Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit De Schat Van Het Verleden Van Onze Kerken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit De Schat Van Het Verleden Van Onze Kerken

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Intussen hebben we verschillende keren geluisterd naar predikanten en hoogleraren uit het verleden van onze kerken. Achtereenvolgens kwamen professor Wisse, Van der Meiden en Van der Schuit aan het woord. Uit de lezersreacties begreep ik wel, dat velen zich verbonden weten aan deze ‘voorgangers, die ons het Woord Gods gesproken hebben’ (Hebreeën 13: 7). Een van onze lezers stuurde me het mooie boekje ‘Wat is bevinding’ van prof. L.H. van der Meiden toe, met het verzoek om ook daaruit eens iets door te geven. Dat hoop ik zeker een keer te doen.

Deze keer echter aandacht voor een boek dat al weer wat langer geleden – in 2006 – verscheen in onze zusterkerken in Canada, de Free Reformed Churches. Een van de predikanten daar, ds. D.H. Kranendonk , wijdde een studie aan het gedachtengoed van de professoren J.J. van der Schuit, G. Wisse en L.H. van der Meiden. De titel van deze studie, die verscheen in de serie Free Reformed Studies, luidt Vital Balance. The Pursuit of Professors J.J. van der Schuit, G. Wisse, and L.H. van der Meiden. Zover ik kon nagaan, is deze studie nooit besproken in Bewaar het Pand, al bleef ze niet helemaal ongenoemd (ds. A. van der Weerd attendeerde er in 2017 op, toen hij schreef over ‘Honderdvijfentwintig jaar Christelijke Gereformeerde Kerk’).

De studie van ds. Kranendonk is zorgvuldig opgebouwd. Ze bestaat uit drie delen. In het eerste deel, met als titel A Gracious Context, belicht de auteur de historische, kerkelijke en biografische context waarin het werk van Van der Schuit, Wisse en Van der Meiden gezien moet worden. Hij schrijft in dat verband over de Reformatie en Nadere Reformatie, de Afscheiding en het kerkelijke leven in de tijd van genoemde hoogleraren.

Het tweede deel is getiteld A Vital Theology. Ds. Kranendonk geeft hier een inleiding in (onderdelen van) de theologie van Van der Schuit, Wisse en Van der Meiden. Hij belicht vooral wat zij hebben geschreven en geleerd als het gaat over de verbonden, en over de vraag hoe zondaren zalig worden. Bijvoorbeeld het werk van Christus voor Zijn volk en het werk van Christus in Zijn volk komen hier aan de orde. Maar ook thema’s als zondekennis en het ondervinden van Gods verlossende genade.

Terecht duidt de auteur de theologie van de drie hoogleraren aan als Vital Theology: een gezonde, levenskrachtige theologie. We kunnen de theologische inzichten van deze hoogleraren alleen maar tot onze schade negeren. Daarom zou het wenselijk zijn, als het verzameld werk van genoemde professoren eens uitgegeven wordt, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurd is met het oeuvre van prof. Kremer en – in hervormde kring – van dr. A. van Brummelen.

Het derde deel van Kranendonks studie draagt als titel A Balanced Preaching: een evenwichtige prediking. Wat Van der Schuit, Wisse en Van der Meiden hebben geschreven over de prediking (hun homiletische theorie) en hoe ze zelf hebben gepreekt, wordt hier vanuit vijf gezichtspunten bezien: Schriftuurlijke prediking; Christusprediking; Bevindelijke prediking, Verbondsprediking, De persoon van de prediker.

Deze studie vormt mijns inziens een waardevolle inleiding op het gedachtengoed van Van der Schuit, Wisse en Van der Meiden. De literatuurlijst aan het einde van de studie maakt duidelijk, dat Kranendonk de Nederlandstalige bronnen zorgvuldig heeft geraadpleegd. Ook secundaire Nederlandstalige literatuur is door hem bepaald niet veronachtzaamd. Zo vindt u heel wat verwijzingen naar wat over de geschiedenis van onze kerken geschreven is door A. Baars, P. den Butter, J.M.J. Kieviet, W. van ’t Spijker en M.C. Tanis, om enkele voorbeelden te noemen.

Ik spreek de wens uit dat dit boek, dat ten onrechte onopgemerkt bleef in de Nederlandse kerkelijke pers (op digibron vond ik alleen de al genoemde – en terechte – vermelding van dit boek door ds. Van der Weerd), een Nederlandse vertaling krijgt. En dat het dan niet alleen door (aanstaande) predikanten, maar ook door ouderlingen en diakenen en andere geïnteresseerde gemeenteleden

gelezen en verwerkt wordt. In deze tijd van veel theologische oppervlakkigheid en verwarring is het woord van de Hebreeënschrijver bijzonder actueel: ‘Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen’. Tot dit gedenken, waartoe het Woord ons oproept, behoort ook het kennisnemen van een boek als dat van Kranendonk. We mogen de auteur, die inmiddels door de Free Reformed Churches werd aangesteld ten dienste van de predikantsopleiding met de verwachting dat hij zijn werk zal doen aan het Puritan Reformed Theological Seminary, dankbaar zijn voor deze studie.

Ik sluit af met (de vertaling van) een citaat uit Kranendonks boek: ‘Een jonge student vroeg Wisse eens hoe je bevindelijk kon leren preken. Wisse was niet zo gecharmeerd van de formulering van deze vraag, maar antwoordde met drie aanwijzingen: Ten eerste, bestudeer de praktikale theologie van de ‘oude schrijvers’. Ten tweede, acht uzelf niet te hoog om aan de voeten van Gods ervaren kinderen te zitten. Ten derde, ‘zoek persoonlijk veel omgang in het verborgene met de Heere Zelf’. Elders geeft hij deze drie punten van advies pas nadat hij benadrukt heeft wat Augustinus lang geleden verklaarde: ‘De eigenlijke leerstoel… staat in de hemel’.’


Naar aanleiding van: D.H. Kranendonk, Vital Balance. The Pursuit of Professors J.J. van der Schuit, G. Wisse, and L.H. van der Meiden (Free Reformed Studies), 188 pag., paperback, $9,-.

Te bestellen via www.heritagebooks.org.

J.J. van der Schuit

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Uit De Schat Van Het Verleden Van Onze Kerken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's