Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kersten in quotes

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kersten in quotes

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voor de uitgave van het boekje ‘Kersten in kleur’ (2018) was grote belangstelling. Daarom is er nu een vervolg gekomen om ds. G.H. Kersten ook beter uit zijn eigen werk te leren kennen. Het boekje Kersten in quotes bevat citaten en fragmenten uit het hele spectrum van zijn nagelaten preken- en meditatiebundels. Het is niet een bloemlezing in de zin van ‘een verzameling van het beste’, maar de bedoeling is hoofdzakelijk om een evenwichtig beeld te geven van de wijze waarop ds. Kersten over bepaalde thema’s sprak, gebundeld in een toegankelijk boek.

Het gevaar van verkeerd citeren is groot. Hoe gemakkelijk worden woorden uit hun verband gehaald, waardoor de eigenlijk bedoelde boodschap onrecht wordt aangedaan. Ook theologen en kerkhistorici blinken soms uit in oppervlakkig onderzoek, eenzijdigheid of al dan niet onbewust onbegrip. Daarbij wordt ds. Kersten soms afgerekend op de wijze waarop anderen met zijn woorden zijn omgegaan.

Zo konden we onlangs in het RD lezen: ‘het meest wezenlijke voor de groep die Kersten tot in de 21 e eeuw gevormd heeft, is de overtuiging dat de bekering van de mens volgens een bepaalde weg en in volgordelijkheid plaatsvindt.’ (6-11-20; de werelden van Kuyper en Kersten). Zulke tenenkrommende uitspraken kunnen gemakkelijk weerlegd worden met deze nieuwe uitgave. Ook komt het nogal eens voor dat personen die ds. Kersten op een bepaald punt instemmend aanhalen juist diens meer evenwichtige benadering van bepaalde thema’s missen. Door het hele boekje heen blijkt dat de prediking van ds. Kersten erop gericht was om verloren zondaren naar Christus te leiden.

De samensteller geeft in de ‘Verantwoording’ een toelichting op de gemaakte keuzes. Er is gekozen voor een indeling naar thema, zodat de lezer na ieder (sub)hoofdstuk een goede indruk heeft van wat ds. Kersten voorstond.

Het boek bevat naast langere citaten ook korte en treffende oneliners. In geval van de langere citaten is nadrukkelijker rekening gehouden met wat ds. Kersten in het geheel van de preek of preken heeft willen zeggen. Een citaat kan zomaar een eigen leven gaan leiden en dat dient te worden voorkomen.

Ds. Kersten wordt door critici regelmatig afgerekend op verzelfstandigde uitspraken uit zijn Gereformeerde Dogmatiek, zonder dat werkelijk wordt nagegaan hoe deze in de prediking functioneerden. Anderzijds krijgen bepaalde dogmatische uitspraken soms onevenwichtig veel aandacht bij degenen die hem weten te waarderen. In beide gevallen ontstaat een onjuiste beeldvorming. Daarom is er bewust voor gekozen om de citaten in dit boek slechts te ontlenen aan preken- en meditatiebundels.

Er is geprobeerd om recht te doen aan de (jonge) lezer nu. Alle citaten zijn herschreven en aangepast aan de huidige taaleisen. Voor wat betreft de stijl en de inhoud is grote terughoudendheid betracht. Om een indruk te geven van de uitgave, laten we hier een tweetal fragmenten volgen.

Vijand van genade

Er is niets dat meer zekerheid heeft bij allen die de gereformeerde leer voorstaan, dan de waarheid dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Maar er is ook geen stuk van onze belijdenis waartegen onze hoogmoed, eigengerechtigheid en aangeboren vijandschap zich sterker verzetten. Wij willen niet zalig worden uit genade alleen. Wij willen niet tot Jezus komen, omdat wij geen zondaren voor God geworden zijn.

Misleid uw zielen toch niet, door u in te beelden dat Jezus uw Zaligmaker is, wanneer u nooit hebt leren wanhopen aan uw eigen gerechtigheid of als het nooit een verloren zaak werd vanwege Gods recht, dat van u volkomen voldoening eist.

Rots van behoud

De enige grond voor de vergeving van de zonden is Christus’ bloed. Er bestaat geen andere grond. Buiten dat bloed is God een verterend Vuur en een eeuwige Gloed, bij Wie de zondaar niet wonen kan. Maar in Christus is vergeving. Wie op een ander fundament bouwt, is als de dwaze bouwer. Wie zijn gebeden op een andere grond voor God wil neerwerpen, zal ze terugkrijgen. Zulke gebeden klimmen niet op voor God, maar zijn een stank in Zijn heilige neusgaten. Nog eens: de enige grond voor ons behoud, de enige grond om God te ontmoeten en de ware grond waarop wij door Gods genade onze gebeden neerwerpen en vergeving van zonden kunnen afsmeken, is Christus’ bloed.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 2020

Criterium | 32 Pagina's

Kersten in quotes

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 2020

Criterium | 32 Pagina's