Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ambtsdrager in Coronatijd (5)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ambtsdrager in Coronatijd (5)

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hoe kun je als ambtsdragers in deze Coronacrisis je ambt en plicht getrouw verrichten tot Gods eer? Is dat geen onbegonnen werk in deze moeilijke tijd vol gelegenheid voor verdeeldheid, verwarring, vermoeidheid en verlegenheid? En wat is dan een Godzalig leven waartoe iedere ware christen wordt geroepen? Het eerste waartoe Paulus vanuit de gevangenis de Efeziërs oproept, is om in alle ootmoedigheid te wandelen. Deze nederigheid komt op uit de vernedering van het hart door Gods Geest. En dan wijst Paulus de Efeziërs vervolgens op een tweede deugd: die van de zachtmoedigheid.

Moedig

Deze rijke vrucht van genade staat niet los van de eerste. Anders gezegd: de vrucht van bescheidenheid groeit nooit alléén aan de boom, maar wordt vergezeld van de vrucht van de zachtmoedigheid. Wie tegenover elkaar bescheiden is, zal ook ten opzichte van elkaar mild zijn. Zo roept Paulus de gemeenteleden -geleid door de Heilige Geestdus op om in ootmoedigheid en zachtmoedigheid elkaar te verdragen. Elkaar vast te houden, juíst in een moeilijke periode.

Ook in onze tijd is zachtmoedigheid niet een deugd die gelijk veel lof oogst in de samenleving. Voortdurende discussies over het coronabeleid van de regering versterken de steeds scherpere tweedeling: je bent voor óf tegen. Dat het als individuele burger echt nog niet zo eenvoudig is om zelf de juistheid van bepaalde maatregelen te kunnen beoordelen, lijkt soms wel al te gemakkelijk vergeten.

Daarom is de oproep van Paulus tot een wandel in zachtmoedigheid actueler dan ooit. En nee, zachtmoedigheid is dus niet hetzelfde als soft, slap en halfzacht gedrag en al te veel toegeeflijkheid. Maar in een tijd als de onze waarin het opkomen voor jezelf en het links-of rechtsom bevechten van eigen rechten voorop staat, getuigt het van geestelijke moed om zich niet keihard op te stellen tegenover anderen, maar met mildheid te reageren. Dat geldt tegenover ieder ander in de samenleving, maar zeker in de kerk tussen ambtsdragers onderling en tussen gemeenteleden en ambtsdragers.

Zalig

Niet alleen Paulus wijst in zijn brieven meerdere keren op de grote betekenis van zachtmoedigheid. Niemand minder dan Christus Zelf heeft dat ook één en andermaal gedaan tijdens Zijn leven op aarde. Denk alléén al aan de bekende woorden uit de Bergrede, de grondwet van Zijn Koninkrijk: ”Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. (Matth. 5:5) En noemt Hij Zichzelf ook niet zachtmoedig als Hij in Mattheüs 11 vers 29 oproept om Zijn juk op te nemen en van Hem te leren dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart? En zo komt Hij als de Vredevorst ook niet op een strijddier als een paard, maar op een rijdier als een ezelin Jeruzalem binnen: ”Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. (Matth. 21:5)

Het is opvallend dat Paulus de zachtmoedigheid in zijn brieven regelmatig ter sprake brengt juist waar het gaat om onderlinge vermaningen. Het is dus niet zo dat zachtmoedigheid ten koste gaat van noodzakelijke terechtwijzingen en dringende aansporingen. Integendeel! Maar wel roept Paulus op tot een milde houding bij het terechtwijzen van anderen: ”Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. (Gal. 6:1)

Hiermee doelt hij dus niet op hen die opzettelijk Gods geboden overtreden, maar waar het gaat om hen die door zwakheid in de zonde zijn gevallen. Hoe moeten die worden vermaand? Wie door Gods Geest verlicht is, zal dat zoeken te doen in de geest van de zachtmoedigheid. Waarom? Paulus schrijft: ”Ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.” Wie zelf weet heeft van eigen zwakte, zonde en schuld, zal de ander met zachtmoedigheid zoeken terug te brengen. Als de heilige en rechtvaardige God door goedheid aangedreven mild is in het schuldvergeven, zouden dan zondaren ook niet mild willen zijn tegenover elkaar in deze Coronacrisis?

Noodzakelijk

Ook in zijn brief aan Timothëus gaat Paulus in op de noodzaak van zelfbeheersing, die wordt gekenmerkt door een houding van zachtmoedigheid: ”Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan. (2 Tim. 2:25)” Zachtmoedigheid is dus gave én opgave in een Godzalig leven. Daarom kan dat niet samengaan met hoogmoedig spreken, hardvochtig handelen en respectloos elkaar veroordelen.

Of om het met de woorden van de apostel Jakobus te zeggen in Jakobus 3 vers 13: ”Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijze uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid.”

Zullen we de God aller genade bidden om deze geestelijke Coronawijsheid?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Ambtsdrager in Coronatijd (5)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's