Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Boekbesprekingen

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dr. Jaco van der Knijff, Ons psalmboek, Achtergronden en gebruik van het kerkboek van 1773, paperback, 112 blz., € 11,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 4629.

De berijming van 1773 wordt besproken. Het boekje leest gemakkelijk. Wie zich wil verdiepen in achtergronden van de berijming van 1773, in de enige gezangen, in de christelijke gebeden, formulieren en de ziekentroost, kan in dit boekje uitnemend terecht. Een enkel aspect willen we noemen: De auteur pleit ervoor zoveel mogelijk hele Psalmen te zingen in de gezinnen, op de scholen en in de kerken (blz. 106 en 107). Calvijn had een rooster waarbij hij in 25 weken alle Psalmen liet zingen.


Simeon Ashe, Tevredenheid, een hemelse kunst, paperback 143 blz, €14,99, Brevier uitgeverij Kampen, ISBN 978 94 9243 3749

Simeon Ashe, gestorven in 1662 was een puriteinse predikant en lid van de Westminster Synode. Aan de hand van Filippezen 4:11 (Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben) behandelt Ashe de ‘kunst’ van tevredenheid. Hij beschrijft wat tevredenheid is, hoe we tevreden kunnen zijn, waarom we tevreden moeten zijn en welke troost er is voor een tevreden christen. Ashe beschrijft eerlijk hoe moeilijk de les voor Gods kinderen is om vergenoegd te zijn. Ze moeten dat ook echt leren. Dat vraagt oefening en de auteur maakt duidelijk dat daarbij de werking van de Heilige Geest onmisbaar is. Ds. S.W. Janse, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen schreef een hartelijke aanbeveling in dit boekje. En dat kunnen we alleen maar onderschrijven. Het is een makkelijk leesbaar boekje, vol Bijbels en geestelijk onderwijs.


Dr. Harm Veldman, Martin Luther 1483-1546, Kroniek van Luthers leven en werk in de context van zijn tijd, paperback, 160 blz., € 16,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 4605.

De auteur was docent geschiedenis. In 2009 promoveerde hij op een levensbeschrijving van Hendrick de Cock. Het boekje over Luther ziet er keurig verzorgd uit, bevat veel kleurenillustraties enA.N.F. Moens, Prikken in perspectief, Vaccinatie in het licht van Gods voorzienigheid, paperback, 128 blz,. € 9,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 4902.

Dit boekje is een bewerking van een masterscriptie over religieuze bezwaren tegen vaccineren onder bevindelijk-gereformeerden. Theologische en historische achtergronden worden belicht. Bezwaren tegen vaccineren worden besproken en toegelicht. De auteur noemt vier motieven die ten grondslag liggen aan bezwaren tegen vaccineren: het medisch-ethische motief, het theologische motief, het spirituele motief en het cultuurhistorische motief. Op blz. 128 stelt de auteur terecht dat er niet altijd genoeg aandacht is voor de risico’s die vaccinatie met zich meebrengt. Ook legt hij de vinger bij de maakbaarheid van de wereld en de manier waarop we omgaan met de natuur en ons eigen lichaam. In de omstandigheden die we nu meemaken draagt het boek veel informatie aan en stof tot bezinning en standpuntbepaling. De opvattingen van H. Bavinck, G.H. Kersten, J. van Genderen en W.H. Velema komen aan de orde. We citeren het slot van het boekje “Hoe wij ook persoonlijk tegen vaccinatie aankijken, uiteindelijk gaat het erom of wij weten met lichaam en ziel geborgen te zijn in Jezus Christus. Want alleen dan zijn we echt veilig, echt beschermd in de ware zin van het woord.”


Andrew Fuller, Als het geloof verflauwt, paperback 91 blz, €9,90, Brevier uitgeverij Kampen, ISBN 978 94 9243 3671

Andrew Fuller (1754-1815) was een baptist die behalve de kinderdoop de gereformeerde theologie onderschreef. Spurgeon noemde hem ‘de grootste theoloog van zijn eeuw.’ Maar hij is ook niet onomstreden. Naar hem werd een bepaalde prediking ‘fullerisme’ genoemd, dat staat voor de nadruk op de geloofsplicht. Ieder mens heeft de plicht om te geloven. Zowel Spurgeon als Fuller werden door sommigen als (semi)arminianen beschouwd, maar beiden stemden in met de Dordtse Leerregels. In dit boekje gaat Fuller in op de verachtering in de genade. Fuller wijst als oorzaak vooral onbestreden of gekoesterde zonden aan. Als die onbetreurd op het geweten blijven liggen, verflauwt het gebeds- en geloofsleven en gaat het van kwaad tot erger. In het laatste hoofdstukje gaat Fuller in op het medicijn tegen deze verachtering. ‘Ik zou de voorgaande bladzijden niet hebben geschreven, als ik niet gehoopt had dat de inhoud ervan sommigen zouden kunnen helpen om verlost te worden van de dwalingen waarin zij verkeren’ (blz 61).

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 april 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's