Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Boekbesprekingen

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Prof. dr. W.J. op ‘t Hof eindredacteur, J.H. Rozendaal beeldredacteur, Encyclopedie Nadere Reformatie III, gebonden, 771 blz., € 69,99, Uitgeverij De Groot Goudriaan – Utrecht, ISBN 978 90 8865 393 3.

In het verleden zijn al twee delen biografieën van Nadere Reformatoren gepubliceerd (in 2015 en 2016). Nu is het eerste deel met thema’s uit de Nadere Reformatie verschenen. Het totaal aantal thema’s dat behandeld zal worden is ongeveer 260. Wie zich wil verdiepen in standpunten van Nadere Reformatoren kan veel stof vinden in deel III van de Encyclopedie Nadere Reformatie. De letters A t/m K worden behandeld. We zien uit naar de verschijning van deel IV waarin de letters L t/m Z behandeld zullen worden. Na het bespreken van een woord wordt een conclusie getrokken. Iets daarvan wil ik ter kennisname doorgeven. In de conclusie over “kenmerken”, blz. 714, lezen we het volgende: “Deze nadrukkelijke plaats van de kenmerken is in het wetenschappelijke onderzoek door sommige onderzoekers bekritiseerd als een beduidende afzwakking van de reformatorische belijdenis van de geloofszekerheid. Anderen hebben dit accent sterker verbonden met de andersoortige historische context van de Nadere Reformatie. De zorg over de ontheiliging van het leven en om het behoud van een innige vroomheid leverde zowel een kritische als een op bemoediging gerichte pastorale benadering op, waarbij allerlei kenmerken een eigen plaats en betekenis kregen.”


Ds. C. Clements, ds. J.J. van Eckeveld en ds. P. Mulder (red.), Het onfeilbare Woord, Een theologische verkenning, semper reformanda reeks, deel IIa, 279 blz., gebonden, € 29.95, Uitgeverij de Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 1796 en deel IIb, 477 blz., € 29,95, gebonden, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 3417.

We bespreken deze beide boeken tegelijk omdat zij allebei gaan over De Bijbel. Er is grondig studie gemaakt van de behandelde onderwerpen. Veel informatie wordt gegeven. In deel IIa komen zaken aan de orde als: Hoe spreekt de Schrift zelf? Wat zijn de eigenschappen van de Schrift? De Heilige Schrift in het licht van het Gereformeerd belijden. In dit hoofdstuk wordt instemmend aangehaald de kritiek van prof. dr. J. van Genderen op Berkhof: “Openbaring als ontmoetingsgebeuren (standpunt van Berkhof, AvH) maakt God afhankelijk van mensen. Van Genderen acht dit in strijd met wat God bekendmaakt in de Schrift. Openbaring is voor hem een ‘soevereine daad van God.’ “ (blz. 137).

In deel IIB is er aandacht voor de hermeneutiek, de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament, het vertalen van de Schrift, wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel en de actuele ontwikkelingen rond het Schriftgezag. Het boek sluit af met een hoofdstuk over het getuigenis van de Heilige Geest in de Schrift. Ds. J.M.D. de Heer heeft hoofdstuk 13 geschreven met als titel ‘Hermeneutiek als sleutel. Synoderapporten over homoseksualiteit en over de vrouw en ambt in drie gereformeerde kerken‘: Nederlands Gereformeerde Kerken, Christelijke Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het zou te ver voeren in deze boekbespreking dit allemaal aan de orde te stellen. Ds. De Heer schrijft ook over genderdiscussie. Terecht stel ds. De Heer dat de nieuwe hermeneutiek de scheppingsorde relativeert. Tenslotte willen we daar nog iets van naar voren halen. Op blz. 398 en 399 lezen we dat volgens ds. De Heer ds. B. Loonstra al vele jaren denkt in de lijn van de nieuwe hermeneutiek. “Hij toont zich daarbij een strijdbaar voorstander van het aanvaarden van zowel vrouwelijke ambtsdragers als homoseksuele relaties.” In 1994 schreef ds. Loonstra ‘De geloofwaardigheid van de Bijbel.’ “In een slothoofdstuk staan drie hermeneutische leesregels, waarvan de eerste luidt: ‘Probeer Bijbelse denkbeelden, die in hun overgeleverde vorm de onze niet meer kunnen zijn maximaal in onze eigen denkvormen over te zetten, om daarmee te verwoorden, wat ze voor ons bedoelen.’”


J. Mastenbroek, Geoefend in de genade, Uit het leven van tien godvrezende mensen, 195 blz., € 16,50, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978 90 331 3097 7.

De levensschetsen van Gods kinderen in dit boek zijn bedoeld om het werk des Heeren door te geven. In de schets over Barend Huisman lazen we dat hij predikant is geweest in Werkendam in een Vrije Hervormde Gemeente in 1930. De laatste schets gaat over prof. G. Wisse (1873-1957): ‘D e Doornse oefenaar’. Met respect (!) wordt over hem geschreven, terwijl zijn zwakheden niet onbenoemd blijven. Wisse was ijdel. Maar dan lezen we op blz. 190 iets opmerkelijks: “Wat die overbekende ijdelheid betreft, wie zal zeggen dat Wisse er zelf ook voortdurend mee te kampen had. Als hij in zijn laatste jaren is, ondertekent hij zijn artikelen met ‘de Doornse oefenaar.’ Dan kennen we Wisse weer in de grootste bescheidenheid. Dan is de professor veranderd in oefenaar.” Zondag 17 november 1957 hield Wisse zijn laatste preek in de Chr. Geref. Kerk van Driebergen over Jesaja 6:5-8. Dinsdag 19 november overleed hij aan een harstilstand. Op zaterdag 23 november kreeg hij een koninklijke begrafenis.


Thomas Halyburton, De zondaar verheugd in Gods heiligdom, gebonden, 295 blz., €, 29,90, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978 90 331 3065 6.

In de eerste Nederlandse uitgave van deze preken in 1763 staat onder meer in de ondertitel: “Ter ontdekking van zorgeloze zondaren, tot bestiering van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk.” Het boek is nu opnieuw vertaald uit het Engels door N.A. Eikelenboom. Halyburton (1674-1712) kreeg in ons land vooral bekendheid door zijn boek ‘Het groot aanbelang der zaligheid.’ Het boek ‘De zondaar verheugd in Gods heiligdom’ bevat tien preken die gehouden zijn rond de bediening van het Heilig Avondmaal, maar hebben toch een algemene strekking, en twee preken die uitgesproken zijn naar aanleiding van het overlijden van een vriend. In de toepassing op de laatste preek (blz. 295) lezen we dat de wereld niet kan oordelen over Gods kinderen. “Immers, wanneer zij denken dat het heel slecht met hen gaat, dat wil zeggen, wanneer de zichtbare dingen tegen hen zijn, gaat het heel vaak met Gods kinderen heel goed. Aan de andere kant: wanneer zij denken dat het heel goed met hen gaat, dat wil zeggen: wanneer de zichtbare dingen hen begunstigen, verkeren Gods kinderen heel vaak in een heel troosteloze situatie.”


Dirk-Jan Nijsink (red.), Adam Dagboek voor jongens (14-17 jaar), € 15,90, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978 90 331 3083 0.

Dit dagboekje is uitgegeven in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Er is in het algemeen weinig tekstuitleg, de inhoud lijkt soms te weinig recht te doen aan Gods Woord, de gekozen opschriften en de inhoud van de dagboekstukjes zijn soms erg populair. We hadden anders verwacht, we zijn in dit dagboekje teleurgesteld.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 januari 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's