Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Muziek als instrument van de tegenstander

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Muziek als instrument van de tegenstander

17 minuten leestijd

Muziek heeft nog nooit zo’n grote invloed gehad als tegenwoordig. Dat komt doordat muziek nu bijna overal aanwezig is: thuis en op (weg naar) je werk of op school, op je smartphone of mp3-speler, in de winkel en bij de tandarts. Of je het nu wilt of niet: luisteren zul je! Echte stiltemomenten zijn zeldzaam. Terwijl die juist zo nodig zijn om tot jezelf te komen en om na te denken over de dingen die er écht toe doen.

De Bijbel zegt dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou mogen verslinden. Muziek is één van de middelen die hij voor dat verslinden gebruikt. Zijn invloed is enorm groot! De duivel is een muzikale tegenstander die zwaar onderschat wordt.

Gevallen engelen

We leven vaak alsof er geen duivelen om ons heen zijn. Misschien vind jij de duivel ook nogal vaag. Maar: de duivel bestaat echt. En ik verzeker je dat hij jou niet vaag vindt. Hij heeft je scherp in beeld. Hij kijkt altijd naar je en hij gelooft in jou. Er zijn miljoenen duivelen die het op je ondergang gemunt hebben. Jezus vergelijkt de duivel met een zwaarbewapende man, die zijn onderdanen niet wil loslaten (Lukas 11:17-21).

Om de werkwijze van de satan – de ‘hoofdduivel’ – en zijn dienaren te kunnen begrijpen moet je weten waar hij vandaan komt: de satan is een gevallen engel.

Wanneer we spreken over ‘de duivel’ bedoelen we eigenlijk heel veel duivelen tegelijk. ‘Duivel’ is een verzamelnaam, net als het woord ‘voedsel’. Zijn verdere namen in de Bijbel liegen er niet om: ‘god van deze eeuw’, ‘overste van de wereld’, ‘overste van de macht der lucht’, ‘mensenmoordenaar van den beginne’, ‘leugenaar’. Ook komen we de naam ‘diabolus’ tegen, wat lasteraar, aanklager of verleider betekent. De naam Satan betekent ‘tegenstander’. Hij is de ‘vorst der duisternis’.

De duivelen hebben hun natuur wel verdorven, maar niet verloren. Ze zijn dus nog steeds vaardig en machtig, voor zover God dat toelaat. De duivelen weten dat ze voor eeuwig verloren zijn, en dat maakt hen wanhopig. Petrus noemt de duivel een briesende leeuw, maar Gods Woord zegt ook dat dit alleen maar een masker voor zijn angst is. Hij siddert en beeft voor God.

Misbruik

De duivel probeert alle door God geschapen middelen naar zijn hand te zetten en te misbruiken. De duivel kan niets scheppen, maar hij kan wel geschapen dingen misbruiken en misvormen. De duivel heeft veel noten op zijn zang. Toen zijn poging om ‘als God te zijn’ mislukte, verleidde hij de mens en fluisterde hem in dat hij als God kon zijn. De zondeval was het gevolg. De duivel is sindsdien niet opgehouden met zijn werk. Hij probeert nog steeds ‘godmensen’ te maken. Er zijn vele popartiesten die openlijk zeggen dat ze God of goddelijk zijn. En hun fans behandelen hen ook zo. Dit bleek ook bij het overlijden van popsterren als Michael Jackson, David Bowie en Prince. De hele wereld was in rep en roer toen deze ‘goden’ stierven.

Waarom wil de duivel deze aanbidding? Omdat hij weet dat de God-mens Jezus het belangrijkst is. Het is een groot wonder dat Hij tegelijk echt God en echt mens is. Dat moest de Heere Jezus zijn, anders zou Hij geen Middelaar kunnen zijn. Juist daarom wil de duivel Zijn Naam lasteren, omdat in Zijn Naam de zaligheid te vinden is! (Handelingen 4:12) En juist daarom probeert hij dit wonder na te bootsen. Hij maakt als het ware ‘god-mensen’. Dat doet hij in de muziekwereld, maar ook op andere gebieden, zoals de sport.

Hoe misbruikt de duivel muziek? Kort gezegd: door mensen muziek te laten maken en naar muziek te laten luisteren die niet of niet echt op God gericht is. Vergeet niet dat de duivel, toen hij nog een engel was, heeft meegezongen bij de schepping van de wereld. Deze hemelse muziek is hij nooit vergeten. Hij heeft inmiddels duizenden jaren ervaring.

Vijand

Wij zijn van nature mensen die vóór de tegenstander gekozen hebben. Ontzettend: de duivel is door de zondeval je vader geworden (Johannes 8:44). Hij houdt je gevangen en is machtig – sterker dan jij (Lukas 11:21). Hij zal er álles aan doen om jou tot verkeerde keuzes te verleiden. Met elke zonde bevestig je je keuze voor hem. Is dat je al eens tot een last, tot ware nood geworden? Dan weet je ook wat het is om tegen de duivel te strijden. Dat kan niet in eigen kracht. We hebben de wapenrusting van God nodig! (Efeze 6)

De duivel is een gevaarlijke vijand, maar voor al Gods kinderen ook een overwonnen vijand. De Heere Jezus heeft zijn kop vermorzeld (Genesis 3:15). Hij heeft aan het kruis uitgeroepen: ‘Het is volbracht.’ En al de Zijnen mogen belijden: ‘Wij zijn meer dan overwinnaars, door Hem Die ons liefgehad heeft’ (Romeinen 8:37). Zijn kop is vermorzeld, maar hij probeert met zijn staart nog te beklemmen en te wurgen. Wanneer Jezus terugkomt, zal hij volkomen overwonnen worden.

Volksmuziek

De naam popmuziek is afgeleid van het woordje ‘populos’, dat ‘volk’ betekent. Popmuziek is ook ware ‘volksmuziek’ geworden. Radio, televisie en later internet hebben hier een grote rol in gespeeld. Zonder deze media had popmuziek niet zo populair kunnen worden. Ze bereiken miljoenen mensen ter wereld tegelijkertijd. Mensen luisteren popmuziek in al haar verscheidenheid. Ik maak onderscheid in occulte, vleselijke, seculiere en religieuze popmuziek.

Occulte popmuziek

Met popmuziek heeft de duivel een goed middel om mensen te beïnvloeden en bij God vandaan te houden. Hoewel je dus kunt zeggen dat de invloed van de duivel in alle popmuziek aanwezig is, kun je niet alle popmuziek occult noemen. Er zijn echter wel popartiesten die openlijk belijden dat ze in dienst staan van de satan en van wie de muziek geïnspireerd is door het occultisme.

Vleselijke popmuziek

Het woordenboek zegt bij vleselijk: lichamelijk. Het kan dan in de zin van ‘vleselijke lusten’ gebruikt worden. Dat komt overeen met de wijze waarop de Bijbel erover spreekt: het zijn de zondige begeerten die in een mens van nature aanwezig zijn en die hij ook uitleeft. Vleselijk is het tegenovergestelde van Godvrezend en heilig. Verreweg de meeste popmuziek valt binnen de categorie ‘vleselijk’. Ik heb al veel voorbeelden genoemd van artiesten die naast hun occulte achtergrond ook muziek met een vleselijke, anti-Bijbelse boodschap brengen. Er zijn echter ook artiesten die niet direct haatdragend tegenover God en Zijn Woord zijn, maar wél muziek maken die direct tegen Zijn wil ingaan. Aleister Crowley’s ‘Do what thou wilt’ is de centrale boodschap in vleselijke popmuziek. Niets moet en alles mag!

Seculiere popmuziek

Het woord seculier kan je verschillend omschrijven. In woordenboeken kom je de volgende betekenissen tegen: ‘als iets of iemand niet te maken heeft met godsdienst of kerk’. Of: ‘zonder te verwijzen naar godsdienst’, ‘werelds’, ‘niet geestelijk’. Dit is precies wat ik wil aantonen: seculiere popmuziek is muziek waarin God geen plaats krijgt – alsof Hij niet bestaat. Ter vergelijking: probeer in de Bijbel maar eens goede muziek te vinden waarin God geen plaats krijgt. Het zal je niet lukken. De Heere gaf ons de gave van muziek om Hem daarmee te verheerlijken. Het negeren van God is een van de ergste vormen van haat tegen Hem. Je doet dan namelijk net alsof Hij niet bestaat. Maar zonder Hem zijn we toch níets?

Religieuze popmuziek

In verschillende kerkelijke gemeenten in Nederland zijn onlangs zogenaamde ‘Top 2000-kerkdiensten’ georganiseerd. Tijdens deze diensten werden popliedjes uit deze hitlijst gebruikt voor de eredienst. Op vele christelijke blogs kom je de gedachte tegen dat popmuziek religieus is. En dat klopt. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze Bijbels is. De opkomst van religieuze popmuziek is tekenend voor onze tijd. In uitwendige zin is er geen onderscheid met andere popmuziek. Maar Gods Naam wordt er bewust bijgehaald, en artiesten zeggen zelf christen te zijn. De muziek is dan een middel om mensen in aanraking met God te brengen. Het doel heiligt de middelen.

Bijbelse muziek

Het thema ‘muziek’ komt meer dan achthonderd keer voor in de Bijbel. En meer dan tweehonderd keer vinden we in de Bijbel een oproep om de Heere te loven. We kunnen van de Bijbel gerust zeggen: Daar zit muziek in! Het is duidelijk dat muziek geen bijzaak, maar een hoofdzaak is. Tegelijk laat Gods Woord zien dat de zondeval ook voor de muziek grote gevolgen heeft gehad.

Het laatste wat op deze wereld te horen zal zijn is een muziekinstrument: de bazuin (1 Korinthe 15:52). In het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring aan Johannes, gaat het vaak over muziek – muziek die na de laatste bazuin voor eeuwig zal blijven klinken! In Openbaring 4:8-11 krijgen we een blik in de hemel, en hoor je het eeuwige danklied van Gods Kerk uit het Oude en Nieuwe Testament. Wat een eerbiedige lofzang is dat!

In Openbaring 5 staat een lofzang op het werk van het Lam van God, de Heere Jezus. Duizendmaal duizenden mensen en engelen zingen Hem eeuwig de lof toe!

Maar hier eindigt het niet. In Openbaring 15 staat het grote slotlied: ‘Het gezang van Mozes en het Lam’. In dit lied worden het Oude en Nieuwe Testament heel duidelijk aan elkaar verbonden. De Bijbel is een eenheid, ook met betrekking tot muziek. Dit lied zal tot in eeuwigheid in de hemel klinken.

In de eeuwige rampzaligheid zal echter geen enkele muziektoon meer gehoord worden. Wat is het aangrijpend om daar over na te denken. In de hel klinken alleen maar afgrijselijke kreten en wanhopige, opstandige klaagzangen.

Is dat niet iets om ter harte te nemen? Er zijn immers maar twee wegen? Denk eens vijf minuten na over deze vragen: Waar is jouw reis naartoe? Wat is jouw eeuwige bestemming?


In het boek ‘Ontmaskerd’ wil Bart Bolier jongeren laten zien wat er onder het aantrekkelijke masker van popmuziek verborgen is. Hij geeft een grondige bespreking van de verschillende stromingen en artiesten en beoordeelt ze aan de hand van de Bijbel. Vanuit de wetenschap dat alleen Gods Woord de leugen kan ontmaskeren en de waarheid aan het licht brengen.

Uitgeverij de Banier, 199 pagina’s, € 9,95

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 2019

Criterium | 36 Pagina's

Muziek als instrument van de tegenstander

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 2019

Criterium | 36 Pagina's

PDF Bekijken