Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ralph Venning, Zeggen en doen, paperback, 72 blz., € 7,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 6142.

Ralph Venning (1621-1674) was een Engelse predikant die voornamelijk in Londen preekte. Hij is vooral bekend vanwege zijn boek ‘Learning in Christ’s School’, verschenen in het Nederlands onder de titel ‘Leren op de school van Christus.’ Dat boek heeft als ondertitel: ‘Standen en voortgang in het geestelijk leven.’ Het boekje ‘Zeggen en doen’ verschijnt in de serie ‘Ontmoetingen met puriteinen.’ Het is een ernstige, waarschuwende en onderscheidende preek over Matth. 7:21 ‘Niet een iegelijk die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil Mijn Vaders, Die in de hemelen is.’


Ds. G. van Reenen, Bijbels dagboek, De dauw des hemels, gebonden, € 19,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 5947.

Ds. G. van Reenen (1864-1935) was in zijn tijd een geliefde predikant, ook buiten de Gereformeerde Gemeenten die hij mocht dienen. Velen van ons zullen één of meerdere boeken van hem in de kast hebben staan. Na zijn emeritaat heeft hij veel preken geschreven. Uit deze preken is het nu verschenen dagboek samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.


Ds. M. van Reenen, Méér dan corona, paperback, 200 blz., € 14,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 5381.

De auteur is predikant in de Hersteld Hervormde Kerk. De ondertitel van het nu verschenen boek luidt: “Over de secularisatiecrisis achter de gezondheidscrisis.” De auteur roept op om na te denken over Gods hand en stem in de corona-epidemie. Bij zeer velen ontbreekt dit. Terecht schrijft de auteur dat het leven kort is, dat rijkdom betrekkelijk is, dat het aardse vergankelijk is, dat niet alles maakbaar is en dat God in Zijn heiligheid en vrijmacht oproept tot een wederkeer naar Hem en Zijn Woord. Die oproep klinkt nu wereldwijd. Hij onderstreept dat we corona en alles eromheen dienen te zien in het licht van de Bijbel ter ontmaskering, ter aansporing en ter bemoediging. Wanneer dit wordt nagelaten zullen de schadelijke gevolgen persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk groot zijn. Het boek geeft veel stof tot nadenken en bezinning in de tijd die we doormaken. Tenslotte geven wij u een citaat (blz. 29): “Onze gemakzucht komt openbaar. We zijn blijkbaar, hoewel deels noodgedwongen, bereid om veel van ons kerkelijk leven op te geven. Maar hoeveel van ons gemak hebben we opgegeven? Waar horen we van boetedagen, vasten, gebedsbijeenkomsten? Wat zijn we ook in dat opzicht slap geweest en slap gebleken. Wat een reden geven we de Heere om uit te spreken wat Hij tegen Laodicea zei: ‘Omdat gij lauw zijt, en niet koud of heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen’ (zie Openb. 1:16).”


Jeroen Kriekaard, Leven! Vijf preken van puriteinen voor jongeren bewerkt, gebonden, 139 blz., € 13,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 5855.

In deze vijf preken, bewerkt voor jongeren, klinkt door ‘bekeer je tot God, want hij is het Leven!’ De preken zijn in vraag- en antwoordvorm weergegeven om de leesbaarheid voor jongeren te vergroten. Een rijke Christus voor arme zondaren staat centraal. De eerste preek is van Thomas Boston met als titel ‘Er is nog plaats.’ Ter kennismaking een kort citaat uit deze preek (blz. 48): “Heb ik nog tijd? Ja, maar bedenk wel dat de tijd kort is. Er zal niet altijd plaats zijn bij Hem. De deur kan zomaar dichtgaan. Als je dan om toegang roept, zal de deur in het slot blijven. Ik smeek je, zoek de Heere! Hij is te vinden. Hij heeft lang gewacht op zulke zondaren als jij, maar Hij zal niet altijd blijven wachten.” We hopen dat deze preken door jongeren gelezen zullen worden en dat ze door de Heere gezegend mogen worden.


Prof. dr. A. Baars, De Wedergeboorte, Zes Bijbellezingen, gebonden 190 blz., € 16,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978 90 8718 5800.

De zes Bijbellezingen die gaan over de wedergeboorte zijn gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Driebergen en op Urk. Meerdere vragen die bij deze lezingen gesteld zijn zijn in het boek verwerkt. De eerste lezing gaat over de noodzaak van de wedergeboorte, hoofdstuk 2 over het geheimenis van de wedergeboorte, hoofdstuk 3 over wedergeboorte en geloof, hoofdstuk 4 over wedergeboorte en liefde, hoofdstuk 5 over wedergeboorte en hoop en hoofdstuk 6 over wedergeboorte en geestelijke groei. We willen dit boek van harte bij u en jullie aanbevelen. Veel goede, mooie en leerzame zaken zouden geciteerd kunnen worden. We volstaan in deze bespreking met het slot van de eerste Bijbellezing (blz. 31 en 32): “Of we echt wedergeboren zijn wordt zichtbaar aan de vruchten: berouw over de zonde, geloof, bekering, een leven in de vreze des Heeren en liefde tot God. Als we deze ‘kenmerken’ van de wedergeboorte in de prediking noemen, mag dat er echter niet toe leiden dat we mensen terugwerpen op zichzelf. Een Bijbelse prediking van de kenmerken plaatst ze op de levensweg als wegwijzers naar Christus, naar Hem Die het hart van het Evangelie is, zoals verkondigd wordt in Johannes 3:16: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Alle kenmerken verzinken uiteindelijk in de geloofsomhelzing van Christus…We zouden het ook zo kunnen zeggen: ‘Alle Bijbelse prediking van de wedergeboorte wordt ten diepste gedragen door de oproep en de nodiging van de Zaligmaker: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’ (Matth. 11:28-30). ‘Rust vinden voor je ziel…’ in de weg van wedergeboorte en bekering. Dat wordt prachtig uitgebeeld in een psalm die misschien wel te weinig gezongen wordt: Mijn ziel, die naar den vrede haakt/ En ’t morrend ongenoegen wraakt/ Is in mij als een kind gespeend/ En heeft zich met Uw wil vereend. Psalm 131:3.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 december 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 december 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's