Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Antwoorden van u (2)

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Antwoorden van u (2)

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ook op de volgende vraag heb ik veel reacties gekregen, waarvoor hartelijk dank! Ik zal de vraag nog even herhalen: In bijvoorbeeld Markus 9 gaat het over de verheerlijking op de berg. Als Petrus, Johannes en Jakobus met de Heiland meegenomen worden op een berg, maar na enige tijd in slaap vallen, ontwaken ze opeens bij een helder, hemels licht. Daar zien ze twee personen bij hun Meester staan en Petrus weet wie dat zijn. De vraag was: hoe kan Petrus dat nu weten?

Sommigen van onze lezers gingen wel op mijn vraag in, zonder die echter te beantwoorden. Mozes en Elia spraken, zoals velen aangaven, inderdaad over Jezus’ ‘uitgang’, Zijn exodus. Lukas vermeldt dat zij met Hem spraken over ‘Zijn uitgang die Hij zou volbrengen te Jeruzalem’. Daar ga ik zo nog even nader op in. Maar daarmee weten we nog niet hoe Petrus Mozes en Elia konden herkennen.

Een ander van onze lezers vermoedt dat de discipelen inzicht kregen in wat er plaats vond op die berg. Weer een ander denkt ook in die richting en zegt dat het de Heilige Geest is geweest Die hen dit bekend maakte, net als bij Simeon, die feilloos het Kindeke in de tempel wist te vinden. Dit is een mooie gedachte.

Het is goed mogelijk dat Mozes, net als Elia, ook is opgenomen geweest in de hemel en dat dit bij de discipelen bekend was, zoals ook de apostel Judas, zie zijn briefje vers 9, meer wist dan wij over het lichaam van Mozes. Trouwens over Mozes een volgende keer. Nu blijven we even bij de vraag hoe Petrus zo zeker wist wie Jezus’ beide metgezellen in die nacht waren.

Ook dank voor het volgende antwoord: ‘Wij hebben in Matthew Henry gelezen dat de heiligen met elkaar een manier van spreken hebben die wij niet begrijpen. Mozes en Elia hebben in ver van elkaar verwijderde tijdperken hier op aarde geleefd, maar dat maakt in de hemel geen verschil, want daar zijn allen een in Christus. Christus gaf Petrus verlof om tot Hem te spreken. Heeft Petrus door het geloof mogen zien wie zij waren? Of heeft de Heere Jezus hen bij hun naam genoemd?’ Ik begrijp deze reactie goed hoor, want ik ben zelf ook zo aan het vragen stellen geweest. Maar nu worden er vragen aan mijn vraag toegevoegd en hebben we nog geen antwoord, alleen enkele veronderstellingen. Maar ik ben heel dankbaar voor alle reacties en voor de moeite die u genomen hebt om hierover na te denken!

We kunnen natuurlijk voorop stellen dat het helemaal niet belangrijk is hoe Petrus wist wie zij waren. Voor ons is het alleen maar belangrijk te weten dat het Mozes en Elia waren. En die twee waren op dat moment volmaakte heiligen die geestelijk inzicht hadden in de weg die hun Meester zou gaan, een weg van verzoening door voldoening. Alleen daarom waren Mozes en Elia volmaakte, zondeloze kinderen Gods geworden. Christus heeft, op weg naar het kruis, ter bemoediging mogen zien hoe rijk de vrucht van Zijn arbeid zou zijn, en niet alleen voor Mozes en Elia, maar voor een schare die niemand tellen kan. Die bemoediging had de Heiland nodig en daarom kwam ook de stem van de Vader tot Hem: Deze is Mijn geliefde Zoon! En dat in Hem alleen het volle heil te vinden is werd door de Vader met klem benadrukt, toen Hij ook nog zei: Hoort Hem! Zo sprak de Vader zowel tot de Zoon, en apart tot ons: hoort Hem. En bij die woorden moet alles en iedereen wegvallen en Jezus als de Zoon van God en de Oorzaak van ons behoud overblijven: En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Zelfs die twee groten in het Koninkrijk van God waren alleen zalig om Jezus’ wil.

Dat moest Petrus weten, en dat moeten wij ook weten. En daarom wilde de Heilige Geest Petrus en ons bekend maken wie die twee ‘groten’ waren, mensen uit de oude bedeling, ook gered door het Offer van Christus. Wie anders dan de Heilige Geest maakt ons immers bekend Wie Jezus is? Het gaat hier niet om Petrus’ inzicht, maar om het licht van Boven. En dat is bij uitstek het werk van de Geest. En de Heilige Geest laat het volle licht niet vallen op Mozes en Elia, maar op Christus.

Dat heeft Petrus goed geleerd. Later komt hij op dit wonderlijke gebeuren terug in 2 Petrus 17 en 18. Ik zal het u citeren, en let erop dat Petrus het in dit getuigenis helemaal niet over Mozes en Elia heeft, maar alleen over de Heere: “Wij zijn aanschouwers geweest van Zijn Majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op de heilige berg waren”.

Om dus het volle licht op Jezus en Zijn volbrachte werk alleen te laten vallen worden ons de namen van Mozes en Elia gemeld. Hij is de Redder, zowel in de oude bedeling als in de huidige. Een volgende keer weer verder, een hartelijke groet van

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Antwoorden van u (2)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 mei 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's