Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wederom Geboren Worden (I) – Uit De Artikelen Van Prof. Lengkeek

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Wederom Geboren Worden (I) – Uit De Artikelen Van Prof. Lengkeek

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Deze keer en Deo volente ook de komende tijd willen we gaan luisteren naar wat prof. Lengkeek (1871-1932) heeft geschreven over het onderwerp ‘Wederom geboren worden’. In 1909 werd – toen – ds. Lengkeek benoemd tot docent aan de predikantsopleiding van onze kerken. Aanvankelijk bedankte hij voor deze benoeming. Vijf jaar later kwam de roep opnieuw tot hem. Het woord dat de Heere sprak tot Gideon: ‘Ga heen in deze uw kracht’, werd hem toen zo op het hart gebonden dat Lengkeek geen vrijmoedigheid had om voor de tweede maal te bedanken. Vanaf 1914 doceerde hij onder andere Exegese Oude en Nieuwe Testament en Hermeneutiek aan de predikantsopleiding van onze kerken. | ds. A.J.T. Ruis Jezus antwoordde en zeide tot hem: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien’… Jezus antwoordde: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan’. (Johannes 3: 3 en 5)

Veel tekenen had de Heiland gedaan, zowel buiten als binnen Jeruzalem, en velen geloofden in Hem. Hij was een Leraar bij uitnemendheid. Zaken, aan andere leraars onbekend, werden door Hem verkondigd. Hij leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. De schare hoorde Hem gaarne. Wij zouden in onze tijd zeggen: Hij maakte opgang! De aandacht van volk en oversten werd op Hem gevestigd. In onderscheiden mate.

Getrokken

Het getal van hen, die in waarheid door de Vader getrokken tot Hem kwamen, was gering. Geloofden er velen in Hem, niet allen zouden, wanneer dat geloof op de proef werd gesteld, volharden. Meer nog, zij zouden zich stellen tegen Hem, Wiens woorden en werken voor een tijd hen hadden ingenomen. De groten van de wereld, de geleerden en wijzen der eeuw, ergerden zich aan de Leraar uit Nazareth, niet opgevoed naar de bescheidenste wijze der farizeeën, geen leerling van de schriftgeleerden noch van de sadduceeën. Ergernis had bij de meesten van hen de overhand; ware belangstelling werd slechts bij enkelen gevonden.

Het hemelse getuigt altijd tegen hetgeen uit de wereld is; het geestelijke tegen het vleselijke. En met al de schriftgeleerdheid, met al hun ijveren voor de wet, met al hun strijden voor de vaderlijke inzettingen, met al hun uiterlijke godsvrucht waren zij aardsgezind, dienden zij het vlees. Daarom werd hun hart vervuld met wrevel bij het horen van de Prediker uit de hemel, op Wie de Geest des Heeren rustte.

Toch… ook onder die groten had de Vader Zijn gekenden, die tot de Heiland komen zouden en door Hem zouden leren verstaan, wat het zegt, klein te worden, gering, niets, opdat zij door Hem zouden worden verhoogd en verrijkt. Onder hen is Jozef van Arimathea; onder hen ook Nicodémus.

’s Nachts

Van deze Nicodémus verhaalt ons Johannes, dat hij ‘s nachts tot Jezus kwam. Niet in het openbaar, maar heimelijk, bedekt. Waartoe dus? Is het vrees voor de menschen, waarom hij zich verbergt? Die zal wel niet uitgesloten zijn. Hij is farizeeër, een overste der Joden. Wat het gewone volk doet, past hem, de grote, niet. De ogen van het volk zijn in afwachting juist op hem en zijn gelijken gericht, om te zien, wat zij doen, hoe zij zich gedragen tegenover Jezus. Hij is farizeeër! Zal hij zich de spot van zijn geestverwanten op de hals halen?

Er kan meer zijn. Dit, dat hij met zichzelf niet eens is, wat hij moet denken van Hem, Die als machthebbende de tempel heeft gezuiverd van kooplieden en wisselaars, van ossen en schapen. Hij moet zekerheid hebben voor zichzelf en ook voor het volk, dat toch maar niet mag overgeleverd worden aan de eerste de beste leraar, die zich opwerpt. Van Jezus Zelf moet hij weten, wat Hij is, wat Hij wil en zal. Daartoe moet hij de Heiland alleen spreken. Is er geschikter tijd voor hem dan na zonsondergang, als de schare zich verspreid heeft?

Verloren

Zal Jezus hem ontvangen? Zonder twijfel! Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat verloren is, en deze aanzienlijke is een verlorene. Hij is de Geneesmeester van Zijn volk; is Nicodémus niet krank, dodelijk krank? Hij is gekomen om de Zijnen het leven te geven; is deze farizeeër niet een geestelijk dode? Zeker, dat waren zij allen. Maar niet allen komen zij, zoals hij. Is zijn komen niet om het geloof, het is toch uit oprechte belangstelling, waardoor ook gewekt.

Nicodémus weet niet, dat hij verloren, dodelijk krank, dood is. Hoe zou hij het weten? Hij komt als een gezonde, als een krachtige in het besef, dat hij geroepen is een oordeel te vellen over Jezus, over Zijn persoon en leer.

‘Rabbi,’ zo vangt hij aan, ‘Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een leraar, van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.’ Tot deze belijdenis drong hem wat er gebeurd was. Hij kan en wilde de grote daden des Heeren niet ontkennen. Zij spreken van meer dan menselijke kracht en wijsheid; zij dragen het stempel van goddelijke afkomst. De rechtmatigheid van Christus’ optreden kan hij niet betwisten.

(wordt vervolgd)

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Wederom Geboren Worden (I) – Uit De Artikelen Van Prof. Lengkeek

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juni 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's