Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

C.H. Spurgeon, De grootste strijd, Over het leger en de wapenuitrusting van een christen, gebonden, 106 blz., € 10,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 9718 3509.

Spurgeon heeft over 1 Timotheüs 6:12 ‘Strijd de goede strijd des geloofs’ gesproken tijdens een predikantenconferentie april 1891. Hierin spoorde hij de voorgangers onder zijn gehoor aan de goede strijd te strijden. Kort na deze indringende rede stierf Spurgeon. De lezing is dus een soort nalatenschap voor zijn medeambtsbroeders. Om de tekst toegankelijk te maken voor de lezer zijn tussenkopjes en voetnoten aangebracht. Vertaler: C.F. van der Meij-Doorn. De wapenkamer in de strijd is Gods Woord, het leger is de Kerk van de levende God en de Heilige Geest geeft kracht in de strijd. Veel behartenswaardige dingen ook voor onze tijd staan in dit boekje.


William Tyndale, Een wegwijzing in de Heilige Schrift, gebonden, 69 blz., € 8,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 2694.

William Tyndale (1494-1536), pleitte krachtig voor een heldere vertaling van de Bijbel in de Engelse taal. Het boekje bevat het voorwoord dat Tyndale schreef in zijn vertaling van het Nieuwe Testament. Dit voorwoord verscheen omstreeks 1530. De Engelse titel luidt: ‘A pathway into the Holy Scriptures’. Tyndale schrijft daarin over de betekenis van Gods wet, het verlossingswerk van Christus, de rechtvaardiging van de goddeloze, en de vruchten daarvan in het leven. Tyndale plaatst Adam tegenover Christus. Tyndale wijst steeds op Christus Die alles volbracht heeft. Tenslotte geven we door wat we lezen op blz. 58 “Wat van onszelf is, is zonde. Wat daarbovenuit komt, is Christus’ gave, verdienste, daad en werking. Hij heeft het duur gekocht van Zijn Vader, met Zijn bloed, ja, met Zijn allerbitterste dood en Hij gaf Zijn leven ervoor. Wat goeds er in ons is, dat wordt ons vrijelijk geschonken, zonder onze verdiensten, uit Christus’ bloed. Dat we nu de wil van de duivel haten – waaraan we zo vastgeketend waren en die we niet anders dan lief konden hebben – is ook een gave uit Christus’ bloed. Aan Hem behoort de prijs en eer van onze goede daden toe, en niet aan ons.”


J. Kriekaard, Alarm! Joseph Alleine en zijn dringende oproep tot bekering, paperback, 116 blz., € 9,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 4032.

Dit boek is een bewerking van het boek van Joseph Alleine (1634-1668), getiteld ‘Alarm aan onbekeerden’. Het verscheen meerdere malen in Nederlandse vertaling. In 1997 onder de titel ‘Betrouwbare gids naar de hemel.’ Kriekaard heeft het boek hertaald en zo toegankelijk gemaakt voor jongeren. Aan de orde komt wat bekering wel en wat bekering niet is. Toen Spurgeon nog heel jong was las zijn moeder hem voor uit dit boek. Zegene de Heere de lezing van dit boek onder onze jongeren.


Thomas Boston, Plicht en zegen, paperback, 61 blz., € 7,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 3998.

Dit boekje is deel 5 uit de serie ‘Ontmoetingen met puriteinen.’ Boston (1676-1632) diende als predikant de gemeenten van Simprin en Ettrick in Schotland. Het boekje bevat een verhandeling over Genesis 6:9 ‘Noa ch was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten; Noach wandelde met God.’ Boston gebruikt Noach als voorbeeld voor het gaan in Gods wegen. Zij die in Gods wegen mogen gaan, hun plicht vervullen, mogen door genade rijke zegen verwachten.


Thomas Watson, De enige Medicijnmeester, gebonden, 89 blz., € 13,50, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978 90 331 3045 8.

Thomas Watson (1620-1686) was een vooraanstaand puriteins predikant te Londen. De door N.A. Eikelenboom vertaalde preek gaat over Lukas 5:31 ‘Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.’ De nood van verloren zondaren, stervende zieken, wordt getekend en het almachtige werk van Christus, de genezende Medicijnmeester, om hen uit hun verlorenheid te redden. Watson noemt Christus de beste en de kundigste Medicijnmeester Die meer liefde betoont aan Zijn patiënten dan welke arts ook. In de toepassing worden meerdere bedenkingen, bezwaren beantwoord.


Ds. H. Brons, Je hoed als signaal, De hoofdbedekking van de vrouw tijdens de eredienst, paperback, 77 blz., € 9,90, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978 90 331 3072 4.

De auteur laat zien dat het dragen van een hoofdbedekking in de eredienst door de vrouw op de Bijbel is gegrond. Aandacht wordt gegeven aan de inhoud van 1 Korinthe 11. Mede naar aanleiding van gesprekken met jonge vrouwen heeft ds. Brons dit boekje geschreven. Het boekje biedt stof om in o nze tijd uit te leggen waarom vrouwen in de eredienst een hoofddeksel behoren te dragen.


Ds. A.A. Brugge, Halloween een duister feest, paperback, 80 blz., € 10,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 1994.

De auteur is met het heidense Halloween in aanraking gekomen toen hij in Noord-Amerika predikant was. Toen hij terug was gekomen in Nederland merkte hij dat dit heidense feest ook in Nederland ingang had gevonden. Op Bijbelse gronden laat hij een ernstige waarschuwing horen tegen het demonische van Halloween. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel Nederlanders meedoen met Halloween. Halloween wordt gevierd op de avond van 31 oktober. Als u het boek nu aanschaft hebt u alvast een Bijbels gefundeerd antwoord op vragen die tegen het aanbreken van 31 oktober gesteld kunnen worden door jongeren en kinderen.


Ebenezer Erskine, Rijke belofte, Ontmoetingen met puriteinen, paperback, 91 blz., € 8,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 3981.

Ebenezer Erskine (1680-1754) beschouwde de preek die in dit boekje is opgenom en als de beste preek die hij ooit heeft gehouden. Deze preek gaat over Exodus 20: 2 en 3 ‘Ik ben de HEERE uw God. (…) Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.’ Neem en lees.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 februari 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 februari 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's