Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Theodorus Avinck-16

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Theodorus Avinck-16

Het gelovig zien van Jezus’vrijwllige overgave

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

‘…en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.’ Galaten 2:20c

Uitleg

De tekstwoorden zijn een bewijs van de vrijwillige zondaarsliefde van de Heiland. Door die liefde gedreven gaf Hij Zich over voor doodschuldige zondaren. Als Priester heeft Christus Zichzelf vrijwillig Gode onstraffeljk opgeofferd. De overgave van Christus is een zoenoffer aan God als Rechter om voor de zonden van de uitverkorenen te betalen. Christus gaf geen goud of zilver, maar Zichzelf, ziel en lichaam, een groot Geschenk. Paulus mag het zeggen; ‘voor mij’, voor de zondige Paulus. Christus heeft voor goddelozen, voor onrechtvaardigen geleden. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. ‘Voor mij’ betekent ‘in mijn plaats.’ Christus gaf Zich in de eeuwigheid al aan de Vader over als Borg. In de tijd gaf hij Zich over in de kruisdood.

Gewilligheid

Geheel vrijwillig heeft Jezus het Borgwerk op Zich genomen. Dat deed Hij in de eeuwigheid: ‘Ik heb lust, o mijn God, om Uw welbehagen te doen.’ (Ps. 40:9). Uit de moederbelofte blijkt ook de bereidwilligheid van Christus, ook Zijn hele leven op aarde getuigt hiervan. Christus verlangde sterk alles te volbrengen. Hij verdroeg Judas in Zijn gezelschap, hoewel Hij wist wat Judas zou doen. Ook in het laatste Avondmaal blijkt Zijn gewilligheid. Christus wilde de kruisdood sterven. Christus gaf Zich vrijwillig over tot het grootste en zwaarste lijden naar ziel en lichaam. Christus deed dit om arme zondaren zalig te maken. Christus vluchtte niet weg toen Hij gevangen werd genomen. “Christus wilde geen hulp van engelen; Hij gaf Zich vrijwillig over.” Hij sprak het uit: ‘Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.’ Christus kon als God nergens toe gedwongen worden. Christus was gewillig om gehoorzaam te zijn aan de wet en te lijden. Gods rechtvaardigheid laat ook niet toe dat iemand gedwongen wordt om Borg te zijn. “In het bijzonder was de gewilligheid van Christus ook noodzakelijk, omdat anders Zijn borgtocht niet aangenaam bij God kon zijn. Alles wat onwillig gebeurt, kan God niet behagen.” Christus is vrijwillig voor een ontelbare schare gestorven.

Toepassing

Hoe staat u tegenover die werkelijkheid dat Christus Zich vrijwillig heeft overgegeven? Wie dit gelovig heeft mogen aannemen heeft bij het ontdekkend licht van Gods Geest gezien dat hij naar het rechtvaardig oordeel de eeuwige vloek en toorn verdiend heeft.. Als er geen Borg tussen treedt moet u voor eeuwig omkomen. Wie dit niet heeft gezien, heeft nog nooit de noodzaak en de heerlijkheid van de zelfovergave van Christus gezien. Hebt u gezien dat deze bereidwillige Verlosser voor u geschikt is? “Bracht de Heilige Geest deze ontdekking zo aan uw hart dat u daardoor tot Christus getrokken werd?” Hebt u zich van uw kant vrijwillig aan Christus overgegeven?

Onbekeerden

U bent verschrikkelijk ongelukkig. U omhelst Jezus niet als een goddeloze zondaar. U zult eeuwig de toorn van God ondergaan. En het zal een hel in de hel voor u uitmaken als uw geweten u voortdurend moet verwijten dat u het zo gewild hebt; dat het uw vrijwillige keus geweest is dat u Jezus, Die Zich als Borg in uw plaats in het Evangelie liet aanbieden, hebt versmaad, verstoten en van de hand gewezen. De herinnering hiervan zal een hel in uw binnenste zijn.” Bid om de ontdekkende werking van de Heilige Geest.

Bekommerden

Misschien zegt u: als ik maar wist dat Christus Zich voor mij heeft overgegeven, dan was ik gered. Denkt u dat u te slecht, te zondig en te onrein bent? Jezus heeft Zich niet voor rechtvaardigen, maar voor zondaren overgegeven. Ee ander zegt: Christus heeft Zich niet voor alle mensen overgegeven. Hij stelde Zijn leven alleen voor Zijn schapen. Het is dwaas eerst te willen weten of u uitverkoren bent. U moet eerst uw roeping en verkiezing vast maken. “U wordt geroepen te geloven dat Jezus Zichzelf voor zondaren en goddelozen tot een losprijs heeft overgegeven.” Wie gelooft is uitverkoren. Durft u te zeggen dat Christus nooit door Woord en Geest aan uw hart werd geopenbaard? Hebt u nooit iets gezien van de geschiktheid, de dierbaarheid en de gewilligheid van Christus? Het is noodzakelijk te geloven in Christus, anders zult u geen vrede hebben. U kunt zonder Christus niet sterven.

Gods kinderen

Meermalen hebt u Christus mogen aannemen, zoals Hij Zich voor u heeft overgegeven. Verwonder u over en aanbid de liefde van Christus Die Zichzelf voor u heeft overgegeven. Overdenk dat u een slechte, goddeloze opstandeling en vijand was. Overdenk dat Christus Zich overgaf om uw Borg en Middelaar te zijn, om een Leraar en een Leidsman te zijn, een Overste en een Voorbeeld. Geef uzelf aan Christus over als een dankoffer. Roem in het kruis van Christus. Christus gaf Zich over uit liefde. Dan kunt u van die liefde nooit teveel verwachten. Christus zal u nooit verlaten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 december 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Theodorus Avinck-16

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 december 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's