Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In gesprek met

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

In gesprek met

dhr. W. Korevaar

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Stichting Bethlehem is ontstaan vanuit het werk van Ds. en mevr. Weststrate, toen zij in de Gereformeerde Gemeente in Nederland van Silverton (Pretoria Zuid-Afrika) werkzaam waren. De heer Korevaar is als vrijwilliger bij de Stichting betrokken. Kort voor het overlijden van zijn vrouw Ria (zie kader) spraken we met hem.

Kunt u iets vertellen over het ontstaan van Stichting Bethlehem?

Er was een huishoudelijke hulp, die het werk waarvoor ze was aangenomen, niet kon volhouden. Mevr. Weststrate ging toen nadenken of ze misschien iets anders zou kunnen doen, wat minder zwaar was maar wel om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Er werd een naaimachine aangeschaft en al spoedig bleek dat een hele goede vorm van werken voor haar.

Dat werk breidde zich uit. Er ontstond als het ware een naaiatelier in de pastorie. Ook kwam de familie Weststrate door haar in de township Hammanskraal, waar de armoede en nood op verschillende terreinen schrijnend waren. Ze wilden daar graag hulp bieden. Ook ontstonden er gesprekken over de geestelijke nood van die mensen. Van het een is het ander gekomen. Op het pad van de familie Weststrate is een weeshuis gekomen waarin kinderen van 0 tot 20 jaar verblijven, later ook een gaarkeukenproject in Refilwe, waar nu elke dag 250 weeskinderen een gesponsorde maaltijd krijgen aangeboden en er is een Garden of Hope (tuinproject) opgericht in Hammanskraal, waar bewoners vanuit het weeshuis werk kunnen vinden. Daar is nu ook een klein bejaardenhuis gestart. En zo breidde het werk zich uit. In de vijf jaren dat dit werk bestaat, zijn er ook treffende zaken geweest, waaruit we mogen geloven dat de Heere Zelf van dit werk afweet.

Het bijzondere is nu dat de gemeente van Silverton ook zeer betrokken is op dit werk onder de zwarte bevolking daar. Er zijn diverse kerkenraadsleden en gemeenteleden die zitting hebben in het plaatselijke Bethlehembestuur en diverse personen helpen ook daadwerkelijk mee in de projecten zelf. Tevens worden er daar ook collectes voor dit werk gehouden.

Er is voor de naam ‘Stichting Bethlehem’ gekozen, omdat Bethlehem verwijst naar het Broodhuis, waar het Brood, Dat uit de hemel is nedergedaald, geboren is. Hem te mogen leren kennen is voor zowel blank als zwart zeer noodzakelijk, wil het wel zijn met ons op reis naar de eeuwigheid. Als er vanuit het verstrekken van het dagelijkse brood gewezen mag worden op het Brood des Levens en als de Heere dat dan Zelf zou willen zegenen, dan zou dat een groot wonder zijn en dan zou al het werk niet tevergeefs gedaan zijn.

“From bread to the Bread”. Kunt u dit uitleggen?

Zoals al aangegeven: je kunt als organisatie maar niet zo ‘met de Bijbel in huis vallen’. Het werk van zending en evangelisatie gaat altijd eerst via de weg van vertrouwen winnen, liefde en warmte geven, proberen in de eerste levensbehoeften te voorzien. Ds. Weststrate citeert altijd van iemand, dat je eerst moet werken om in de natuurlijke honger te voorzien. Pas daarna kan je wijzen op de geestelijke nood waarvan je hoopt, dat er middelijkerwijze een honger en dorst mag ontstaan naar het Levende Brood en het Levende Water.

Waar richt Stichting Bethlehem het meest op? Wat is het doel van jullie stichting?

Het hoofddoel is dat onze medemensen bekend gemaakt worden met het Brood des Levens. Dat wordt gerealiseerd door het brengen en uitleggen van Gods Woord. Hierin zijn we geheel afhankelijk van de onmisbare zegen van de Heere. We evangeliseren door middel van Bijbelstudie- en andere evangelisatiebijeenkomsten. Ook kinderen, die vaak nog nooit van het Evangelie hoorden, horen in speciale kinderklasjes Bijbelverhalen vertellen. Zo mogen we zaad strooien.

Welke doelgroepen steunen jullie?

Momenteel richt het werk zich vooral op zending en evangelisatie waarvan de Woordverkondiging centraal staat. Zowel binnen het werk rondom het weeshuis in Hammanskraal als binnen het tuinproject Garden of Hope en bij het gaarkeukenproject in Refilwe staan de Bijbellessen en de meditaties voor de volwassenen centraal. Daar gaat het toch echt om. Voornamelijk de kinderen worden gesteund als kwetsbare doelgroep. Juist in die landen zijn er heel veel weeskinderen, omdat de ouders zijn overleden aan aids of andere ziekten. Of de vaders zijn niet meer op te sporen. Er is daar een volstrekt ander huwelijksmoraal dan hier of die is er helemaal niet. Kinderen worden dan opgevangen door grootmoeders of ze komen in weeshuizen terecht.

Wat is uw rol binnen de stichting?

Momenteel is onze rol binnen de Stichting Bethlehem die van voorlichter. Samen met mijn vrouw verzorgen we presentaties met dia’s over het ontstaan en de voortgang van het werk van deze stichting. Meestal hebben we dan vooraf en tijdens de pauze en na afloop verkooptafels met artikelen uit Zuid-Afrika. De nettoopbrengst is dan voor Stichting Bethlehem.

Zelf heb ik ruim twee jaar geleden het project Hammanskraal bezocht. Onlangs hebben mijn vrouw en ik de diverse projecten rondom Pretoria bezocht. Ds. Weststrate en zijn vrouw hebben ons daar geïntroduceerd, omdat we per D.V. eind januari 2020 voor een jaar daar vrijwilligerswerk willen gaan doen. We zijn sinds enkele maanden gepensioneerd en het is sinds ons eerste bezoek in ons hart om daar hulp te mogen bieden. Voor mijn vrouw zal dat voornamelijk naschoolse opvang zijn en craftwerk met de granny’s (de oma’s die heel veel weeskinderen opvangen). Zelf hopen we leidinggevende taken op ons te nemen. Voor ons beiden geldt dat we daar ook eenvoudige Bijbelverhalen zullen gaan vertellen.

Hoe kunnen scholen meer betrokken raken bij zending in het algemeen en Stichting Bethlehem in het bijzonder?

Scholen kunnen presentaties aanvragen. Dan gaat het werk van deze stichting ook meer leven, hopelijk. We kunnen niet allemaal op bezoek gaan bij de verschillende projecten, maar door de presentaties proberen we het werk wel meer concreet te maken en dichterbij te brengen. Scholen verbinden daar dan veelal ook acties aan. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Elke christelijke / reformatorische school heeft als goede regel dat er op maandagen geld wordt ingezameld voor zending en evangelisatie, veelal met bestemmingen binnen de onder ons bekende stichtingen en zendingsorganisaties. Al dat werk is overal zeer hard nodig en elke kerk heeft de opdracht van Christus om uit te gaan en Gods Woord te verspreiden over de gehele wereld. Wij hebben dat altijd via de Stichting Mbuma-zending en de ZGG gedaan op onze school en zo werkt het ook binnen onze kerkelijke achtergrond. Er zijn in de loop der jaren veel andere stichtingen bij gekomen. Allen proberen in de tijdelijke en geestelijke nood van de mensen te voorzien. Daar is dus nu sinds de laatste vijf jaren de Stichting Bethlehem bijgekomen. Inmiddels is dit werk nu ook ondergebracht bij de Synode van onze kerkelijke gemeenten in een zendingsdeputaatschap. Dat is een goede zaak.

Hoe kan zending en Stichting Bethlehem in het gezin vorm gegeven worden?

Elk gezin kan daar een eigen vorm aan geven. Het is sowieso goed, dat kinderen al jong leren, om iets af te zonderen voor de behoeftige medemens, zowel dichtbij als ver weg. Daarom is de maandagse inzameling op onze scholen een zeer goede instelling. Ook kunnen ouders aangeven in het gezin, als er in de kerken gecollecteerd wordt voor dit soort doelen, dat dit in verband staat met de zendingsopdracht die Christus Zelf heeft nagelaten. Verder worden er jaarlijks verkopingen georganiseerd, die als gezin bezocht kunnen worden. Dan leert een kind ook dat er iets voor het zendingsdoel gegeven moet worden van onze overvloed. Maar bovenal is het van groot belang dat er bij de tafelgebeden bijvoorbeeld gevraagd wordt of dit werk ook gezegend mag worden, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk, onder Joden en heidenen. Als het dan ook in de openbare erediensten in het gebed of tijdens een speciale dienst een plek heeft, dan ‘snijdt het mes aan meerdere kanten’.

Wat wilt u als laatste aan ons meegeven?

Het is onze diepste wens dat zowel hier in de gezinnen en op de scholen en kerkelijke gemeenten als op de verschillende zendingsvelden, waar ook ter wereld, vervuld mag worden, wat te lezen is in de profetie van Jesaja in hoofdstuk 25 vers 6 en 7: ‘En de HEERE der heirscharen zal op deze berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol merg, van reine wijnen, die gezuiverd zijn. En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn.’ Over dit Bijbelgedeelte hoorden we onlangs preken tijdens een speciale zendingsdienst. Het heeft ons zeer aangesproken.


In Memoriam Ria Korevaar

Kort na het schrijven van dit artikel is mevrouw Ria Korevaar onverwacht op 4 december jl. overleden. In overleg met dhr. Korevaar is besloten het artikel toch ongewijzigd op te nemen. We wensen dhr. Korevaar en die om hem heen staan veel sterkte toe nu het gemis gevoeld zal worden. Als de onzekerheid van het leven zo ervaren wordt, ligt er zekerheid in de woorden die op de rouwkaart vermeld stonden: ‘Het heil is des Heeren, Uw zegen over Uw volk, Sela’ (Psalm 3 vers 9)


De start van Stichting Bethlehem in de zwarte townships van Pretoria. Als ds. J.A. Weststrate in 2014 naar Zuid-Afrika vertrekt, is dat met de gedachte de Gereformeerde Gemeente in Nederland van Silverton bij Pretoria te gaan dienen. Door Gods leiding komen hij en zijn vrouw ook in contact met de bevolking van Hammanskraal en Refilwe. Hun werk van barmhartigheid en Evangelieverkondiging in deze zwarte townships wordt ondergebracht in de Stichting Bethlehem, die sinds 2018 onder toezicht staat van het deputaatschap Zending van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Tot in de donkerste sloppen biedt niet alleen een beeld van de pioniersfase van Bethlehem, maar geeft ook een beeld van het kerkelijk, geestelijk en maatschappelijk leven in Zuid-Afrika.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 2020

Criterium | 36 Pagina's

In gesprek met

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 2020

Criterium | 36 Pagina's