart en ons hart voor Zijn Woord te openen.

Ons bijbellezen moet niet zijn op de wijze van de kippen, die dan hier en dan daar iets oppikken. We lezen de hele Bijbel; we lezen een heel bijbelboek, we houden een volgorde in het lezen aan. Oude en Nieuwe Testament afwisselen, of twee bijbelboeken afwisselen, zodat je op ene dag met verschillende gedeelten wordt geconfronteerd, is aan te raden.

Bij het bijbellezen aan tafel, samen met kleine kinderen, maar ook wel als ouderen, kan het raadzaam zijn bepaalde gedeelten over te slaan, zoals bijvoorbeeld 1 Kronieken 1. Laat degene die voorgaat, het gedeelte van te voren lezen en zeggen wat er in staat. Bijbellezen moet stichtelijk zijn. Gedeelten als bijvoorbeeld Genesis 38 en 2 Samuel 13 hoeven niet persé overgeslagen te worden. Ook dergelijke gedeeltes moeten we zien als Gods heilig Woord met een boodschap. We geloven toch wel dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods Woord is?

De lengte van het te lezen gedeelte is ook belangrijk; beter een klein gedeelte dat goed te volgen is, dan een heel hoofdstuk, waarbij de inhoud aan ons voorbijgaat. In één hoofdstuk uit de profetiën van Jesaja of Jeremia staat soms erg veel. Kleine porties tot je nemen is beter. Om de Bijbel goed te begrijpen kunnen ook hulpmiddelen worden gebruikt: de kanttekenin-gen of een bijbelverklaring. Leest u de kleine profeten bijvoorbeeld, lees dan de boeken van ds. J. Westerink daarover er geregeld bij. Hetzelfde geldt voor vele geschiedenissen vanaf Jozua tot en met de koningen bijvoorbeeld. De boeken van ds. P. den Butter zijn een besliste aanrader. Die verklaringen kunt u ook gewoon stukje bij beetje aan tafel lezen. Ze kunnen ook aanleiding vormen tot een gesprek over wat je gelezen hebt. Ik herinner mij als kind dat iemand na het lezen na de maaltijd de bijbel met een klap dicht sloeg, terwijl hij de laatste woorden nog aan het uitspreken was. Dat vond ik bepaald niet eerbiedig. Dan die keer dat ik in 1968 aan tafel zat bij ds. P. Op den Velde! Hij had gelezen en liet tot mijn verbazing de bijbel open voor hem liggen en praatte er nog een poosje over door. Dat vond ik mooi!

Ten aanzien van onze kinderen is het bijzonder fijn dat er kinderbijbels en eenvoudige vertellingen zijn. Natuurlijk moeten die gebruikt worden. Maar onze kinderen moeten ook bekend worden met de bijbeltaal. Ze leren immers ook teksten voor school of zondagsschool. Het is goed dat Bijbelgedeelten in het geheugen worden opgeslagen, evenals psalmversjes.

In deze coronatijd waarin er in veel gemeenten niet of nauwelijks gezongen wordt, was ik in Scheveningen, waar de kinderen wel zongen. Het was ontroerend uit die kindermonden de oude psalmen te horen zingen en ik bad zachtjes vanaf de preekstoel dat ze de inhoud ook maar spoedig zouden mogen kennen. Bij het lezen van de Bijbel hoort een leven naar de Bijbel. Het is goed het gelezen schriftgedeelte in gedachten mee te nemen naar school en werk. Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast. Er zijn zovele stemmen om ons heen. Gods stem wil gehoorzaamd worden. Gods Woord geeft ons antwoord op vragen, steun in het strijdperk van het leven en uitzicht op andere werkelijkheden dan hetgeen we om ons heen zien. Een leven met de Bijbel wordt opgemerkt en is een zegen voor het gezin. Ook werkt het onder Gods zegen en op ons gebed: Godskennis, zelfkennis en Christuskennis!

En die kennis is onmisbaar wil het wel zijn voor de eeuwigheid.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 december 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Bijbellezen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 december 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's