Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

‘Geloof en gevoel’

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

‘Geloof en gevoel’

Een gevoelig en teer onderwerp

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

‘Je moet je er goed bij voelen.’ Hoe vaak horen we dit niet. In de keuzes die mensen maken wordt snel ‘het gevoel’ genoemd. Ten diepste moet het gevoel niet de hoofdrol spelen. Sommige mensen vinden dat je geloof vooral moet voelen. Maar gevoelens kunnen je ook bedriegen. Geloof gaat niet om gevoel maar om waarheid. De bron van geloofservaring is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is het Die het geloof werkt en uitwerkt.

Sterke gevoelens zijn niet het bewijs van het echte geloof. Ieder mens heeft godsdienstige gevoelens. Alle mensen hebben een ingeschapen Godskennis. In onze tijd is het ‘ervaren van God’ erg in. Het gaat dan over godsdienstige emoties. Dit zie je ook terug bij andere godsdiensten. Denk maar aan biddende moslims en mediterende boeddhisten. Hierbij speelt emotie een grote rol. Godsdienstige gevoelens hebben alles te maken met geborgenheid. Dat wil ieder mens. Angst speelt een grote rol. Angst voor de dood. Ieder mens probeert daar een oplossing voor te zoeken. De één gelooft in reïncarnatie, de ander gelooft dat er geen leven is na de dood. Deze gevoelens worden versterkt onder invloed van muziek en dans.

GeloofHet ongeloof is de eerste en ergste zonde. De Dordtse Leerregels spreken over: ‘Niet tot God willen terugkeren.’ In de gelijkenis van ‘de Zaaier’ vergelijkt Christus Zelf het ongeloof met het zaad dat vertreden wordt. Het ongeloof is het verachten en vertreden van Gods Woord. We weten met ons verstand dat Gods Woord de waarheid is, maar we leven het van nature niet in.

Het historisch geloof is het geloof in Gods Woord van kaft tot kaft. Het is noodzakelijk maar niet genoeg. Er wordt niet getwijfeld aan de macht van God. Maar het is allemaal met het verstand en er is geen innerlijke verbinding aan Gods Woord. De werking van de Heilige Geest wordt gemist.

Het wondergeloof is het geloof dat aanvaardt dat er wonderen kunnen gebeuren.

Het tijdgeloof is het geloof dat ook gevoelsgeloof genoemd kan worden. Het is herkenbaar aan de snelle groei. Het laat maar één kant van de zaak zien. Het kent alleen blijdschap. Het spreekt over overwinnen en niet over strijd en smart. Het kan diep doordringen. De ellende wordt overgeslagen. Gevoel en emotie staan centraal. Het schijngeloof is het geloof dat het meest lijkt op het ware geloof maar het mist de wezenlijke kracht. Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen. (2 Tim. 3:5) Denk aan Biliam. Hij wilde het volk Israël vloeken, maar dat ging niet. Toen hij ging zegenen leek zijn geloof echt. Het schijngeloof is moeilijk van het ware geloof te onderscheiden. We moeten altijd kijken of er een Bijbelse gang gevonden wordt. Oordelen mogen wij niet, dat ligt voor de Heere.

Het ware geloof is het enige zaligmakende geloof. Gods Woord staat centraal. Wat deed David breken? Niet gevoel maar Gods Woord. De boodschap die Nathan bracht door middel van God. Waar de Heilige Geest werkt, ontstaat diepe doorleving van zonde en schuld. Er komt een afkeer van de zonde, een inkeren tot zichzelf en wederkeren tot Christus. Dit heeft betekenis voor het hele zijn. Het wordt gezien in zijn gelaat, gewaad en gepraat. Dat is niet ouderwets maar Bijbels. Er komt een afkeer van alles wat van de wereld is. Het gaat in de eerste plaats om Gods eer. Heere wat wilt Gij dat ik doen zal?

Gevoel

Het hart is de bron van allerlei gevoelens. Denk aan blijdschap, droefheid, geluksgevoel of vertwijfelingen. Normen en waarden spelen een grote rol en hebben grote invloed.

Emotie bestaat uit roeringen van ons gemoed. Een lach en een traan bijvoorbeeld. Emoties kunnen heel heftig zijn. Emoties kunnen er plotseling zijn maar ook snel weer verdwenen zijn.

Veel mensen willen emotioneel aangesproken worden. Het gaat om de verpakking in plaats van de om boodschap. Toch moeten we altijd Gods Woord laten spreken. We zijn de dood onderworpen. Ten dage als gij daar van eet, zult gij den dood sterven (Gen. 2:17). Dat is niet aangenaam voor het vlees maar wel de waarheid. De doodstaat moet altijd benoemd worden. De Heere maakt Zijn volk levend. En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden (Efeze 2:1). Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave. (Efeze 2:8)

Gevoel zonder geloof

Er kan gevoel zijn zonder geloof. Denk maar aan schuld zonder geloof. Een voorbeeld daarvan is Kaïn. Hij had een diep schuldgevoel maar miste het ware geloof. Er kan toorn zijn zonder geloof. Dat zie je bij Achab toen hij de wijngaard van Naboth in zijn bezit wilde hebben. Vreugde zonder geloof is er ook. Denk maar aan het zaad wat in de steenachtige grond viel. Het groeit snel maar als er verdrukking komt, worden zij terstond geërgerd. De dwaze maagden hadden vrede zonder geloof.

Is er geloof zonder gevoel? Nee dat kan niet. De Heere werkt niet in stokken of blokken maar in mensen. Hij maakt van dood levend en daar is het gevoel zeker bij betrokken. Maar het geloof moet niet gaan rusten op het gevoel. Waar het echte geloof te vinden is, wordt ook het gevoel aangedaan. De Heere geeft het geloof in het hart van Zijn kinderen. Zij mogen zich verblijden in de Heere.

Dit is duidelijk te zien bij de Kananese vrouw. Ze komt tot de Heere Jezus. Ze weet dat Hij wonderen kan doen.

Werd zij gedreven door het gevoel? Nee. Ze roept maar krijgt geen antwoord. Als haar gevoel haar dreef, was ze omgekeerd. Maar nu blijft ze aanhouden. Daarna laat de Heere Jezus haar weten dat ze er buiten valt. Als het gevoel haar grond was, zou ze zeker weggegaan zijn. Maar het geloof deed haar Hem aanlopen als een waterstroom.

De vaste grond van het ware geloof ligt in een Drie-enig God. Hij is van eeuwigheid bewogen om Zijn uitverkorenen te zaligen.

Tijdens Zijn omwandeling op aarde sprak Hij niet over gevoel maar Hij beriep Zich altijd op het Woord. Hebt gij niet gelezen? Als de Heilige Geest werkt, komt er: Godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Het is door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen. Zijn werk is vast en zeker.


Op de najaarsvergadering van de KLS van 1 november jongstleden sprak Ds. J. van Laar over ‘Gevoel en geloof’. J. Dorresteijn jr. uit Uddel maakte dit verslag van de lezing.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 2019

Criterium | 36 Pagina's

‘Geloof en gevoel’

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 december 2019

Criterium | 36 Pagina's