Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ambtsdrager in Coronatijd (7)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ambtsdrager in Coronatijd (7)

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hoe kun je als ambtsdragers in deze Coronacrisis je ambt en plicht getrouw verrichten tot Gods eer? En wat is dan een Godzalig leven waartoe iedere ware christen wordt geroepen?

Het eerste waar Paulus de Efeziërs op wijst, is om in alle ootmoedigheid te wandelen. Vervolgens wijst hij op de zachtmoedigheid en de lankmoedigheid. Om ten vierde te spreken van het elkaar in liefde verdragen. Wat is dat?

Begrensd

Het kan soms zo hol klinken: we moeten elkaar maar verdragen. Maar in wezen wordt dan bedoeld om elkaar ruimte te gunnen, zonder dat men het in kernzaken eens is met elkaar. Dan is verdraagzaamheid niet anders dan het verbloemen van onze onverschilligheid. En dat staat gelijk aan liefdeloze onverdraagzaamheid.

Want juíst in de kerk is een heilige onverdraagzaamheid geboden. De HEERE eist immers het alléénrecht op in ons leven. Hij verbiedt om in de plaats van de enige ware God, of naast Hem, iets anders te hebben, waarop we ons vertrouwen zetten. God is een jaloers God op Zijn eer.

Zo zien we in 1 Koningen 18 ook de profeet Elia op de Karmel optreden in een heilige onverdraagzaamheid ten opzichte van de Baälsprofeten. En hoe roepen de apostelen in hun brieven voortdurend de gemeenten ertoe op om te strijden tegen de zonde en degenen die in leer en leven de zonde goedpraten. Dan is verdraagzaamheid juist tégen de Schrift. Een kerk die niet meer vermaant, maar álles verdraagt, kan ook niet meer vertroosten.

Paulus wijst de Korintiërs op scherpe wijze terecht in het 11 e hoofdstuk van zijn 2 e brief aan hen. Er zijn dwaalleraren gekomen die een evangelie verkondigen dat haaks staat op het Evangelie van Christus, de Gekruisigde. Hij zegt daarom ook niet verbaasd te zijn dat onder hun prediking allerlei zonden voortwoekeren. Die constatering van Paulus nemen velen hem niet in dank af. Maar Paulus is van alle kritiek niet onder de indruk. Het gaat hem vóór alles om de inhoud van hun boodschap.

Is hij in zijn onverdraagzaamheid liefdeloos? In vers 11 beroept hij zich in dit verband op Gods alwetendheid: ”God weet het.” Het gaat Paulus niet om zijn eigen naam en eer, maar dat Christus door het geloof in de harten van zijn hoorders zou wonen en ze in de liefde geworteld en gegrond zijn. En als er dus zijn die de gezonde leer niet meer verdragen kunnen, maar geloven in fabelen -verzinsels, complotten-, dan moet daartegen juist worden vermaand en opgetreden. Dat is niet liefdeloos, maar liefdevol. Want dat gebeurt uit liefde tot de HEERE en het (eeuwig) behoud van zondaren!

Het is een aangrijpend woord van Spurgeon dat we uit (zogenaamde) naastenliefde zoveel mensen verloren laten gaan. En dus ten diepste ook Gods eer onvoldoende op het oog hebben. Als we anderen niet waarschuwen voor verkeerde wegen die worden ingegaan. Niet meer durven vermanen. Elkaar maar alle ruimte geven. Dat is slechts schijnverdraagzaamheid.

Benodigd

Maar wat bedoelt Paulus dan wél als hij de Efeziërs erop wijst om elkaar in liefde te verdragen? Dat is hetzelfde als wat hij ook in 1 Korinthe 13 vers 7 schrijft: ”De liefde verdraagt alle dingen.” Het wijst ons (opnieuw) op ons uithoudingsvermogen. Verdragen is letterlijk ver-dragen. Het is een zaak van lange adem om voortdurend in alle voorzichtigheid en terughoudendheid op te treden, zolang niet de fundamentele geloofszaken in het geding zijn. Of om het met de woorden van Augustinus te zeggen: ”Wanneer je zwijgt, zwijg in liefde; wanneer je spreekt, spreek in liefde; wanneer je terechtwijst, wijs terecht in liefde; wanneer je verdraagt, verdraag in liefde.”

Zeker in het licht van alle spanningen in deze Coronatijd is Paulus’ oproep om elkaar te verdragen in liefde dus beslist geen overbodige. Welke ruimte gunnen we elkaar nog als het gaat om de vraag op welke wijze we invulling geven aan alle voorschriften en adviezen om als kerk nu samen te komen? Christus waarschuwde Zijn discipelen al voor een tijd waarin de ongerechtigheid zal vermenigvuldigen (Matth. 24:12). Dan zal ook de liefde van velen verkouden. Dat geldt zowel de liefde tot de waarheid van het Evangelie, als die tot de naaste. Maar ook onderwerping aan het gezag wordt een vies woord.

Het verdragen van elkaar betekent een stuk zelfverloochening. En wordt dat niet geleerd op de leerschool van de Heilige Geest? De heilige kunst van het elkaar verdragen in liefde kan alleen ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs. Waarvan de Hebreeënschrijver zegt: ”Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen. (Hebr. 12:2-3)”

Zou je dan ook niet wat méér van elkaar kunnen verdragen in liefde?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 april 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Ambtsdrager in Coronatijd (7)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 april 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's