Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Trans

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Trans

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Na een zekere explosieve toename van hen die zich homo noemen, is er een andere groep opgekomen, die zich transseksueel noemt. Ik denk inderdaad dat deze beide vormen van seksualiteit in elkaars verlengde liggen.

In ieder geval is duidelijk dat er de laatste tijd inderdaad sprake is van een explosieve toename. Voor de meesten van ons zal het ver van ons afstaan, maar toch bereiken de signalen hierover ons vanuit de maatschappij ook. Zowel in de Waarheidsvriend alsook in het blad Nader bekeken verschenen artikelen hierover. Het laatst genoemde blad verdient onze aandacht. Het verschijnt in kringen van de GKV en biedt een breed aanbod van bezwaren tegen de modernistische koers van die kerken. Prof. Selderhuis werd recent geinterviewd; ik hoop er nog op terug te mogen komen. In een eerder nummer werd een hoogleraar uit die kerken gevolgd in zijn uitspraken over homoseksualiteit. Het bleek datr hij in vijftien luttele jaren aantoonbaar geheel was gedraaid in zijn mening. Over betrouwbaarheid gesproken!

Nu dus dus eerst over de genderideologie. Met name in de pubertijd ontstaat blijkbaar bij sommige jonge mensen een gevoel dat zij eigenlijk anders zijn dan zij fysiek te boek staan. Een meisje kan gevoelens waarnemen bij zihzelf dat zij een jongen is. En omgekeerd. Als deze gevoelens blijvend lijken te zijn, kan men besluiten zich lichamelijk te laten “ombouwen”. Ik heb geen precieze voorstelling wat dit dan betekent.

Jongeren die leven met een genderdysforie hebben het ongetwijfeld heel zwaar. Zoals dat ook geldt van hen die zich aangetrokken gevoelen tot het eigen geslacht. Het volgende is mij duidelijk geworden, nadat ik enige kennis nam van deze ontwikkelingen:

Het feit dat deze gevoelens vooral zich afspelen in de pubertijd, moet ons behoedzaam maken om hieraan al te veel aandacht te geven. Datzelfde kan gezegd worden van een deel van hen, die homo-gezinde stemmingen en gevoelen in zich waarnemen. Ongetwijfeld een kwelling voor een bepaalde tijd, of voor heel het leven. Dat moet vooral in vroegere tijden nog moeilijker geweest zijn. Maar als jongeren deze moeiten in zichzelf waarnemen, is een bezonnen en bedachtzame omgang hiermee zeker wel gewenst. Het is gebleken dat meerderen te vroeg overgingen tot de lichamelijke transitie. Ik suggereer hiermee niet dat men dat ooit wel zal moeten doen. Net als bij homo-gevoelens pleiten wij er vanuit Gods Woord voor dat met Gods hulp aanvaarding van dit levenskruis de aangwezen weg is. Natuurlijk kan men menen dat ik makkelijk kan praten. Dat is ook zo. Ik kan niet invoelen wat dit voor deze groep betekent. Ik wil er dus ook niet lichtvaardig mee omgaan. Ik wijs er wel op dat er factoren zijn die jongeren zouden kunnen helpen om zo nuchter mogelijk hiermee om te gaan.

In de erkenning dat men vanaf de geboorte met dusdanige waarnemingen te maken kan hebben (aangeboren afwijkende gevoelens), noem ik toch ook enkele factoren die jongeren kan steunen in hun strijd tegen hun innerlijke zorgen. Het eerste is dat veel van deze zaken ons in de jeugd kunnen overvallen. De pubertijd is een tijd van allerlei, vaak breed uiteenlopende gevoelens. Het gaat dan om gevoelens van antipathie en sympathie, om lust- en onlustgevoelens, angst en depressie, Sturm und Drang, twijfel, smart, melancholie, zelfbeschouwing (Grübelsucht), dweperij, idealisme.

Men is ook sneller vatbaar voor suggestieve waarneming. Deze overweging mag hen die hier een gevecht met zichzelf waarnemen, de hoop geven dat deze zaken niet voor iedereen blijvend zijn. Er kunnen andere tijden komen. Dat blijkt, zoals ik las, bij meerderen die hiermee geworsteld hebben. Het feit dat onze overheid meent allerlei “genezingstherapieen” strafbaar te stellen, berust op een misverstand. Aanvaarding en/ of gebedsverhoring komen niet voor in ons wetboek. De volgende lijn is dan deze dat de Overheid actief de functie van zedemeester op zich neemt. Dat is niet alleen inperking van de persoonlijke vrijheid, het is ook een teken van een dreigend totalitair regiment. In het verlenge hiervan zou het kunnen gebeuren dat de overheid gaat bepalen hoeveel kinderen er in een gezin komen, welke foetussen in aanmerking komen voor een menswaardig bestaan. In China komen deze verschijnselen aan het licht. Het is niet vreemd, dat ook in ons land bepaalde maatregelen van de Overheid door sommigen worden gevoeld als trekjes van een autoritaire Overheid. Dat zou zeker het geval worden als vaccinatie verplicht zou worden gesteld.

Het is niet alleen het feit, dat de Overheid hier wil ingrijpen in de persoonlijke levens van onderdanen, er komt nog iets bij. We hebben met elkaar al lange tijd het gevoel dat de lhtb ideologie als een must moet worden aanvaard. Het onderwijs mag het niet anders leren dan onze regeerders het stellen. Deze actie krijgt religieuze trekken. In ieder geval mogen bepaalde dingen niet meer gepropageerd worden (denk aan de Bijbelse lijnen die afgwezen worden), we mogen kennelijk zo ook zelfs niet meer denken. Dit is gelijk aan het beeld dat Nebukadnezar liet oprichten. Welnu, deze Overheidspropaganda kan jongeren beinvloeden. Zeker als deze lijnen ook zouden doordringen tot de kringen van het onderwijs. Daarbij gaat het immers weer om dezelfde kwetsbare groep. Gevolg: manipuleren van vrije levens. In de Tweede Kamer ging het onlangs over moskeen die door andere landen hier worden gefinancierd. Het woord Jihad en allerlei aanverwante terreur viel hierbij. Een verlicht afgevaardigde meende toen aan Bisschop te moeten zeggen dat ook in zijn kringen de democratie werd ondermijnd. Dat is toch niet te geloven: een mening over homoseksualiteit wordt op één lijn gesteld met terreur, met moord op duizenden mensenlevens. Zo iemand moet wel totaal gehersenspoed zijn……

Gods Woord pleit voor nuchterheid. Deze is geheel afezig in de gedachten van velen in ons land. Moge ons verstand en ons gehele hart ons leiden vanuit Schriftuurlijke lijnen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 februari 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Trans

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 februari 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's