Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De dagen verkort

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De dagen verkort

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De profetieën aangaande de eindtijd hebben menigeen al bezig gehouden. Ik heb er ook een vraag over gekregen, die ik nu zal proberen te beantwoorden. Het gaat over de uitdrukking van de Heere Jezus dat de dagen van de grote verdrukking “verkort” zullen worden om der uitverkorenen wil. We vinden deze woorden in Matth. 25 vers 22 en Markus 13 vers 20. Voor alle duidelijkheid citeer ik Matth. 24 de verzen 21 en 22: “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden”.

De vraag is eigenlijk of het niet duidelijk is dat we al middenin die tijd zitten, want “de tijd gaat zo snel”, een jaar is zo om, iedereen heeft het er over. Is dat wat de Heere Jezus bedoelde?

Ik denk het niet, maar eerst wil ik even op bovengenoemde verzen uit Matth. 24 ingaan. De Heere spreekt in eerste instantie namelijk over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Daarom horen we goede raadgevingen om het onheil te ontvluchten, maar “Bidt dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat”, vers 20. Door de winterse ongemakken zou de vlucht bemoeilijkt worden en een vlucht op een rustige sabbatdag zou te veel opvallen wellicht.

Ook deze profetie van de hoogste Profeet heeft, als vele andere profetieën een diepere lading. De Heere spreekt namelijk ook van het einde der tijden. Uit Zijn woorden dat de verdrukking alle voorgaande zal overtreffen en dat er ook nooit meer een dergelijke verdrukking zal zijn, blijkt duidelijk dat het om een catastrofe gaat aan het einde der tijden, voorafgaande aan de wederkomst van de Heere Jezus.

Over die grote verdrukking spreekt ook de profeet Joël in hoofdstuk 2 vers 2, waar de dag des HEEREN een dag van duisternis en donkerheid wordt genoemd en vooral moeten we aan Daniël denken: “En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, tot op dien tijd toe”.Dan. 12:1

En natuurlijk denken we ook aan de visioenen die Johannes op het eiland Patmos heeft gezien. De verlosten, bekleed met lange, witte klederen, komen uit de grote verdrukking, hoofdstuk 7 vers 14. Dat ziet op de tijden van vervolging en druk, maar ook op de situatie waarin Gods volk altijd al verkeerd heeft: zij gaan in wezen allen over van een tijd van grote verdrukking naar een eeuwigheid van grote verrukking. Welnu, om der uitverkorenen wil zal de dag van de grote verdrukking, en nu denken we heel speciaal aan de donkere en zware eindtijd voor Gods volk, verkort worden. De vraag is wat dat betekent. Het oorspronkelijke woord doet denken aan afhakken, aan een tak die geknot wordt, aan iets dat met een ferme slag korter wordt gemaakt. Het ziet dus op een plotseling einde van die ellendige tijd. De macht van de antichrist zal op een gegeven moment niet gaan tanen en verzwakken, maar zal, juist op het moment dat zijn macht groot is, plotseling worden afgesneden. Namelijk door de wederkomst van de Zoon des mensen, wiens plotselinge verschijning zal zijn als een onverwachte, plotselinge bliksemflits en donderslag. “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des mensen wezen”. Matth. 24 vers 27.

Ik noemde Daniël al. Die geeft in zijn profetie een duidelijke omschrijving van wat de Heere Jezus bedoelt met het woord “verkorten”. Ik denk aan hoofdstuk 7 vers 25 waar van de tijd van de grote tegenstander van God gezegd wordt dat men in zijn hand wordt overgegeven “een tijd, en tijden en een gedeelte van een tijd”. Dat vinden we ook weer terug in hoofdstuk 12 vers 7. Daar gaat het ook over “een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft”.

Deze uitdrukking wil niets anders zeggen dan dat de tijd van de grote verdrukking, de tijd van de mens der zonde, de tijd van de antichrist, de tijd dat satan ontbonden is, een tijd van opkomen, blinken zelfs, maar ook van verzinken zal zijn. We groeien naar die tijd toe (een tijd genoemd), we beleven de macht van de boze (tijden genoemd, meervoud), maar dan opeens is er sprake van zijn eeuwige val (gedeelte van een tijd genoemd).

Als al die vreselijke dingen geschieden, zo zegt de Heere Jezus, heft dan uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is, Lukas 21 vers 28. De macht van satan zal abrupt tot een einde komen, zoals een tak van de boom wordt gekapt. Juist op het moment van zijn glorie zal de grote Overwinnar van zonde, dood, hel en duivel hem voor eeuwig van zijn troon stoten. Tot blijdschap van allen die hij verdrukte. En allen die niet het Lam, de Christus volgden, maar de bok, de antichrist, zullen met hem eeuwig omkomen. Dat stelt ons toch weer voor de vraag: wie behoren wij toe? Aan de grote verdrukking zal abrupt een einde komen ten gunste van de uitverkorenen. De Heere verliest de Zijnen niet uit het oog en zal tot hun blijdschap verschijnen. Maar als we niet tot de Zijnen behoren, wat dan? Bedenk daarom dat het vandaag de dag der zaligheid is.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De dagen verkort

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 2020

Bewaar het pand | 12 Pagina's