Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Terugblik op jaargang 26 tot 50

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Terugblik op jaargang 26 tot 50

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Criterium maakte een ontwikkeling en groei door. Op deze pagina’s blikken oud-redactieleden terug op de periode 1996 tot heden.

Als mij gevraagd wordt iets te schrijven over de jaren die ik deel uitmaakte van de redactie van Criterium, ga ik in gedachten terug naar maart 2000. Op een maandagmorgen stapte de heer Van der Garde mijn kamer binnen en vroeg me: ‘Wil jij mijn plaats innemen in de redactie van Criterium?’ Hij vervolgde: ‘Ik heb het erg druk en ben de afgelopen week gekozen als diaken in onze gemeente.’ ‘Oei,’ dacht ik, ‘dat is ook wat. Hij weet namelijk niet dat de afgelopen zondag mijn naam afgelezen werd voor de verkiezing van diakenen.’ Ik heb daarover niets gezegd en zei dat ik dat voor hem wilde doen; hij had heel wat meer werkzaamheden dan ik. De volgende dag deelde ik hem mee dat ik gekozen was als diaken van de gemeente van Veenendaal. Hij vroeg of ik spijt had om zijn taak over te nemen, maar dat had ik niet.

De eerstvolgende redactievergadering werd in Gouda (de Graaf Jan van Nassauschool) gehouden. Daar werd ik toegelaten tot de redactie en nam Van der Garde afscheid. Op de volgende redactievergadering werd er gestemd voor een nieuwe eindredacteur, daar dhr. Ruitenberg besloot zijn taak te beëindigen. Op die vergadering werd ik gekozen als eindredacteur, wat ik zo’n 12 jaar heb mogen doen.

Al vrij snel werd besloten de redactie uit te breiden en daarbij ook te kijken of er geen vrouwelijke redactieleden gevonden konden worden. Gelukkig mochten we op een volgende redactievergadering enkele schooljuffrouwen welkom heten als leden van de redactie. We hadden zodoende een vrij grote redactie, wat later erg handig bleek te zijn, want zo kwamen er tal van vernieuwingen aan de orde. Wel moesten die vernieuwingen eerst doorberekend worden door dhr. Groenewegen, de financieel adviseur van het KOC en de VBSO.

Als eerste werd het formaat van Criterium aangepast: van half A5 werd het een A4 blad. Een volgende vernieuwing werd ‘kleur’. Eerst de voorkant in kleur en de 2 binnenste pagina’s (‘School in de kijker’), later volgden de advertenties en nog later kwamen ook bij de artikelen kleurenfoto’s.

Als redactie stelden we elke redactievergadering de inhoud vast voor het volgende nummer en werden de schrijvers gezocht voor de desbetreffende artikelen, die bij het bepaalde thema pasten. Ook werd in grote lijnen de inhoud (thema’s) voor de volgende uitgaven vastgelegd. Het was bij sommige thema’s soms een hele puzzel de nummers vol te maken. Zodra een nummer gereed was, werd de tekst eerst gecorrigeerd door dhr. Snijders uit Alblasserdam (oud-directeur van de Beukel-manschool), daarna werd de kopij opgestuurd naar Van der Perk (Chris Meerkerk) en mocht ik het conceptnummer nog nakijken. Daarna gingen de persen draaien en rolde Criterium van de band.

Een aardige bijzonderheid was de reis naar Gouda, waar de meeste redactievergaderingen werden gehouden. We verzamelden ons in Veenendaal (parkeerplaats KOCgebouw) en stapten dan allemaal in de Cadillac van de secretaris, dhr. Horst, die wel 8 personen kon vervoeren. We hebben wat keren in de file gestaan, maar toch viel het uiteindelijk vaak nog mee met het te laat beginnen van de vergadering.

Ik kan terugzien op een 12-tal jaren waarin we met elkaar in goede verhoudingen het beste voor Criterium gezocht hebben. Het waren meestal gezellige en aangename vergaderingen.

In 2012 neemt Korstiaan Karels het eindredactiewerk over. In 2014 zet Criterium een grote stap. Tegelijk met de vernieuwing van de lay-out wordt de oplage vergroot. Voortaan wordt het blad meegestuurd naar alle lezers van De Wachter Sions. Het abonnementensysteem wordt ingeruild door inkomstenstroom vanuit giften. De focus wordt verbreed, naast de artikelen over onderwijs is er vanaf nu ook meer aandacht voor ‘opvoeding en gezin’.


HERINNERINGEN VAN

Elvira van de Muntvan den Brink

Van 2007 tot 2015 werkte ik als juf met Zeer Moeilijk Lerende kinderen. Dagelijks zat ik met zeven à acht speciale kinderen om tafel. De dag begon met uit de Bijbel vertellen, omhoog wijzen was het vooral. Het was mooi om te kijken naar de mogelijkheden van elk kind. Het was maatwerk elke dag, elk moment weer. Ergens in die tijd werd ik gevraagd in de redactie van Criterium te komen. Dat werd een hobby naast het intensieve schoolleven. Ik hou van schrijven en onderwijs heeft mijn hart. Af en toe deelde ik een gedicht dat op de werkvloer was ontstaan. Foto’s maken en opzoeken bij de teksten was ook een leuke klus. Iemand interviewen of een recensie schrijven van een boek; het hoorde er allemaal bij. We zaten als jonge juffies om tafel met een aantal nuchtere mannen. We staken in die tijd Criterium in een nieuwe jas. Heel wat uurtjes zaten er in. Nog steeds lees ik Criterium. Nu niet meer als juf of redactielid, maar als moeder. Ik leerde mijn man kennen en wij werden gezegend met drie kinderen. Meer dan ooit besef ik dat opvoeden niet zomaar iets is. Het gaat om kinderen voor God opvoeden. Het zijn net plantjes, ze hebben voeding nodig. Maar je hebt zelf ook voeding nodig. Mooi dat Criterium daarin voorziet.


HERINNERINGEN VAN

Student G.H. Koppelman

De 50 ste jaargang van Criterium alweer! Met genoegen kijk ik terug op de tijd dat ik deel mocht uitmaken van de redactie van Criterium. In goede verstandhouding en met de nodige gezelligheid hebben we al die jaren samen mogen werken. Hoogtepunt voor mij persoonlijk was wel het verzorgen van de rubriek Een klassiek geluid, waarin ik een nieuwe vertaling van een opvoedkundig werkje van Isaac Ambrosius mocht verzorgen. Hetgeen tot mijn grote verrassing in 2017 tot een boekje leidde met de titel Orde in het gezin, uitgegeven door De Banier. Het werken voor Criterium is voor mij een verrijkende tijd geweest. Vooral de zoektocht in de oude schrijvers voor Een klassiek geluid, heeft me eens te meer doordrongen van de noodzaak van de vreze des Heeren in de opvoeding. Die ten eerste begint bij de opvoeder en die ten tweede zichtbaar moet worden in de opvoeding. De gezinnen als kleine kerkjes. Iets dat zeker in deze dagen van verdwazing, wanhoop en tumult van groot belang is. Wat een ontzaglijke verantwoordelijkheid dragen we dan als opvoeders in de gezinnen, voor de klas of op welke wijze dan ook! Zijn we door genade werkelijk zichtbaar geworden als navolgers van Christus? Het is mijn hartelijke wens en bede dat Criterium zo vorm mag blijven geven aan haar taak. Dan alleen voeden we op en geven we onderwijs in het licht van de eeuwigheid én tot eer van God!


HERINNERINGEN VAN

Gea Imminkhuizen- Prosman

Tijdens één van zijn schoolbezoeken op onze school vroeg meneer Kraaijeveld of ik ook in de redactie van Criterium kwam. Zo gebeurde… Als ik me goed herinner mocht ik nog een vrouwelijk redactielid meenemen, zodat we met twee vrouwen sterk deel mochten uitmaken van de verder mannelijke redactie. De meeste vergaderingen werden in Veenendaal gehouden, maar af en toe reden we ook naar Gouda. We stapten dan met iets van vijf mensen in de oldtimer van meneer Horst, de heren Kraaijeveld en Vogelaar naast Horst op de brede voorbank en de dames achterin. Door de ontbrekende hoofdsteunen, leverde dit in het donker prachtig, kenmerkende silhouetten op die op onze lachkriebels werkten, maar dat terzijde… Wat ik me nog vaag kan herinneren is dat Criterium toen best heel theoretisch werd ingevuld, met heel wat stukken die mijn eenvoudige ‘onderwijspet’ en interesse te boven gingen. Op een gegeven moment besloten we over te gaan naar één themanummer per jaar. De meerwaarde van dit soort uitgave vonden we dat veel uit de artikelen goed toepasbaar was in de praktijk van alledag. Ook zijn we als vrouwelijke redactieleden een keer langs geweest bij drukkerij Van der Perk om door te spreken wat we konden doen aan de verfrissing van de lay-out. Een rubriek die toen onder andere is ontstaan is ‘School in de kijker’. Ondertussen werk ik nog in deeltijd in het kleuteronderwijs, ben ik getrouwd met Albert en mag ik moeder zijn van Gerson (5 jaar) en Géandra (3 jaar) en ben ik op een hele andere manier betrokken bij het blad. Als moeder ga je dingen weer anders lezen ‘Tor aut voluptis et aut di blaut dis eratiatibus. Mod quo et officae iminctusiis si unt nihiliquat.’ dan wanneer je alleen leerkracht bent. Als Criterium nu op de mat valt, blader ik deze zodra ik tijd heb even door. Wat is het een waardevol, kleurig en praktisch blad geworden met nog steeds dezelfde Boodschap die nooit veroudert.


HERINNERINGEN VAN

Dr. K. Ruitenberg

Eindredacteur, een paar decennia terug!

Onvergelijkbaar is de tijd van nu met die van het verleden. Binnen de redactie was de focus heel anders. Toen stond vooral het uit laten kristalliseren van onderwijs op gereformeerde grondslag centraal, nu het kind binnen datzelfde onderwijs! Dat zie je aan de artikelen die toen en nu worden opgenomen in Criterium. Toch mag het onderwijs op gereformeerde grondslag, hoezeer ook aangevallen van buitenaf en van binnenuit, blijven. Het heeft zich aangepast aan de tijd. Dat de Heere dit onderwijs voor onze kinderen mag zegenen, is onze wens!


HERINNERINGEN VAN

Hendrina van Grootheest- Van den Brink

C Creatieve mensen (ieder met zijn/haar eigen gaven) die eens in de drie maanden bij elkaar komen om de belangen van het blad Criterium te behartigen!

R Regelmatig even contact met elkaar over de status van opdrachten, zeker als de deadline naderde, om zo met elkaar het aankomende blad weer te kunnen vullen.

I De inhoud staat centraal, natuurlijk is daarnaast lay-out ook een steeds terugkerend onderwerp geweest op de redactievergaderingen.

T Te Veenendaal; het kantoor van het Ds. G.H. Kerstencentrum is altijd dé centrale locatie voor de redactievergaderingen geweest.

E Evenwichtig is er steeds gezocht naar een balans tussen artikelen en interviews voor onderwijs én opvoeding.

R Iedere uitgave begint met een raamwerk; wat is het thema, welke scribenten kunnen we benaderen, welke input leveren we als redactie aan, enz.

I Ideeën als input voor de inhoud van elk Criterium nummer. Voorafgaand aan de vergadering werden deze via Dropbox geïnventariseerd en tijdens de vergadering verder uitgediept.

U Uitbreidingen die steeds plaatsvonden; binnen de redactie vonden wisselingen plaats. Maar ook het blad had regelmatig een uitbreiding in het aantal pagina’s en naar full colour bijv.

M Met dank aan de mede-redactieleden, kwam er steeds weer een uitgave van Criterium tot stand. In deze memories mag ik met veel mooie ervaringen op deze periode terugkijken.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 maart 2021

Criterium | 52 Pagina's

Terugblik op jaargang 26 tot 50

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 maart 2021

Criterium | 52 Pagina's