Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Heidelberger en de zondag

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Heidelberger en de zondag

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gaat het over de zondag, dan zijn er gesprekken. Zelfs discussies. Op zich is dit een werkelijkheid van vandaag. In het verleden waren er al gesprekken, maar nu zijn zij feller. Dit komt door de doorwerking van de secularisatie en de vervlakking. De opinie is dat alle dagen gelijk zijn. Alle winkels behoren open te zijn en men mag doen wat men wil. Dit mag de slagzin van het leven zijn. Gods Woord spreekt over de werkelijkheid van nu. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Het is een zeer trieste zaak dat een wereldse wind geruisloos de kerken binnenwaait. Kerken zoeken aansluiting bij de hedendaagse cultuur. De taal van de Heilige Schrift en de taal van de belijdenis lijken in prediking en liturgie te vervagen. Nadruk krijgt alleen het geloof. Bekering tot God, verzoening met God, schijnen alleen noodzakelijk te zijn voor schijnchristenen en buitenkerkelijken. Gaat het over de zondag, men heeft aan één dienst genoeg. Is de morgendienst compleet, dan is een tweede dienst overbodig. Ik heb dit horen zeggen met de opmerking: in de Bijbel lees ik ook niet van een tweede dienst. Dus! Mijn vraag was: waar staat dat wij driemaal daags moeten eten? Zelfs een dokter kan erop aandringen, zelfs als noodzaak. Gaat het om de tweede diensten op zondag, dan kan de aandrang daartoe gezien worden als Goddelijk gegeven. Dit is een dag des Heeren. Geheiligd zelfs door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Oud-Israël kende twee samenkomsten op de sabbat. Het morgen- en avondoffer met aanwezigen. In het Nieuwe Testament zien we geen verandering. De vroege Kerk en de Middeleeuwen hadden hun morgen- en avonddienst. Mede door de reformatie kwamen er vast twee kerkdiensten op zondag. Centraal stond in de morgendienst de verkondiging van het Woord. Uitleg en toepassing van het Woord. De tweede dienst kreeg een eigen karakter. Deze dienst werd leerdienst genoemd en zo gehouden. In het oude Gereformeerde kerkboek staan voor de tweede dienst speciale gebeden. Een gebed voor de leer van de Catechismus en een gebed na de leer van de Catechismus. De Kerk was een leerhuis voor heel de gemeente. In de tweede dienst was heel de gemeente, jongeren en ouderen, aanwezig. Van de oudste schoolgaande jeugd moest voor de behandeling van de zondagsafdeling een jongen of een meisje in de kerk de zondag die aan de beurt van behandeling was opzeggen. Jong en oud moesten doordrongen worden van de waarde, van de kennis van de Heidelberger. Kennis van het Woord, van de belijdenisgeschriften en van de Catechismus zijn onmisbaar en noodzakelijk voor dit en het toekomende leven. Geheiligd door de Heilige Geest doet het veel in dit leven en geeft troost in verband met de toekomst. Kennis is ook nodig om te kunnen onderscheiden tussen wat waar en onwaar is. De apostel Johannes spreekt over het beproeven van de geesten (1 Joh. 4:1). Ik las dat er in onze tijd veel

geesten zijn. We leven in een religieus oerwoud. Hoe vind je een goede betrouwbare weg in het religieuze oerwoud? Er dient zich zoveel aan als waarheid, als de oplossing van levensvragen. Het trekt in deze dagen allemaal in en buiten de reclamebeelden voor de T.V. aan ons voorbij. Doorzien we de achterliggende motieven, de inzichten, de gevolgen? Laat toch onder ons het gebed leven van de oude, maar niet verouderde Psalm 25:2: HEER’, ai maak mij Uwe wegen, Door Uw Woord en Geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen, En waarheen G’ Uw treden wendt. Leid mij in Uw waarheid, leer ijv’rig mij Uw wet betrachten. Want Gij zijt mijn heil, o HEER’, ‘k Blijf U al den dag verwachten. Die hartelijke vraag leidt tot het kennen van de Heere en het geleid worden door de Heere. De waarde en het doel van de zondag nemen toe. De diensten op zondag kunnen niet gemist worden. Het geestelijk leven staat naar geestelijke beleving. Zoals dat onder meer in Psalm 84 beschreven staat. Bidt, jongelui, dat het in je jeugd gaat leven. Het zal bij het laatste stadium van het leven niet afsterven. Het zal zelfs leiden tot erven. Het eeuwig zalig leven. De kerkdienst hierboven, en die dienst neemt geen einde. Gode zij dank niet. Ds. W.F. Laman! De levensbelijdenis is: Eén dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders. Psalm 84:11a. Men is thuis in Gods huis. Gezegend is de gemeente die een predikant heeft die de tweede dienst, de behandeling van de Catechismus, niet kan missen. Voor hoofd en hart. Voor prediking en pastoraat. En voor catechese. Die uren wil men niet missen. Met de wetenschap; de Heere wil licht, zicht, kontakt en overdracht geven. En niet te vergeten: zegen. Het werk van de Heere bijzonder op zondag is niet tevergeefs. Blijf met mij bidden: Heere, zegen Uw dienstwerk op de zondag en door de weeks. Laten zondag de kerkdeuren weer voor iedereen open staan. Om naar Uw wil, Uw gebod, Gods Woord te horen. De sacramenten te gebruiken. God de Heere openlijk aan te roepen en de armen en de nooddruftigen Christelijke handreiking te doen. Zondag 38. Dit gebiedt de Heere. Let op: dit staat er. Dit is geen stok, maar een lok!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 augustus 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De Heidelberger en de zondag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 augustus 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's