Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Licht in de Duisternis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Licht in de Duisternis

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

‘’…..en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen’’ (Joh. 1,5)

Duisternis!

In dit ene woord ligt een wereld van onheil besloten. In deze maanden zijn de nachten lang en is de duisternis dik. We huiveren in de donkere avond, als de regen striemt en de storm huilt. Echt weer voor dieven en inbrekers. Het duister biedt hen beschutting en bescherming. De onderwereld leeft van de duisternis. Nog erger: de hel hult zich in het donker. Satan en demonen leven in het schemerig donker van deze wereld.

Nee, niet alleen in de nacht. De geestelijke duisternis heerst ook als de zon schijnt en als de lampen branden. De hele wereld heeft zij in haar greep. Ieder mens krijgt ermee te maken. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken! We kennen de nachtzijde maar al te goed, we weten van die slapeloze nachten, waarin het licht ontbreekt.

Johannes begint zijn evangelie met licht en leven. Dan spreekt hij over de hemel. Dit was in den beginne bij God. De vreselijke tegenpool is de aarde. Eens een heerlijk paradijs, nu een duistere spelonk, waar de schaterlach van de duivel klinkt.

Overal is het donker. In de grote steden, in de gezellige huiskamer, in de verlichte kerken, in de vrolijke harten van mensen…. Johannes is bekend met de overheersende macht der duisternis. Hij kent zijn tijd en zijn mensen.

Maar het Licht schijnt!

Het hemels Licht straalt en flonkert in de aardse nacht. De poort van de hemel staat open; brede lichtbundels tasten de aarde af. Zeker, het is een zoeklicht, waarin ons verzet openbaar komt, een zoeklicht dat de zonde ontdekt; het is tegelijk een warm schijnsel, dat nodigt en leidt. Het is een vriendelijk Licht in de angstige nacht. Dit Licht is vriendelijk, maar ook agressief. Een kaars zelfs zendt haar zwakke licht in het donker uit. Het wil doordringen en verbreekt de kluisters van de dood. Gods licht heeft kracht. Dringt zeer diep door! Overvalt de werkers der duisternis, beangstigt de vorst der duisternis. Dood en hel komen open en bloot te liggen voor Gods licht.

In een mensenziel is het donker. Zo is het reeds vanaf de geboorte. We zijn geen uitzondering. Het doopwater neemt dat niet weg. Het kan uw leven beheersen. Ook al is er veel kunstlicht in uw hart bijgehaald. Ook Gods kind, juist hij, weet ervan, dat het zo donker van binnen kan zijn. Dood en duivel, zonde en schuld kunnen verschrikken. Maar ziedaar het Licht in Christus. Zijn evangelie verlicht. Hij is het Licht der wereld zelf. Zo ver reikt Zijn schijnsel. Uw hart blijft niet buiten schot. Dat Licht toont zich als een zoeklicht of als een baken. Het straalt en dringt door. Wil naar binnen.

Is uw ziel al door dit Licht verlicht? Of zijn de luiken nog gesloten?

Hij kwam toch naar de duistere stal? Hij doorleed toch de duisternis op Golgotha? Het kan donker zijn, maar het Licht omgeeft u nog. Jezus zoekt ook u! Leidend en troostend. Kunt u instemmend zingen: Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deez’ zon een helder licht?

Hoe zal het gaan?

Het licht schijnt in de duisternis! Twee aartsvijanden toch, die elkaar niet verdragen? Waar ligt de overwinning? Heel de wereld, ieder mens staat voortdurend in het schootsveld van licht en donker. Midden in de strijd, een strijd op leven en dood. Johannes spreekt daarover, als hij zegt: de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen. Hij bedoelt: de duisternis heeft het licht niet kunnen overwinnen. Dat wilde de donkerte wel. Het heeft zich geworpen op het hemels licht en het wilde de lamp uitblussen. Het is niet gelukt. Er wordt een zware strijd gestreden, ook nu nog. Wat heeft de satan zich willen meester maken van de wereld, van de mens, van Israël, van het Woord. Hij heeft de lamp van het Woord willen wegnemen. Dat gebeurde in de donkere nachten van ongeloof en revolutie. Maar vooral toen Jezus kwam. Toen is de gehele hel gemobiliseerd. Toen heeft de duivel herhaaldelijk zich in de weg van de Zoon des mensen geplaatst. Rond de verschijning van Christus zijn daar de bezetenen, prooien van de satan, daar zijn de onreine geesten, die de kracht van Gods Zoon wilde breken. Hetzij door een storm op het meer of een oorlog vanuit de tempel.

De hel viel aan! Golgotha is het strijdtoneel. Nu begrijpen we de betekenis van die drie uur. De diepe duisternis, God oneindig ver weg en de duivel op de hielen. “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’’ Drie uur lang! Slechts drie uur! Geen eeuwige nacht. De drie uren liepen ten einde, het licht brak door, de hemel ging open. De duisternis heeft Hem niet overweldigd.

Nu is het nooit meer volslagen duister op aarde. Een mensenhart zou de blinden mogen opendoen, om het volle licht binnen te laten. Want Hij is Overwinnaar, de Zonne der gerechtigheid.

Ja, maar dat is soms nog zover weg. We zingen het wel eens: de morgen ach wanneer? Is het bij u al licht van binnen in uw ziel? Of bent u bang dat het licht veel te veel ellende openbaart? U vreest dat zoeklicht, dat dan uw vijandschap toont? Het is zeker wel een zoeklicht. Het haalt heel wat boven.

Maar het is ook meer. Het is ook troostend en verwarmend. Het is als de zon. Gaat de Zon op, dan herademen we. Dat licht is Christus. Dat licht wil ook u omgeven en beheersen. Zoals het licht bij de schepping heerlijk en zuiver was. Zo kan het worden in uw ziel. Dan moeten de machten der duisternis vluchten, dan zal de satan u loslaten, dan zal de duisternis van de dood het leven niet kunnen wegnemen. Hoe zal het licht toch doorbreken in de wereld? In Israël, in Den Haag, in uw ziel?

Niet wij kunnen de schakelaar omdraaien. Dat kan God alleen. Maar Hij wil het doen. Door de verlichting met Zijn Geest. Door het schijnsel van het Woord, dat als een licht schijnt in een duistere plaats.

Hoe wordt het licht?

Jesaja heeft geprofeteerd: Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op.

Twee lijnen: word verlicht! Het is God’s werk alleen. Zoals wij de zon niet kunnen doen opgaan. Dat kan de Heere alleen. Bid daarom! Ook het andere: maak u op! Zoek het, werk eraan, trek de gordijnen weg, ontsluit uw ziel! Maak u op! U kunt met al uw werken het licht niet doen op gaan. Dat is gebeurd. Dat opmaken is: smeek de Heere om dat licht. Hij is het waarachtig licht, hetwelk verlicht een iegelijk mens. Zoek die Zaligmaker! Ulieden daarentegen die Mijn naam vreest, zal de Zonne der gerechtigheid opgaan!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Licht in de Duisternis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 december 2021

Bewaar het pand | 12 Pagina's