Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eerst Naar Adam – Prof. Wisse Over Het Verbond (1)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Eerst Naar Adam – Prof. Wisse Over Het Verbond (1)

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Deze keer een leestekst van prof. Wisse. U weet wellicht, dat er recent een biografie over hem is verschenen van dhr. Van Driel. Men kan zich oprecht afvragen, wat de zin nu is van zo’n boek. Voor de ‘grote kerkgeschiedschrijving’ is het onderwerp veel te smal, en voor de ‘kleine kerkgeschiedenis’ geldt, dat verreweg de meeste lezers helemaal niet zitten te wachten op een dergelijke benadering. Als je waardering hebt voor het gedachtengoed van een bepaalde dominee of professor, wil je best iets weten over zo iemands leven en tijd, maar dan wel zo, dat het de zegen niet wegneemt bij het lezen van diens werk. Onze lezers zullen in dit boek dus niet vinden, wat ze zoeken. Ds. Kempeneers heeft in het RD al kritisch de vinger gelegd bij het boek; mijns inziens terecht. Behartigenswaardig zijn ook de woorden van ds. Tanis die daarin werden aangehaald, over de manier waarop twee van Noachs zonen met hun vader omgingen. De waarde van Wisse ligt voor ons in wat hij in woord en geschrift heeft nagelaten. In de tijd dat ik aan de TUA studeerde, en ik denk nog steeds wel, werd tijdens de colleges preekkunde ruimschoots plaats ingeruimd voor deze kostbare erfenis van Wisse. | ds. A.J.T. Ruis

‘Wie ooit in Antwerpen een bezoek bracht aan de beroemde kathedraal St. Gudule, werd ongetwijfeld bijzonder getroffen door de preekstoel in dat gebouw. Een zeldzaam schoon kunstwerk. Een heel treffende gedachte is er in uitgebeeld. De preekstoel wordt namelijk gedragen door een kunstig in hout uitgebeelde voorstelling van de vluchtende Adam en Eva in het Paradijs. De boom, de slang, het gebogen mensenpaar, alles ziet u daar. Op dit kunstwerk rust de preekstoel zelf, waar u al aanstonds een kruis in het zicht krijgt.

Adam en Christus

We laten deze dingen … voor wat ze zijn. Maar de gedachte die er zich in uitspreekt is heel goed. De preekstoel zal inderdaad pas echt preekstoel zijn, als Christus wordt verkondigd tegenover de val in het Paradijs. Wie Christus goed zal preken, moet beginnen van Adam te spreken. — Wie de schatten en weldaden van het genadeverbond wil verstaan, moet eerst weten, wat het betekent, dat we in een verbroken werkverbond midden in de dood liggen.

In de mate waarin men het werkverbond met alles wat daaraan verbonden is, uit het oog verliest, wordt ook het genadeverbond in zijn waarde omsluierd. En omgekeerd: in de mate waarin u thuis bent in de stukken en zaken van dat werkverbond, met een geheiligde kennis, door de Heilige Geest aan u verleend; — in die mate zult u de wonderen van het verbond der genade noodzakelijk, dierbaar en eeuwig prijzenswaardig leren achten. — Zeker, de Heere heeft dat Verbond al in het Paradijs geschonken; maar nader bepaald, aan Abraham en zijn zaad. Maar daarom moeten we … nu toch niet met Abraham beginnen. Abraham moet in het licht van Adam worden bezien. Dat wil zeggen: We moeten eerst met onze diepe val en bondsbreuk in Adam recht in kennis zijn gesteld, voordat we iets zullen verstaan van wat God aan Abraham en zijn zaad beloofde.

Voorrecht en verplichting

We moeten dit alles ook onze jonge mensen goed inprenten. Het is een uitnemende zaak, een verplichting zelfs, om het zaad van de kerk voor ogen te houden, in wat voor zalig nederbuigende bemoeienis de Heere hun de hand reikt, hoe de beloften van dat genadeverbond hun worden bekendgemaakt als ook voor hen. Al blijft de omhelzing van die beloften een daad van vrije, soevereine, almachtige genade. Maar dat doet niets af van de rechten van God op dat zaad. Dat doet niets af van de dure verantwoordelijkheid van dat zaad. Dat doet niets af van de ontzettende zwaarte van verloren te gaan niet alleen met een ‘gedoopt voorhoofd’, maar meer nog, dieper nog gedacht: van verloren te gaan als geboren onder die beloften, waarvan de doop een sacrament is.

Omgekeerd moet het de jonge mensen ook met grote, aanbindende, tere liefde voorgehouden worden, hoe de Heere ons als het ware tegemoet treedt van de wieg af, met de dierbaarste roepstemmen en lokstemmen, terwijl Hij ons hartelijk verzekert dat Hij geen lust in onze dood, maar in ons leven heeft, ons als het ware aanmoedigend, om toch in Zijn hand te vallen… Wij hebben daar echt niet mee te wachten tot het kind twintig, dertig jaar of nog ouder is, en nóg minder totdat het zelf daar eens over zou gaan spreken, of naar zou vragen. Neen, hier hebben we vanuit Gods recht en zeggenschap, en ook van uit Gods verbondsliefde en bemoeienis te handelen, te onderwijzen en te preken.

Eerst naar Adam

Dit alles moet ons dus helder voor de geest staan. Het is alles waar, volkomen waar. We willen en mogen er niets op afdingen. Alleen… dit alles moet niet anders gebeuren dan tegelijk met onderwijzing van die andere zaak: van dat verbroken verbond, dat der werken, in het Paradijs. Met andere woorden, zoals dan ook zo schoon en treffend in ons Doopsformulier staat: dat we eerst zien en leren zien, hoe we van nature midden in de dood liggen. —

Zonder de benauwdheden van onze dood, in onze eerste gevallen vader Adam, te leren kennen, zullen we geen rechte vertroostingen uit die heerlijke tweede Adam, Christus Jezus kunnen genieten; ja, zullen we die ook inderdaad niet eens nodig achten. —

Eerst naar Adam, voordat we in Abrahams tent binnentreden.

(De Wekker, 12 oktober 1928).

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Eerst Naar Adam – Prof. Wisse Over Het Verbond (1)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's