Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Judas

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Judas

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dank voor de terloops gestelde vraag naar het berouw van Judas. Dan kan ik daar mooi op ingaan voor ik toekom aan mijn reactie op de vele, vele toegezonden mails met antwoorden op de pas door mij gestelde 4 vragen. Heel hartelijk dank voor de antwoorden! Ik hoop daar gauw op terug te komen.

Hebt u dat ook, dat je bij het lezen van de bijbel soms zo kunt huiveren om wat je leest? Gaat er bij het luisteren naar een preek ook wel eens een diepe huiver door je heen? Juist dat echter miste Judas. Hoe hard kan een mens zijn? Hoe hard is en mens! Jezus sprak: het ware de verrader goed, zo hij niet geboren was geweest, en Hij zei dat in zijn aanwezigheid, ja aan zijn adres. En hoe reageert hij dan? Met deze woorden: ben ik het, Rabbi? Maar het was een vragen naar de bekende weg. Hij wist zelf het antwoord. Hij stelde die vraag alleen maar omdat de andere discipelen die vraag ook stelden. Hij speelde nog even het toneelspel, waar hij al jaren mee bezig was. Maar de man die op het toneel Napoleon speelt, weet zelf heel goed wie hij in werkelijkheid is. Judas wist het ook. En daarom is zowel het huiveringwekkende woord van Jezus aangrijpend, alsook het antwoord van Judas. In plaats van een eerlijk: “ik ben het”, komt hij met een “ben ik het?”. Maar Judas, hoor je dan niet wat er tegen je gezegd wordt? En besef je niet Wie het is die deze woorden uitspreekt? Ja, hoe hard is ons hart. Om van te huiveren en om bang van te worden. Of bent u nooit eens bang voor datgene waartoe een mens in staat is?

O, wat is een mens! Wie een waarschuwing verwerpt, verwerpt het evangelie ook. Wie het Woord verwerpt, verwerpt Hem Die spreekt ook. Ja, waarom wordt een mens eigenlijk verworpen? Is het niet omdat hijzelf aan het verwerpen is? De lijdensweg die de Heere Jezus ging, had Hij gewillig op Zich genomen. Uit liefde tot het heilig recht van Zijn Vader. En uit liefde voor een verloren mensenkind. De gang van de Borg was naar Gods vastgemaakt bestek. Maar dat bestek legitimeerde het besluit van het sanhedrin niet. Jezus zou als Drager van de vloek over de zonde van God verlaten en uitgeworpen worden. Maar dat legitimeert ons verwerpen van de Heiland geenszins! Toen Christus van God verlaten werd, was dat geheel en al overeenkomstig het heilig, goddelijk recht. Maar de verwerping van Hem door een mens is niets anders dan het grootste onrecht en de zwaarste ongerechtigheid. Het komt er nu maar op aan dat ik dat op tijd ga ontdekken in mijn leven. Het is Gods Geest Die mij dat doet zien. De Heilige Geest getuigt van zonde “omdat zij in Mij niet geloven”, Joh. 16:9. En als de schare op de pinksterdag dat gaat inzien, namelijk dat ze met heel hun godsdienst toch niet anders dan verwerpers en moordenaars van Christus zijn, dan gaat er een diepe huivering en een grote verslagenheid door hen heen: O, wat moeten wij nu toch doen?

Maar bij Judas is daar totaal geen sprake van. O Judas toch! Je bent zo dicht bij het Koninkrijk van God. Je bent al die tijd met de Koning der koningen omgegaan. Je hebt Zijn woorden gehoord. Je hebt Zijn tekenen gezien. En heeft het je nu helemaal niets gedaan? Bleef je toch maar vast houden aan je afgod? Verstikte de liefde tot je geld alles wat Jezus sprak en deed? Dan kan het niet anders of dat loopt op een schrikkelijk oordeel uit. We horen nog wel dat hij berouw had over zijn verraad, maar dat is het helse berouw. Een berouw zonder enige troost. O Judas, je geboorte bracht je in het heden der genade. Bij je geboorte kreeg je een prachtige naam: Godlover. Je kwam in aanraking met de Zaligmaker der wereld. Hij riep je tot het discipelschap, maar je riep nooit eens als een ware discipel tot de Meester om Zijn genade. Je bleef in je geboorte steken en het kwam niet tot de tweede geboorte. Dat brengt een eeuwige rampzaligheid met zich mee. Een mens die in de hemel mag komen, zal verbaasd zijn van verwondering.

Maar die in de hel komt zal heel goed weten waarom hij daar moet zijn. Dan zul je wensen nooit geboren te zijn. Dan zul je wensen zelfmoord te kunnen plegen. Op aarde is het je gelukt, maar in de hel lukt je dat niet. O, Judas toch. Zo dicht bij het Licht geweest. En nu in de buitenste duisternis. Ja, het is inderdaad om van te huiveren. Christus heeft Judas hardop gewaarschuwd. Zodat ook wij van die ernstige woorden kennis kunnen nemen. Ziet u hoe nodig de Heilige Geest is? Ziet u dat u zonder Zijn werk de weg van Judas zult gaan? Ziet u dat u een echt schaap van de Goede Herder moet worden?

Dan valt u voor rekening van de Herder en staat Hij er garant voor dat je niet zult sterven in der eeuwigheid. Het lijdensevangelie verbreke onze harten; eens voor het allereerst en dan telkens weer. Zodat we uit de lijdensgangen van de Heiland mogen zien waartoe ik in staat ben: Hem verwerpen! Kruist Hem, kruist Hem! Maar dat de liefde van de Zaligmaker ook ons harde hart mocht verbreken. Hij had het recht van de Vader zo lief, zodat ik in een rechte weg zalig kan worden. In de weg van het geloof. In de weg van een gelovig gebed om genade en ontferming. Omdat ik mezelf leer kennen als een mens die tot alle boosheid in staat is. Om als Petrus er achter te komen, dat je door de liefde van Christus voor de weg van Judas bewaard wordt. Dat is niets anders dan verkiezende zondaarsliefde. Dan blijft aanbidding en verwondering en lofprijzing over.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 april 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Judas

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 april 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's