Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Theodorus Avinck-11

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Theodorus Avinck-11

Het gelovig zien van Gods heerlijkheid in het Heilig Avondmaal

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

‘Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?’ Johannes 11:40

Geloof

Gods heerlijkheid is Gods macht, wijsheid, goedheid en getrouwheid. Martha zal die eigenschappen van God zien bij de opwekking van de dode Lazarus. Dit zal alleen gebeuren als Martha gelooft, als zij vertrouwt op de macht en wil van Jezus. Zij moest ervan overtuigd zijn dat Jezus uitkomst zou geven. Zonder geloof zou Martha in de opwekking van Lazarus niet Gods heerlijkheid zien. Uit de woorden ‘heb Ik u niet gezegd’ blijkt dat de Heere dit al eerder tegen Martha gezegd had.

Gods heerlijkheid

Als we gelovig aan de verbondstafel van de Heere verschijnen, zullen we daar de heerlijkheid van God zien. Christus wordt aan het Avondmaal zichtbaar getoond in de tekenen van brood en wijn. Gods gerechtigheid schittert: er is betaald voor de schuld door de dood van de Zoon van God. “De helse straffen van miljoenen duivelen en verdoemden zijn niet te vergelijken met de oneindige straf die Jezus, als God en mens in één Persoon, gedragen heeft!” Ook Gods heiligheid schittert in het Avondmaal. God haat en verfoeit de zonde. Zonder enige verzachting is de zonde gestraft in Gods Zoon. Ook Gods zondaarsliefde wordt in het Avondmaal gezien: de liefde van de Vader en van Christus. De Vader heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven. Christus gaf Zijn leven voor vijanden. Ook Gods wijsheid schittert: niemand kon de weg tot verlossing uitdenken. Rechtvaardigheid en heiligheid gaan samen met barmhartigheid en zondaarsliefde. Gods genade komt duidelijk naar voren. Er is vrijspraak voor schuldigen. Tenslotte schitteren ook Gods onfeilbare waarheid en onveranderlijke trouw.

Zien

Het gaat over een bevindelijk zien van Gods eigenschappen. Het wordt beleefd het bitter lijden en sterven verdiend te hebben. De ziel van Gods kind verwondert zich over Gods zondaarsliefde. De ziel beleeft Gods vergevende genade. Tegenover eigen ontrouw wordt Gods trouw gezien. De ontrouw van Gods kind doet Gods trouw niet te niet. Gods kind vertrouwt op Gods eigenschappen.

Geloof

Het geloof onderschrijft dat we arme, ellendige, machteloze en onwillige zondaren zijn, onderworpen aan dood, vloek en verdoemenis. De Heilige Geest werkt schaamte, droefheid, berouw, verdriet, zelfveroordeling en verfoeiing. Dit staat in het Avondmaalsformulier: “Ten eerste bedenke een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige.” De Zoon is de volmaakte Middelaar die bij de zondaar past. Alleen door Christus kan de ziel tot God gaan en zalig worden. Het Evangelie getuigt ervan dat Jezus gewillig is om zondaren te ontvangen. Het geloof zegt ‘amen’ op de gewilligheid van Jezus. Het Avondmaalsformulier spreekt over het geloven van de gewisse belofte van God. Wie geen geloof oefent aan het Avondmaal ziet de heerlijkheid van God niet. Als ik niet geloof een verloren zondaar te zijn, hoe kan ik dan Gods wijsheid, rechtvaardigheid en zondaarsliefde zien in het Avondmaal? Wie gelovig nadert tot het Avondmaal zal iets of meer zien van Gods heerlijkheid.

Toepassing

Onbekeerden, u hebt geen interesse in het Heilig Avondmaal. U staat onverschillig tegenover de heerlijkheid en de lieflijkheid des Heeren. Wie onbekeerd aan het Avondmaal gaat ziet daar Gods heerlijkheid niet. U ziet alleen brood en wijn. Wie het geloofsoog mist, kan Gods heerlijkheid niet zien. U kent uzelf niet en u kent Christus niet. Als dit zo blijft zal van u gelden: ‘Ik heb u nooit gekend.’ Jezus biedt ogenzalf aan opdat u zien mag. God opent de ogen van blinden. Verlangt u ernaar Gods heerlijkheid te zien? Indien u gelooft, zult u de heerlijkheid van God zien. Wie gelovig aan het Avondmaal komt, zal de heerlijkheid van God zien. De Heere wil het geloof versterken aan het Avondmaal. Het verbroken lichaam en vergoten bloed van Christus wordt gezien. Jezus wordt met al Zijn weldaden gegeven. Het lichaam is verbroken en het bloed is vergoten tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Het geloof zegt hier ‘amen’ op. Een sterker geloof ziet ook Gods heerlijkheid. U mag zich aan Christus toevertrouwen opdat Hij u zalig zal maken. Gods kinderen aanschouwen de Heere in Zijn heiligdom en zien Zijn sterkte en eer. Gods goedertierenheid is voor hen beter dan het leven. In het zien van God in Christus ligt de zaligheid van de ziel. Verwacht het niet van uw toestand, van uw voorbereiding of van wat dan ook aan uw kant. Het geloofsoog ziet Gods heerlijkheid. Smeek met de discipelen om vermeerdering van uw geloof. “Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan, ziende op het woord van de belofte en in het geloof dat wij de heerlijkheid van God zullen zien, zoals Hij ons beloofd heeft.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Theodorus Avinck-11

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's