Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zekerheid Van Het Geloof Volgens De Puriteinen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zekerheid Van Het Geloof Volgens De Puriteinen.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aanbeveling

De puriteinen en de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie besteedden veel aandacht aan de zekerheid van het geloof. Dr. Beeke heeft een lijvig proefschrift over deze materie geschreven. Het boekje dat nu voorligt is een praktische toespitsing van zijn eerdere studie. Prof. dr. A. Baars schreef een woord van aanbeveling. Daarin komt naar voren dat van tijd tot tijd de klacht wordt geuit de zekerheid van het geloof te missen. Het hart van het boek wordt gevormd door een brede uitleg van hoofdstuk 18 van de Belijdenis van Westminster. Het werk bevat veel citaten van puriteinse schrijvers. Oppervlakkige, valse zekerheid van huichelaars wordt ontmaskerd. Bij twijfelende christenen worden zondige belemmeringen om tot zekerheid te komen aangewezen. Dit heeft als pastorale bedoeling om tot Christus te leiden in Wie de volle zekerheid te vinden is. Ook de kenmerken spelen een belangrijke rol.

Zekerheid

Op blz. 19 lezen we de volgende omschrijving van zekerheid: “’Zekerheid is het bewuste vertrouwen dat we in de rechte verhouding tot God staan door Christus’, schrijft Sinclair Ferguson. ‘Het is het vertrouwen dat wij gerechtvaardigd en aangenomen zijn door God in Christus, wedergeboren door Zijn Geest, en opgenomen in Zijn gezin, en dat we door het geloof in Hem bewaard zullen worden tot de dag wanneer onze rechtvaardiging en aanneming volkomen zullen zijn in de wedergeboorte van alle dingen.’” De vraag naar zekerheid is belangrijk. Maar zelfs het meest verzekerde kind van God is een arme en behoeftige zondaar. Wie zekerheid mist, moet die ijverig zoeken bij het licht van Gods Woord en de hulp van de Heilige Geest. Zekerheid is van vitaal belang voor het geestelijke welzijn. Zekerheid komen we tegen in Oude en Nieuwe Testament. Zekerheid is een gave van God, maar ook een oefening omdat ze door de genademiddelen gezocht moet worden.

Zekerheid uit de beloften

Mooie dingen worden geschreven over Gods beloften. Hand. 16:31 wordt aangehaald: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.’ Christus is gewillig verloren zondaren te zaligen. Zijn dood redt werkelijk degenen die in Hem geloven. Christus heeft de prijs betaald tot verlossing van al de Zijnen. We lezen op blz. 91 “Twijfel niet, maar geniet de zekerheid dat God jouw rekening voor altijd heeft vereffend, omdat Hij tevreden is met de Christus voor een ieder van Zijn berouwvolle en gelovige volk.” Gods beloften zijn het pad waarop Christus en de ziel elkaar ontmoeten. Jezus Christus is de hoofdinhoud, fontein, zegel en schat van al Gods beloften. Elke belofte door geloof aangenomen, brengt een mens tot Christus. De evangeliebeloften van God in Christus zijn machtiger dan al de magazijnen van satan en zijn volgelingen.

Zekerheid uit bewijzen van genade

Gods Woord spreekt over vruchten of kenmerken van genade. Op blz. 117 worden er kenmerken van genade genoemd. “1.Dorst u naar God? 2.Wordt u in toenemende mate geleid door Gods Woord? 3.Hebt u meer lief? 4.Bent u gevoeliger voor Gods aanwezigheid? 5.Hebt u een toenemende zorg voor de geestelijke en tijdelijke noden van anderen? 6.Hebt u een behagen in de bruid van Christus? 7.Zijn de geestelijke kastijdingen in toenemende mate belangrijk voor u? 8.Hebt u nog steeds mart over de zonde? 9.Vergeeft u nu sneller? 10.Verlangt u vurig naar de hemel om met Jezus te zijn?” Op blz. 122 lezen we een kenmerk dat ieder kind van God kent: Het verlangen Christus beter te leren kennen. Ieder wordt opgeroepen zich te toetsen aan het Woord van God. Nog enkele woorden die we lezen op blz. 121 “Wanneer u zichzelf onderzoekt op kenmerken van zaligmakend geloof, in afhankelijkheid van de Geest, begin dan niet met allerlei verschillende kenmerken, maar begin met het fundamentele kenmerk: het geloof zelf. Ga vervolgens van daaruit verder zoeken naar kenmerken door het geloof voortgebracht, zoals liefde voor de broeders, ootmoed, het houden van Gods geboden etc.”

Zekerheid uit het getuigenis van de Heilige Geest

De Westminster geloofsbelijdenis leert ook dat er zekerheid verkregen wordt door het getuigenis van de Heilige Geest Zelf. De Heilige Geest kan Bijbelse woorden met een overweldigende kracht toepassen aan het hart. Waar de Heilige Geest dat doet is er sprake van vrucht in het leven: Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid (Galaten 5). De Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Dit vinden we ook terug in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 10.

Er zou nog veel meer aangehaald kunnen worden uit dit boek. We sluiten ons aan bij de wens van prof. Baars dit boek grondig te lezen en te toetsen aan de Schrift. “Mogelijk valt er dan nieuw geestelijk licht over de vraag naar de zekerheid! En met name daarom wens ik dat velen dit boek zullen lezen.”

N.a.v. Zekerheid van het geloof volgens de puriteinen, Dr. Joel R. Beeke, gebonden, 244 blz., € 14,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 5886, vertaald door ing. Jan Zeeman te Urk

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 november 2021

Bewaar het pand | 16 Pagina's

Zekerheid Van Het Geloof Volgens De Puriteinen.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 november 2021

Bewaar het pand | 16 Pagina's