Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kinderboeken met een waardevolle boodschap

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kinderboeken met een waardevolle boodschap

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mijn Verlosser leeft, door M. van Steenis-van den Dikkenberg; Uitgeverij Gebr. Koster, Barneveld; 88 pag., hardcover; prijs € 9,95.

In dit boek wordt het leven van dominee M. Heikoop beschreven. De jonge Maarten is zeven jaar oud als de Heere door Woord en Geest gaat werken in zijn hart. Met eenvoudige woorden wordt dit verhaald: ‘Op een zondag gaat hij naar de kerk. Ouderling Schouten leest een preek. Dat is Maarten wel gewend. Hij luistert daar elke zondag naar. Maar nu luistert hij heel anders. Hoe komt dat? Het Woord komt niet alleen tot zijn oren. Het komt ook in zijn hart. Dat doet de Heere.’ Als Maarten acht jaar is wordt hij door de Heere geroepen om predikant te worden. Tot drie keer toe krijgt hij de woorden ‘Hiertoe heb ik u verordineerd, om Mijn Woord uit te dragen.’ Toch duurt het nog ruim dertig jaar voordat hij dominee wordt.

De auteur beschrijft in korte hoofdstukken veel gebeurtenissen uit het leven van dominee Heikoop, over zijn worstelingen met de Heere en zijn zondige hart, evenals wonderlijke uitreddingen. Nadat Maarten uit militaire dienst komt, wordt hij griendwerker. Na enkele jaren wil hij graag groenteboer worden. Hij heeft slecht tien cent. En de groentewinkel kost zevenduizend gulden. Maar de Heere zegt: ‘Mijne is het zilver en Mijne is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen’. Maarten mag vast geloven dat de Heere hem de winkel zal geven en daarin wordt hij niet beschaamd.

Als hij vijfendertig jaar is, wordt hij aangenomen als student op de theologische school. Hij moet een proefpreek houden en krijgt daarvoor een Bijbel aangereikt, in oude druk. Dit kan hij echter nauwelijks lezen. De woorden waar God hem bij heeft bepaald, kan hij nu niet opzoeken. Hij legt de Bijbel voor zich neer en begint te preken over de woorden: ‘Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan’. Na afloop merkt een van de aanwezige predikanten op dat de Bijbel ondersteboven op de lessenaar lag. ‘Als die man zo dominee wordt, ben ik bang dat hij nooit zijn tekst op kan zoeken’. Toch wordt Heikoop aangenomen. Zijn prediking mag tot zegen zijn. Het einde van zijn leven komt onverwacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, terwijl dominee Heikoop in de wachtkamer zit van een Utrechts ziekenhuis, wordt hij dodelijk getroffen door een bombardement. In één ogenblik is hij verlost uit de strijd. Het verhaal is verrijkt met enkele bekende gedichten van o.a. ds. Ledeboer en Joh. Groenewegen. Deze gedichten worden regelmatig op de preekstoel genoemd en zullen bij kinderen herkenning oproepen. Het boek is voorzien van enkele mooie zwart-wit afbeeldingen, getekend door Rino Visser.

Oude Bas, door G. Vogelaar-van Mourik; Gereformeerde Bijbelstichting, Leerdam; 44 pag., hardcover; prijs € 9,95.

Oude Bas is de tuinman van de rijke meneer Manger. Naar de wereld is hij arm, maar hij mag weten dat zijn erfenis is weggelegd in de hemel. Daar getuigt zijn hele levenswandel van. Oude Bas leest graag in Gods Woord. Ook spreekt hij met anderen over de Heere en schuwt hij het niet om te waarschuwen tegen de zonde. Dit geeft echter ook vijandschap. Wanneer de nieuwe tuinman vlak voor de kerstdagen een konijn brengt, ontdekt Bas dat hij daar niet eerlijk aan gekomen is. Hij kan het dier daarom niet aanne-men. Dit wekt de woede op van de nieuwe tuinman, die met veel lelijke woorden vertrekt. Meneer Manger heeft het gesprek echter gehoord en stelt voor om de kerstmaaltijd in Bas’ eenvoudige huisje te nuttigen. Bas stemt ermee in, op de voorwaarde dat ze samen zullen bidden en uit Gods Woord lezen. Het wordt voor beiden een onvergetelijk moment, waarin Bas het Kerstevangelie mag delen en uitleggen. Als Bas onverwacht sterft, geeft dat veel beroering onder het personeel. Ze voelen aan dat de arme Bas voor eeuwig rijk mag zijn.

In dit boek wordt het zaligmakend werk van de Heere op een duidelijke manier uitgelegd aan kinderen. ‘Nou Bas, wil jij dan bidden? Meneer Manger vouwde voor het eerst in zijn leven zijn handen […] Bas deed een kort gebed. Toen begonnen beide mannen te eten, maar ondertussen vertelde Bas uit zijn leven. Dat de Heilige Geest in zijn hart was gaan werken. Dat hij toen zag dat hij sterven moest en dat sterven God ontmoeten was. En die God kende hij niet. Hij zag ook dat God zo goed voor hem was geweest, maar dat hij nooit anders dan kwaad had gedaan. Toen was Bas zo benauwd geworden, maar ook bedroefd. Hij had geen raad geweten en de Heere gesmeekt of Hij hem genadig wilde zijn. Dat was ook gebeurd. Later liet de Heere hem ook zien dat Christus op aarde gekomen was om de zondaren zalig te maken. En dat voelde Bas zich: de voornaamste van de zondaren. Gods genade was ook voor hem. Daar was Bas zo blij om geweest.’

Een enkele keer roept het verhaal vragen op. Bijvoorbeeld: als Bas hoort dat de nieuwe tuinman zijn plaats zal innemen is hij erg van streek. Hij beeft over zijn hele lichaam, voelt zich naar worden en wil naar buiten. Wanneer hij even later met Mina, de keukenmeid over dit bericht praat, zegt hij ‘ik was niet erg van streek toen ik hoorde dat ik geen tuinman meer kan zijn.’ Dit doet echter niet tekort aan de inhoud van het verhaal. De schrijver heeft met dit boek het oude verhaal ‘Een waar en zalig uiteinde’ op een boeiende wijze herschreven voor kinderen. Het verhaal is voorzien van paginagrote afbeeldingen van Ella van der Bas-Bakker. Deze duidelijke illustraties vormen een mooi geheel met de tekst. De illustrator is er goed in geslaagd de personages en emoties in het verhaal uit te beelden, zoals de deftige meneer Manger, de woedende tuinman of de ontroerde Bas. Het boek is geschreven voor kinderen vanaf acht jaar. Door het duidelijke lettertype en de regelafstand kunnen kinderen het verhaal ook goed zelf lezen.

Moedige Mary, door S. van Ledden-Vis; Uitgeverij Gebr. Koster, Barne veld; 48 pag., hardcover; prijs € 14,90.

Moedige Mary verhaalt het veelbewogen leven van Mary Winslow. Als kind wordt zij verschillende keren wonderlijk bewaard. Dit geeft veel indrukken bij de jonge Mary. Als ze tien jaar is, leest Mary haar moeder voor uit het boek ‘De gehele menselijke plicht’. Ook dit maakt diepe indruk op haar. ‘Wanneer ze later op de avond in bed ligt, […] denkt ze er nog lang over na wat ze die avond voor moeder gelezen heeft. Ze voelt dat ze een zondig hartje heeft. O, kon ze maar ophouden met zondigen.

[…]‘

Op zeventienjarige leeftijd trouwt ze met de luitenant Thomas Winslow. Ze voelt zich gelukkig en geniet van het leven. Enkele weken na het trouwen gaan Thomas en Mary naar een feest. Er wordt gedanst en er is goddeloze muziek. Mary geniet van de aandacht die ze krijgt. Maar ’s avonds, als ze naar bed gaat, voelt ze de leegte in haar hart. Dat wordt nog erger door het plotselinge sterven van een jonge vrouw, die dezelfde avond met haar op de dansvloer was. Het grijpt Mary erg aan. De wereld heeft zijn glans voor haar verloren.

Op eenvoudige en gevoelvolle manier beschrijft de auteur de worsteling van Mary om een nieuw hart, hoe de Heere haar verhoort en voor haar zorgt. Ook tijdens grote beproevingen, wanneer vlak na haar aankomst in Amerika haar kleine baby en haar man sterven. De Heere belooft haar ‘Ik zal een Vader voor uw kinderen zijn’. Mary mag geloven dat deze woorden niet alleen voor het aardse leven gelden, maar dat ze al haar kinderen in de hemel zal terugzien. Dat geeft Mary kracht om haar grote gezin alleen op te voeden. Mary besteed veel aandacht aan huisgodsdienst. Als haar eigen kinderen de deur uit zijn, houdt ze een bijbelklas voor kinderen uit de buurt en trekt ze langs de huizen van arme mensen om hen het evangelie te verkondigen. Vier van haar kinderen zijn predikant geworden, waaronder de bekende dominee Octavius Winslow.

Voor het schrijven van het boek heeft de auteur gebruikgemaakt van het boek ‘Mary Winslow, leven met Christus’. Het boek is voorzien van een duidelijk voorwoord, gericht aan kinderen. Het verhaal is verrijkt met veel illustraties, deels in kleur, gemaakt door Fija Philips- Meijer.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 2020

Criterium | 32 Pagina's

Kinderboeken met een waardevolle boodschap

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 december 2020

Criterium | 32 Pagina's