Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onderwijs door de Heilige Geest

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onderwijs door de Heilige Geest

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb. Johannes 14:26b

Wie is onze leermeester? Bij wie volgen wij onderwijs? Op welke leerschool zitten wij? Bent u tot leerling gemaakt op de leerschool van de Heilige Geest? Dat is een onbegrijpelijk groot wonder. Want in Adam hebben wij gekozen voor de leerschool van de satan. We volgen van nature graag het onderwijs van de duivel in de zonde en de ongerechtigheid. Het hart van de gevallen mens gaat uit naar dit onderwijs. We willen dat onderwijs volgen en blijven volgen. We zijn ijverige leerlingen op de leerschool van de satan. Daarom is het ook nooit uit de mens te verklaren dat er leerlingen zijn op de leerschool van de Heilige Geest. Dat is alleen vanuit God te verklaren. De Heere maakt tot leerling op de leerschool van de Heilige Geest. Mag u een leerling geworden zijn op de leerschool van de Heilige Geest? Dat geeft verwondering en aanbidding in het hart: Wat kan de Heere bewogen hebben mij, verloren en helwaardige zondaar, van de leerschool van de satan af te halen en te plaatsen op de leerschool van de Heilige Geest? De Heilige Geest heeft onderwijs gegeven aan de apostelen. De Heilige Geest heeft hen geleerd wat zij spreken moesten. Denk bijvoorbeeld aan Petrus op de Pinksterdag. Hij ging niet voorbij aan de bedreven zonde. Hij sprak ook van vergeving en reiniging door het bloed van Christus. Zijn eerlijke, schuld ontdekkende prediking werd rijk gezegend. Er werden er omtrent drieduizend toegedaan. De Heilige Geest onderwijst al Gods kinderen in al wat nodig is. Hij onderwijst in de ellende, in de verlossing en in de dankbaarheid. De Heilige Geest verlicht het verduisterde verstand, Hij opent het gesloten hart, vernieuwt de wil en heiligt de levenswandel.

Gods kinderen leren zichzelf al meer kennen tijdens de woestijnreis van dit aardse leven. Het volk van Israël kwam in de woestijn steeds meer openbaar als een opstandig en murmurerend volk. Zo gaat het ook met Gods kinderen. De Heilige Geest doet roepen uit de diepte der verlorenheid tot God. Ook gaat de Heilige Geest onderwijzen in het ambtelijke werk van Christus. Welk een wonder dat de allerhoogste Profeet onderwijs wil geven en blijft geven aan dwazen die in eigen waarneming al dwazer worden. Een onbegrijpelijk wonder dat Christus als Hogepriester heeft betaald voor de zonden van Zijn Kerk en plaatsvervangend de helse smarten heeft doorgemaakt. Christus bidt ook voor Zijn Kerk op aarde. Het is ook een niet te bevatten groot wonder dat Christus als de Koning van Zijn Kerk de Zijnen beschermt en bewaart tegen de gevaren die hen altijd en overal omringen. De Heilige Geest gaat ook onderwijs geven in de Wet des Heeren. De vrucht des Geestes is liefde. Liefde tot God en tot de naaste. Liefde tot Gods Wet en tot de dienst des Heeren. De Heilige Geest leert bidden: ‘Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! Mocht Die mij op mijn paân ten Leidsman strekken! ‘k Hield dan Uw wet.’ Het blijft hier afleren en aanleren. Wie onderwezen wordt door de Heilige Geest wordt al dwazer en onkundiger in zichzelf. Vanwege de zonden en overtredingen zou het rechtvaardig zijn van de leerschool van genade verwijderd te worden. Maar dat gebeurt niet. De Heere heeft groot geduld met onkundige, dwaze, zondige leerlingen. De Heilige Geest leert ook de minste te zijn en vergevensgezind te zijn.

Kent u dit onderwijs nog niet? Dan bent u nog een leerling op de leerschool van de satan en op weg naar de eeuwige rampzaligheid. Haast u om uws levens wil. Smeek: ‘HEER’ ai maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend.’ Maak mij tot een leerling op de leerschool van de Heilige Geest. Op de prediking van Petrus werden er omtrent drie duizend toegebracht. ‘Die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.’ Hand. 2:41. Het waren vijanden, leerlingen van de satan. Zij werden tot leerlingen gemaakt op de leerschool van genade. In Jeruzalem woonden de ergste vijanden van God en Christus. Juist daar gebeurde dit wonder. Dat geeft hoop voor onze tijd. Is het uw gebed: ‘Uw Koninkrijk kome’? Het kan nog voor de grootste vijand in uw gezin, in de gemeente, in de plaats waar u woont. Houdt aan in het bidden en smeken om de waarachtige bekering van zondaren en zondaressen. De smeking van Psalm 25 komen Gods kinderen in dit leven nooit te boven. Zij kunnen niet buiten dit onderwijs dat de Heere hen blijft geven op het gebed. Door het onderwijs door de Heilige Geest is Gods Woord tot een lamp voor de voet en tot een licht voor het pad. De Heilige Geest doet de weg naar de hemelse zaligheid bewandelen. Ook leert de Heilige Geest dat zalig worden nooit aan iets van de mens kan worden toegeschreven. Hiervan geldt: ‘Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen’.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Onderwijs door de Heilige Geest

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's