Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heidelberg

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Heidelberg

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Door de leiding en zorg van de Heere zijn er sprekende plaatsen. We komen ze tegen in de kerkgeschiedenis. Het is jammer dat kerkgeschiedenis niet meer zo hoog aangeschreven staat. Bijzonder is erg wanneer de geschiedenis van eigen kerkverband en de geschiedenis van de eigen gemeente niet meer leven en niets meer betekenen voor leer en leven. Een plaats van betekenis is de Duitse stad Heidelberg, gelegen in Zuid-Duitsland. Komt men in de buurt van Heidelberg, dan moet men deze stad bezoeken. Zij ligt aan de rivier de Neckar. Op een berg ligt een eeuwenoud slot. Hier kan men genieten van een schitterend panorama van het Neckardal. In de stad is een universiteit die wereldberoemd werd. Ik ben in die universiteit geweest. Een bezoek waard. In een hoekje opgeborgen lag een present-exemplaar van de Heidelbergse Catechismus. Ik mocht hem inzien en lezen. Er ging heel wat door mij heen. Zeker, geen heiligenverering. Geen gelijkstelling met de Bijbel. Maar een schatboek. Die gedachte, die erkenning, is geboren in mijn jeugdtijd. In de oorlog en daarna. De leerdiensten gingen trekken. Ze gaven iets van de rijkdom en kennis van Gods Woord. In de middagof avonddienst mocht ik later jaren aaneen een zondagsafdeling behandelen. Lof zij de Heere. De Catechismus verrijkt het inzicht in de Schriften, brengt geestelijke levensverrijking met zich mee en is ook van betekenis voor het dagelijks leven. Wanneer mij nu gevraagd wordt een zondag in de kerkdienst te behandelen, kan ik dit niet nalaten. Laten we de gemeenten warm maken voor de leerdiensten. Dit geldt ook de jongeren. De verbondsjeugd. Bekend is wat dr. Kohlbrugge op zijn sterfbed zei: De Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger, houdt daaraan vast , kinderen. De Heidelberger had waarde, had betekenis gekregen in het leven van Kohlbrugge. De Heidelberger was zijn leerboek, zijn troostboek, zijn levensboek geworden. Over de visies van jongeren van nu dient nagedacht en gesproken te worden. Er is kritiek op ons leerboek. Dat komt door de cultuur en tijd waarin zij leven. Maar dit mag niet leiden tot onderwaardering van de Heidelberger. De Heidelberger kan de toets van Gods Woord doorstaan. De Catechismus is kerkelijk geijkt. Op de catechisatie is lezen en toelichten van de zondagen van belang. Samenvattend: de jeugd van de kerk hoort te weten waarom en waartoe we Christelijk Gereformeerd zijn. Het is geen etiket. Het is een identiteit. Schriftuurlijkconfessioneel. Bevindelijk. Tenminste zo is het mij geleerd. In de geschiedenis van onze kerk spreekt een hoofdlijn: het werk van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor de zondaar en in de zondaar. Voor ons is bijzonder van betekenis wat de prediking tijdens de diensten gedaan heeft en nog doet. Het verleden is niet afgeschreven. Het is een zegen dat ook de Catechismusprediking er is. De leerdienst kan heilzaam zijn. ook voor een predikant. Trouwens voor een predikant mag de geestelijke vrucht, de geestelijke kennis niet ontbreken. We lezen daarvan een treffend voorbeeld in Math. 16. Jezus stelde daar de vraag: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus gaf daarop als antwoord: Zalig zijt gij Simon Bar-Jona; want vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. Matth. 16:17. Tijdens het onderwijs zei Jezus: Er is geschreven in de Profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij. Joh. 6:45. Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft hem trekke. Joh. 6:44. We zijn met het geestelijk leven op een bepaald moment niet klaar. Er is een kennen en vervolgen van kennen. In dat opzicht is de Catechismus een rijk geschenk. Een Godsgeschenk. Komend en bewerkt uit de goudmijn van Gods Woord. In de vorige eeuw hoorde ik in het begin van de middagdienst: Deze en andere uitspraken zijn gegrond op wat geschreven staat in Romeinen zoveel. De Catechismuspreek kan in het algemeen een uitstekend middel zijn om ons te oefenen in het bijbels ABC. In de Heidelbergse Catechismus gaat het om de Heilige Schrift. De Catechismus vertolkt de Heiige Schrift. De waardering voor de Heidelberger wordt minder. De tweede dienst hoeft geen leerdienst meer te zijn. Soms heeft men zelfs aan één dienst genoeg. Andere kerken worden wat dat betreft nagevolgd. Ik heb al in 1946 gehoord: jullie volgen ons. Volgen met een gereformeerd sausje over wat men zelf wil. Van een gezaghebbend predikant las ik: Wij leven in een tijd van weinig gegronde kennis. Als er gedegen onderwijs gegeven wordt van de kansel wordt de interesse voor de Heidelberger gewekt. Laat dat zo zijn. De Heidelberger kan niet gemist worden. De kerkgeschiedenis bewijst het.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Heidelberg

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's